Päivän pähkinä: Millä keinoilla seuraat mainontasi onnistumista? 

Moni meistä lipsuu mittaamaan klikkejä tai yksittäisten mainosten tavoittavuutta. Nämä pinnalliset mittarit eivät kuitenkaan kerro, onko mainonta kasvattanut yrityksesi kassavirtaa.

Väärät mittarit valikoituvat käyttöön yleensä sen vuoksi, että mainonnalle ei ole määritelty selkeitä tavoitteita. Kun markkinoinnin ja mainonnan tavoitteet ovat kirkkaat, myös menestyksen mittaaminen ja oikeiden keinojen valinta tulevat luonnostaan.

Kokosimme alle listan kysymyksiä, joiden avulla määrittelet mainonnan tavoitteet oikeista lähtökohdista.

Tee tuloksellista mainontaa! Lataa avuksesi Tuloksellisen mainonnan käsikirja.

LATAA TÄSTÄ

Vaihe 1: Kartoita liiketoiminnan tavoitteet

Markkinoinnin ja mainonnan tavoitteiden tulisi aina pohjautua yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin. 

Siispä ennen kuin lähdet arpomaan oikeita tavoitteita, varmista että tiedät vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on yrityksesi tilanne tällä hetkellä?
 • Tavoitteletko kasvua vai haluatko säilyttää nykyisen asemasi markkinassa?
 • Mikä on yrityksesi tavoitetilanne vuoden kuluttua? Entä viiden vuoden?
 • Mistä odotat yrityksen kasvun tai liikevaihdon tulevan jatkossa?
  • Olemassa olevasta tuotteesta tai palvelusta
  • Jostain tietystä kohderyhmästä tai asiakassegmentistä, jossa näet          potentiaalia
  • Lisämyynnistä nykyasiakkaille
  • Kokonaan uudesta liiketoiminnan osa-alueