Digitaalinen markkinointi: mitä se on ja mihin se sopii? 

Digitaalisessa markkinoinnissa asiakkaita tavoitellaan digitaalisissa kanavissa; verkossa ja sovelluksissa. Tutustu digimarkkinoinnnin keinoihin!

#

Digimarkkinointi, digitaalinen mainonta, verkkomainonta, online-markkinointi… rakkaalla lapsella on monta nimeä – ja edelleen hieman monimutkainen maine. Kokosimme tähän artikkeliin kattavan peruspaketin digimarkkinoinnista ja -mainonnasta, niiden välisistä eroista ja digimarkkinoinnin keinoista.

Artikkeli on varsin kattava, eli jos sinulla ei juuri nyt ole aikaa lukea sitä rauhassa läpi, tilaa itsellesi kirjanmerkki sähköpostiin! Saat meiltä mailin, jonka kautta palaat artikkeliin juuri silloin, kun sinulle sopii.

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Tietosuojaseloste.

Tässä (melkoisen pitkässä) ja laajassa artikelissa käymme läpi seuraavat asiat – voit siirtyä sisällysluettelosta suoraan siihen osa-alueeseen, josta kaipaat eniten lisätietoa:

Mitä on digitaalinen markkinointi?
Mitä on digitaalinen mainonta?
Mitä eroa on digimarkkinoinnilla ja digitaalisella mainonnalla?
Digitaalisen mainonnan keinot ja kanavat
Yrityksen kotisivut ovat digimarkkinoinnin peruskivi
Bannerimainonta tai display-mainonta; rich media, animointi, videobannerit
Videomainonta ja verkkovideot
Natiivimainonta digitaalisessa mediassa
Hakusanamainonta, SEM tai Google-mainonta
Some-mainonta, eli mainonta sosiaalisessa mediassa
Vaikuttajamarkkinointi
Digitaalisen markkinoinnin ja digimainonnan ostaminen
Digimarkkinoinnin hinta: tutustu hinnoittelumalleihin
Näyttöpohjainen hinnoittelu
Klikkipohjainen hinnoittelu
Ohjelmallinen ostaminen
Mitkä asiat vaikuttavat digitaalisen mainonnan hintaan ja hinnoitteluun?
Digitaalisen markkinoinnin paras puoli on mahdollisuus mainonnan kohdentamiseen
Mainonnan kohdentaminen ja evästeet
Digitaalisen mainonnan kohderyhmät – millä tasolla kohdentaminen on järkevää?
Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen
Tyypillisimmät tunnusluvut ja mainonnan raportit
Miten digitaalinen markkinointi kannattaa aloittaa?
Mistä digitaalista mainontaa voi ostaa?
IAB Finland kehittää digimarkkinointia ja digitaalista mainontaa Suomessa
“Yksi digikampanja, kiitos!”

Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalinen markkinointi eli digimarkkinointi on yhteinen nimitys markkinoinnille, joissa asiakkaita tavoitellaan digitaalisten kanavien eli online-kanavien välityksellä. 

Digimarkkinointia ovat mm. yrityksen verkkosivut, verkkokauppa ja muu verkko- ja mobiiliympäristössä tapahtuva, yrityksen asiakaskokemukseen vaikuttava toiminta. 

Mitä on digitaalinen mainonta?

Digitaalinen mainonta on digitaalisen markkinoinnin osa-alue, jossa asiakkaita tavoitellaan digikanavien, yleensä verkkosivustojen ja erilaisten sovellusten kautta.

Digitaaliseen mainontaan kuuluvat mm. banneri- eli display-mainonta, videomainonta, natiivimainonta digimedioissa, hakusanamainonta ja some-mainonta. 

Myös valtaosa vaikuttajamarkkinoinnista tapahtuu verkossa; joko sosiaalisissa medioissa tai toimituksellisissa verkkomedioissa, kuten esimerkiksi lehtien digiversioissa. 

Mitä eroa on digimarkkinoinnilla ja digitaalisella mainonnalla?

Jos seurataan markkinoinnin vanhaa ja tuttua 4P-mallia, voidaan ajatella, että esimerkiksi verkkokauppojen tuotteistukset, yhteydenottomallit ja markkinoinnin automaatio sekä vaikkapa chat-palvelut ovat digitaalista markkinointia. 

Digitaalinen mainonta taas keskitty mainonnan määritelmän mukaisesti markkinointiviestintään: siihen, että mahdolliset asiakkaat ja tavoitellut kohderyhmät näkevät ja kuulevat yrityksen viestin ja reagoivat siihen. 

Digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan keinot ja kanavat

Digimarkkinointi pitää siis sisällään koko liudan erilaisia keinoja. Markkinoijan haaste onkin tunnistaa omalle yritykselle, tuotteelle ja sen viestille sopivin digimarkkinoinnin mix ja oikeat mainonnan muodot – sellaiset, jotka pysyvät käytettävän budjetin rajoissa sekä kiinnostavat ja puhuttelevat kohderyhmää.

Seuraavassa käymme läpi digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan keinoja ja työkaluja siitä näkökulmasta, millaiseen käyttöön ne parhaiten sopivat.

Yrityksen kotisivut ovat digimarkkinoinnin peruskivi

Jos yrityksellä ei ole verkkosivuja, ei se käytännössä ole olemassa. Lähes kaikkien palveluiden etsiminen alkaa verkosta, useimmiten Googlesta, ja netti toimii myös tuttavien suositusten ja vinkkien tukena. Yrityksen kotisivujen tärkeimmät asiat nyt ja tulevaisuudessa ovat edelleen vanhat tutut: hakukonelöydettävyys, selkeys ja mobiilikäytettävyys. 

Huonoille, hitaille tai epäselville sivuille ei kannata ohjata liikennettä mainonnan keinoin – tämän checklistin avulla tarkistat helposti, olisiko omia kotisivuja aika päivittää. 

Bannerimainonta tai display-mainonta; rich media, animointi, videobannerit

Bannerimainonta eli display-mainonta on jokaiselle netin käyttäjälle tuttu mainosmuoto. Bannereita näytetään käyttäjille vakiintuneilla mainospaikoilla mm. varsinaisen sivuston sisällön yläpuolella, sivussa ja välissä.

Paraatidisplay.png

Muutama esimerkki is.fi sivuston bannerimainospaikoista.

Bannereiden kokovalikoima on varsin laaja: käytössä on niin isoja, näyttäviä paraati- ja boksipintoja kuin pienempiä mainospaikkoja. Kaikkein näyttävimpiä toteutuksia ovat videobannerit tai välisivun mainos (interstitiaalit)  ja digikokosivut, jotka näkyvät koko näytön kokoisina ennen sivuston sisältöön saapumista, sekä paraati + tapetti -yhdistelmät, joissa kookkaaseen banneriin yhdistetään taustakuva. 

Banneri voi perustua still-kuvaan, html-animointiin tai jopa videoon. Valittu media antaa ohjeet bannerin aineistomuotoon, tekniseen toteutukseen ja tarvittaviin kokoversioihin.

Mihin display-mainonta sopii parhaiten?

 • Display-mainonta ja bannerit ovat monipuolinen tapa mainostaa – ne sopivat sekä taktiseen että brändimainontaan: ratkaisevaa on mainosmuodon ja median valinta.  
 • Esimerkiksi vaikkapa is.fi -sivustolla näkyvä iso mainospinta rakentaa tehokkaasti brändiä, kun taas ohjelmallisesti ostettu (ostotavoista luvassa lisätietoa hieman tuonnempana!), käyttäjää “seuraava” jatkuva mainonta toimii hyvin silloin, kun tavoite on esimerkiksi viedä käyttäjiä verkkokauppaan tai tutustumaan tiettyihin tuotteisiin. 
 • Bannerimainonta isoilla, näyttävillä pinnoilla tarkkaan valituissa medioissa sopii mielikuvan luomiseen ja brändin rakentamiseen.
 • Mainosverkostossa käyttäjälle useamman kerran näkyvä mainonta sekä remarketing eli uudelleenmarkkinointi ohjaavat tehokkaasti liikennettä ja saavat aikaan toimintaa. 

Mitkä ovat display-mainonnan parhaat puolet?

 • Kohdennettavuus – display-mainontaa voi kohdentaa mm. käyttäjän sijainnin, demografian tai kiinnostusten kohteiden mukaan.
 • Display-mainonta tarjoaa lähes rajattoman määrän mahdollisuuksia: erilaisia mediaympäristöjä, kanavia, mainoskokoja ja -muotoja. 

Mitkä ovat display-mainonnan haasteet? 

Videomainonta ja verkkovideot

Videomainontaa esitetään verkon videopalveluissa: Youtubessa, Ruutu.fissä ja muissa liikkuvan kuvan palveluissa. Myös monella verkkomedialla on oma online-videopalvelunsa, jossa mainoksia esitetään esimerkiksi uutisvideoiden yhteydessä. Videomainonta näkyy sisältöjen alussa ja välissä, samaan tapaan kuin tv-ohjelmien mainoskatkoilla nähtävä mainonta.  

Videoita hyödynnetään paljon myös some-mainonnassa; Instagramissa video on jo ohittanut mainosmuotona still-kuvan, ja esimerkiksi TikTokin kaikki sisältö perustuu liikkuvaan kuvaan: siis videoon. 

Mihin videomainonta sopii parhaiten?

 • Videomainonta yhdistää liikkuvaa kuvaa ja ääntä, joten se on vaikuttava mainonnan muoto (Videot kannattaa toki suunnitella niin, että ne toimivat myös ilman ääntä, koska moni palvelu edellyttää, että äänet täytyy erikseen laittaa päälle).
 • Videon avulla on helppo selittää asioita, näyttää käyttövinkkejä tai kuvata tunteita, joita tuotteen tai palvelun käytöstä syntyy. Toisaalta video on myös voimakas väline silloin, kun mainostaja haluaa saada aikaan toimintaa.
 • Lanseeraukset ja esimerkiksi uusista ominaisuuksista kertominen on videon keinoin helppoa ja tehokasta.
 • Videomainonta on mainio työkalu tv-kampanjan vahvistamiseen: videopalveluissa voi hyödyntää tv-mainoksen kuva- ja äänimaailmaa ja laajentaa lineaarisen tv:n tavoittamia kohderyhmiä.

Mitkä ovat videomainonnan parhaat puolet?

 • Hyvin tehty videomainonta on katsojalle todella kiinnostavaa. Se on nykyaikaan ja monenlaiseen mediankäyttöön hyvin istuva mainosmuoto.
 • Äänen ja kuvan yhdistelmä vie viestin tehokkaasti ja mieleenjäävästi perille.

Mitkä ovat videomainonnan haasteet?

 • Toimivan videomainoksen suunnittelu vaatii osaamista: mainoksia on mahdollisuus ohittaa, joten tarinan on alettava kiinnostavasti ja viestin mentävä perille lyhyessä ajassa. 
 • Videomainoksen tekniset vaatimukset kuvanlaadun ja äänen osalta edellyttävät osaavaa tuottajaa tai tuotantoyhtiötä.
 • Mainoksen on myös toimittava ilman ääntä: esimerkiksi is.fissä videon toisto alkaa ilman ääntä, eli katsojan on erikseen kytkettävä ääni päälle videoon. 

Natiivimainonta digitaalisessa mediassa

Natiivimainonta tarkoittaa median muun sisällön tapaista, lukijalle tai katsojalle kiinnostavaa jutunomaista sisältöä, joka erotetaan muusta mediasisällöistä “mainos” -tunnistein. 

Natiivimainonnan sisältöinä toimivat hyvin esimerkiksi resepti- tai vinkkisisällöt, tai asiakkaiden kertomukset ja kokemukset tuotteen tai palvelun käytöstä ja vaikutuksista. 

Mihin natiivimainonta sopii parhaiten?

 • Natiivimainonta on erinomainen tapa kertoa perinpohjaisesti esimerkiksi monimutkaisista asioista: artikkelimainen mainos tarjoaa mahdollisuuden erilaisten käyttötilanteiden kuvaamiseen ja monipuoliseen kerrontaan. 
 • Natiivimainonta on nouseva, luonteva tapa kertoa pitemmistä ja monimutkaisemmista asioista ja tuoda asiakkaiden näkökulmaa esiin yleisölle merkittävässä mediaympäristössä. 
 • Natiivimainonta sopii monenlaisiin tarkoituksiin ja hyvin erilaisille tuotteille, aina uutuusresepteistä vakuutusyhtiöiden asiakaskokemusten jakamiseen. 

Mitkä ovat natiivimainonnan parhaat puolet?

 • Yleisö on lähtökohtaisesti sisällöstä jo valmiiksi kiinnostunut. 
 • Hyvin suunniteltu ja toteutettu natiivimainonta ei ärsytä tai keskeytä lukijan tai katsojan kokemusta, koska se tarjoaa lisätietoa, ideoita ja oivalluksia lukijalle. 

Mitkä ovat natiivimainonnan haasteet?

 • Natiivimainonta edellyttää verkkosivuilta sisältöä, johon ohjata: kiinnostuneelle lukijalle tulee tarjota lisätietoa ja mahdollisuus jatkaa itse asiaan tutustumista.
 • Natiivimainonta kohdentuu aina valitun median mukaan; aivan pienimpiä ja erikoistuneimpia yleisöjä varten sitä ei kannata tehdä. 

Hakusanamainonta, SEM tai Google-mainonta

Hakusanamainokset näytetään hakukoneen tulossivulla, ennen ensimmäisiä orgaanisia tuloksia. Hakusanamainonta perustuu nimensä mukaisesti hakusanoihin: mainos näytetään, kun käyttäjä tekee Googlessa tai muussa valitussa hakukoneessa haun mainokselle määritetyllä hakusanalla. Mainosnäytöt perustuvat huutokauppahintoihin, eli haun tapahtuessa mainosnäytöt huutokaupataan reaaliaikaisesti. 

Huutokauppahintaan ja mainoksen näyttökertoihin sekä sijoitukseen vaikuttavat määritetyn budjetin lisäksi lisäksi kampanjan laatupisteet: mm. se, miten hyvin mainoksen laskeutumissivu (eli sivu, johon mainoksesta ohjataan) vastaa käyttäjän tekemää hakua, ja miten kyseisiin mainoksiin on aiemmin reagoitu – mainoksen saamat aiemmat klikkaukset nostavat sen laatupisteitä ja parantavat sen sijoitusta. 

Mihin hakusanamainonta sopii parhaiten?

Hakukonetta käytetään tyypillisesti tiedonhakuun asiakaspolun alkupäässä, joten hakusanamainonta on hyvä tapa varmistaa, että yritys nousee mukaan vaihtoehtoihin silloin, kun sen palveluita tai tuotteita etsitään ensimmäisiä kertoja, tai haussa on vasta ratkaisu johonkin tiettyyn ongelmaan. 

Mitkä ovat hakusanamainonnan tai Google-mainonnan parhaat puolet

 • Hakusanamainonnan voi aloittaa helposti ja maltillisella budjetilla. Budjettia on myös helppo säätää tilanteen, sesonkien ja kampanjatarpeiden mukaan.
 • Hakusanamainonta on hyödyllistä lähes kaikille yrityksille. Fiksusti rakennettu kampanja tuntuu asiakkaista palvelulta mainonnan sijaan. 

Mitkä ovat hakusanamainonnan tai Google-mainonnan haasteet?

 • Hakusanamainonnan perusteet olisi hyvä ymmärtää; Google tarjoaa paljon erilaisia vaihtoehtoja ja mainosmuotoja, eli on tärkeää löytää omalle yritykselle sopivin hakusanamainonnan muoto. Apua on onneksi myös tarjolla – Googlen omien koulutusten ja tukisivustojen avulla pääsee hyvin alkuun, ja asiantunteva kumppani voi rakentaa kampanjat ja niiden optimoinnin myös avaimet käteen -periaatteella.
 • Jos toimiala on kovin kilpailtu, voivat mainosten huutokauppa- eli bidaushinnat nousta korkealle. Esimerkiksi pääkaupunki seudulla remonttiala on melko kallis. 

Some-mainonta, eli mainonta sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on ottanut paikkansa asiakkaiden elämässä. Palvelujen kirjo on valtava,some logot.jpg ja joskus aiemmin “nuorisomediana” läpi lyönyt Facebook alkaa olla jo menneiden vuosien television kaltainen koko kansan kanava. Some-kanavien käyttö muuttuu jatkuvasti, joten omalle yrityksille sopivinta kanavakomboa voi arvioida esimerkiksi IAB:n trendiraporttien avulla. 

Suomalaiset viettävät somessa yhä enemmän aikaa, ja mainonta koetaan normaaliksi osaksi sosiaalisen median sisältöjä. Some-mainonta on parhaimmillaan kustannustehokasta, ja hyvin hoidetut sosiaalisen median kanavat vahvistavat myös yrityksen ja sen asiakkaiden välistä yhteyttä. 

Mihin sosiaalisen median mainonta sopii parhaiten? 

Some-mainonta sopii käytännössä joka ikiselle yritykselle, jonka asiakaskunta käyttää jotain sosiaalisen median kanavaa. Esimerkiksi Facebook on jo lähes jokaisen suomalaisen aikuisen käytössä. 

Tärkeintä on, että yritys on mainosviesteissään johdonmukainen ja käyttää mainonnassa hyödyksi valitsemansa kanavan vahvuuksia: Instagramissa visuaalisuutta, Facebookissa vuorovaikutteisuutta, Twitterissä yleisön aktiivisuutta ajankohtaisiin puheenaiheisiin tarttumisessa ja TikTokissa musiikin, tekstin ja tarttuvan videon yhdistelmää.

Mitkä ovat some-mainonnan parhaat puolet?

 • Monipuolisuus – mahdollisuuksia on jo lähes rajattomasti ja uusia palveluita syntyy jatkuvasti. 
 • Kohdennettavuus ja suuri käyttäjien määrä.

Mitkä ovat some-mainonnan haasteet?

 • Monipuolisuus on some-mainonnan tapauksessa sekä vahvuus että heikkous: kanavissa erottautuminen ja käyttäjän huomion herättäminen voi olla vaikeaa – mainostajan täytyy löytää oma näkökulma ja tapa olla läsnä valitsemissaan kanavissa. 

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa kaupallista yhteistyötä, jossa mainostaja sopii näkyvyydestä (ja sen hinnasta) esimerkiksi some-vaikuttajan tai julkisuuden henkilön kanssa. Mainoskasvona toimiminen ei sinänsä ole välttämättä digitaalista mainontaa, mutta varsin usein vaikuttajayhteistyöt kuitenkin konkretisoituvat digitaalisessa mediassa: somessa  tai verkkovideoilla. 

Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi Instagramin kaupalliset yhteistyöt, joissa laajalti seuratun tilin vaikuttaja kertoo esimerkiksi uutuustuotteen ominaisuuksista, tai suosittujen tubettajien tekemät arviot tai tutustumiset mainostajan palveluihin tai tuotteisiin. 

Parhaat vaikuttaja- ja sisältöyhteistyöt syntyvät silloin, kun mainostaja kunnioittaa vaikuttajan henkilöbrändiä ja yleisöä, ja sisältö suunnitellaan yhteistyössä vaikuttajan kanssa. Lisätietoa ja apua onnistuneeseen vakuttajamarkkinoinnin kampanjaan löydät esimerkiksi IAB:n julkaisemasta Vaikuttajamarkkinoinnin oppaasta.  

Digitaalisen markkinoinnin ja digimainonnan ostaminen

Digitaalista mainontaa voi ostaa suoraan mediataloilta, Googlelta ja some-kanavien itsepalvelutoimintojen kautta, tai digi- tai mediatoimiston avulla. Tässä kappaleessa tutustumme digitaalisen mainonnan ostotapoihin ja hinnoitteluun.

Digimarkkinoinnin hinta: tutustu hinnoittelumalleihin

Tyypillisimmät digitaalisen mainonnan hinnoittelumallit, joita suositaan etenkin bannerimainonnassa, ovat näyttöpohjainen hinnoittelu ja klikkipohjainen hinnoittelu. 

Näyttöpohjainen hinnoittelu

Näyttöpohjaisessa hinnoittelussa mainostaja maksaa siitä, että mainos näytetään median käyttäjälle, eli se latautuu sovittuun kohderyhmään kuuluvan käyttäjän selainnäkymään. Näyttöpohjaisesta hinnoittelusta käytetään usein termiä CPM-hinta, eli cost per mille, hinta per tuhat näyttöä. 

Näyttöpohjaista hinnoittelua käytetään usein brändillisissä kampanjoissa. Silloin kampanja-aika on rajattu esimerkiksi kahteen viikkoon, ja näyttömäärällä voi säädellä kampanjan vaikuttavuutta – mitä isompi kampanja, sitä enemmän näyttöjä. 

Klikkipohjainen hinnoittelu

Klikkipohjainen hinnoittelu tarkoittaa sananmukaisesti hintaa per klikkaus. Klikkipohjaisesta eli CPC-hinnoittelusta (cost per click, hinta per klikki) pitemmälle viety malli on CPA- eli cost per action -hinnoittelu, hinta per käyttäjän tekemä toiminto, kuten vaikkapa yhteystietolomakkeen täyttö.

Klikkipohjainen hinnoittelu sopii jatkuvan mainonnan kampanjoihin, joissa käyttäjä pyritään tavoittamaan juuri oikealla hetkellä. 

Ohjelmallinen ostaminen

Ohjelmallinen ostaminen on display-mainonnan ostotapa, jossa bannerimainonnan mainospaikkojen ostaminen on automatisoitu. 

Ohjelmallisessa ostamisessa mediatilan ostaja ja myyjä ovat sopineet tietyistä ehdoista, joiden perustella osto- ja myyjäalustat keskustelevat keskenään, ja mainostila ostetaan ja myydään näiden ehtojen ja määritysten mukaan.

>> Lue lisää ohjelmallisesta ostamisesta, sen parhaista puolista ja sopivuudesta erilaisiin kampanjoihin tästä artikkelista!

Mitkä asiat vaikuttavat digitaalisen mainonnan hintaan ja hinnoitteluun?

Digitaalisen mainonnan ja digikampanjoiden hintaan vaikuttavat sovitun näyttö- tai klikkimäärän lisäksi kohderyhmän koko ja toisaalta kohdentaminen: tarkkaan kohdennetuissa kampanjoissa yleisö on usein “laadukkaampi”; valmiimpi ostamaan, ja sitä kautta hieman arvokkaampi. 

Digitaalisen kampanjan investointiin vaikuttavat myös materiaalit: bannereiden suunnittelu ja tuotanto ja muut mainonnassa käytettävät elementit. 

Erityisissä kohdennuksissa tarvittava data saattaa myös olla maksullista, ja kustannuksia saattaa syntyä myös mainonnanhallinnan työkaluista. Nämä ja muut mahdolliset muuttujat kannattaa aina varmistaa mainonnan myyjältä, jottei yllätyksiä pääse syntymään. 

Digitaalisen markkinoinnin paras puoli on mahdollisuus mainonnan kohdentamiseen

Digimainonnan käänteentekevin puoli on se, miten tarkasti mainostaja pystyy määrittelemään, millaisille käyttäjille mainontaa näytetään.

Mainonnan kohdentaminen ja evästeet

Mainonnan kohdentaminen perustuu tällä hetkellä evästeisiin (cookies): koodinpätkiin, jonka käyttäjän selain tallentaa silloin, kun hän vierailee evästeitä sisältävällä sivustoilla. 

Eväste kerää käyttäjän selaimesta tietoja, joiden avulla mainontaa voidaan kohdentaa. 

GDPR- eli EU:n tietosuoja-asetus ja evästekäytäntöjen tulevat muutokset vaikuttajat mainonnan kohdentamiseen tulevaisuudessa. Kolmansien osapuolten evästedata poistuu Googlen palveluista, arviolta vuoden 2023 aikana, Googlen 24.6.2021 tiedotteen mukaan. Evästeiden poistumisen jälkeen kohdentaminen tulee perustumaan entistä enemmän sivustojen sisältöhin. Mediaympäristön rooli siis kasvaa, ja median oman datan hyödyntäminen lisääntyy.

>> Lisätietoja  evästekäytäntöjen muutoksista ja median roolista muutoksessa löydät Sanoman sivustolta!

Digitaalisen mainonnan kohderyhmät – millä tasolla kohdentaminen on järkevää?

Kohdentamisen mahdollisuus voi houkutella myös ylikohdentamiseen: siihen, että mainontaa  näytetään vain hyvin pienelle, harvojen ja valittujen joukolle. Silloin riskinä on kohderyhmän liian pieni koko ja se, että kampanjan huomioarvo jää olemattomaksi. 

Kannattaakin aina miettiä, onko asiakkaan sukupuolella, iällä tai asuinpaikalla merkitystä tuotteen tai palvelun valinnassa tai ostopäätöksessä. Luoksetulevien ja läsnäoloa vaativien palveluiden kohdalla alueellinen kohdentaminen kannattaa lähes aina. 

Uuden tuotteen lanseerauksessa voi olla järkevää aloittaa laajalla kampanjalla, jonka kohdennuksia rajataan sen mukaan, miten asiakkaat reagoivat mainontaan ja ostavat tuotetta. 

Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen

Mitattavuus on yksi digimarkkinoinnin ja -mainonnan vahvimpia puolia. Kotisivujen ja verkkokaupan analytiikasta selviää, paljonko ja miten kohderyhmä käyttää sivustoa. Markkinoinnin ja mainonnan tehoa voi – ja kannattaa – mitata aina liikenteen lähteistä ostotapahtumiin tai yhteydenottoihin asti. 

Mainostaja tietää, missä mediossa mainokset ovat näkyneet, ja jos kampanja on tagitetty oikein, eli siihen on asennettu seurantakoodi, näkyy mainonan tuoma liikenne myös Google Analyticsissa tai muussa verkkosivuanalytiikan ohjelmassa. 

Verkkomainonnassa mitataan usein konversioita eli tavoitteiden saavuttamista. Konversio voi olla esimerkiksi tuotteen osto verkkokaupasta, oppaan lataaminen verkkosivuilta tai vaikkapa yhteydenotto lomakkeen tai chat-palvelun kautta. 

Mittaamisen kannalta tärkeintä onkin miettiä, mikä on kampanjan lopullinen tai tärkein tavoite, ja millä mittarilla sen täyttymistä voi seurata. 

Tyypillisimmät tunnusluvut ja mainonnan raportit

Mainonnan raporttien lukeminen saattaa vaikuttaa salatieteeltä, mutta harjoitus tekee siinäkin asiassa mestarin. Seuraava nyrkkisääntö on hyvä muistaa: 

Media raportoi mainonnan tunnusluvut: sen, millä sivuistoilla ja millä aikavälillä mainontaa on näytetty, montako näyttöä mainos sai, ja montako kertaa sitä klikattiin. Klikkaukset ilmoitetaan useimmiten prosentteina eli CTR-lukuna. 

 • Näyttömäärä kertoo, montako kertaa mainos näytettiin käyttäjille.
 • CTR eli click through rate kertoo, montako prosenttia mainosnäytöistä sai käyttäjän klikkaamaan mainosta. 

Mainostajan on itse seurattava mainonnan liiketoiminnallista vaikutusta: verkkosivuston kävijämäärän muutoksia, ostoksia ja mainonnan aikaansaamaa liikehdintää. Ennen kampanjan alkua kannattaa aina varmistaa, että mainokset on tagitetty, eli niihin on kiinnitetty koodinpätkä jonka avulla mainoksista tulleen verkkosivuliikenteen määrää voidaan seurata. 

Verkkosivuanalytiikasta kannattaa seurata ainakin 

 • Mainonnan kautta saapuneen liikenteen määrää
 • Liikennettä tietylle, kampanjassa mukana olevalle sivulle
 • Kauanko mainonnan kautta saapuneet kävijät viipyvät sivulla
 • Tapahtuuko mainonnan kautta tulevasta liikenteestä konversioita

>> Haluatko oppia lisää mainonnan mittaamisesta? Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi erityyppisten kampanjoiden tavoitteita ja niiden mittaamista! 

>> Lue lisää Google Analyticsista ja sen tehokkaasta käytöstä digimarkkinoinnin tukena

Miten digitaalinen markkinointi kannattaa aloittaa?

Digimarkkinointi kannattaa aloittaa heti, kun yrityksen kohderyhmä ja palvelutarjoama ovat selvillä, ja yrittäjänä tiedät, että pystyt vastaamaan mainonnan aikaansaamaan kysyntään. Kotisivut ovat usein ensimmäinen steppi yrityksen markkinoinnissa heti sen perustamisen jälkeen, ja kotisivuille kannattaa tietysti ohjata liikennettä heti alusta alkaen. 

Digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan voi aloittaa pienellä budjetilla hallitusti kokeillen, ja kasvattaa panoksia sitä mukaa, kun oma oppiminen ja osaaminen karttuvat ja omalle kohderyhmälle sopivimmat mediat ja viestit alkavat löytyä. 

Voikin sanoa, että digitaalinen mainonta ja markkinointi ovat jatkuvaa oppimista: kehitystä ja tuloksia kannattaa seurata ja kirjata säännöllisesti, ja satsata lisää toimivimpiin medioihin ja mainonnan ratkaisuihin. 

Mistä digitaalista mainontaa ja digimarkkinointia voi ostaa?

Digimainontaa myyvät monet eri tahot. Mediatalojen kautta pääset mainostamaan sanoma- ja aikakauslehtien digitaalisissa palveluissa. Some-palvelut, kuten Facebook ja Instagram, myyvät mainontaa itsepalveluna, samoin kuin Googlekin. Suurilla budjeteilla pelaavat mainostajat käyttävät usein mediatoimistojen palveluita. 

Me huolehdimme siitä, että kaikenkokoiset yritykset onnistuvat digimarkkinoinnissa ja mainonnassa: pystyvät hankkimaan toimivat kotisivut ja pääsevät käsiksi laadukkaisiin ja suomalaisten rakastamiin medioihin. 

Autamme yrityksiä mainostamaan Sanoman medioissa, kuten muutamia mainitaksemme, Iltasanomien, Helsingin Sanomien, Satakunnan Kansan ja Aamulehden verkkopalveluissa, Ruutu.fissä ja Nelonen Median TV- ja radiokanavilla, sekä tarjoamme myös sosiaalisen median ja Google-mainonnan palveluita. Tunnettujen medioiden mainontaa voi kohdentaa monin tavoin, esimerkiksi alueellisesti.

IAB Finland kehittää digimarkkinointia ja digitaalista mainontaa Suomessa

Digitaalisen markkinoinnin ja  mainonnan kanavat ja sen tarjoamat mahdollisuudet kasvavat jatkuvasti. Jatkuvassa muutoksessa on tärkeää huolehtia siitä, että alan pelisäännöt ovat kunnossa, ja että sekä yritysten että yksilöiden osaaminen pysyy kehityksen kelkassa.

IAB Finland on digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan yhteisö, jonka tarkoitus on pitää huoli suomalaisten toimijoiden digiosaamisesta ja kilpailukyvystä. IAB Finland on osa kansainvälistä IAB-verkostoa. 

“Yksi digikampanja, kiitos!”

Haluaisitko kuulla lisää digmarkkinoinnista ja digitaalisesta mainonnasta ja siitä, miten ne sopisivat oman yrityksesi tilanteeseen ja tarpeisiin? Jätä meille yhteydenottopyyntö niin pääset vaihtamaan ajatuksia asiantuntijan kanssa helposti ja sitoumuksetta. 

Vai tututustuko mieluummin verkkomainonnan, eli digimainonnan ratkaisuihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin kaikessa rauhassa, omassa tahdissasi? Verkkokaupastamme löydät valmiita digitaalisen mainonna paketteja eri tarpeisiin, eri kokoisille alueille ja eri medioihin. Voit myös laskea investointeja eri kokoisille kampanjoille ja halutessasi vaikka tilata kampanjan suoraan verkosta. 


Ota yhteyttä 

sanoman-verkosto-2021_1920x.png

Ajassa-uutiskirje

Haluatko vinkkejä mainontaan, artikkeleita ajankohtaisista markkinoinnin ilmiöistä, tarinoita asiakkaidemme onnistumisista? Liity postituslistalle ja saat Ajassa-uutiskirjeemme kuukausittain sähköpostiisi.

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Tietosuojaseloste.

Jaa tämä sivu

Piditkö lukemastasi?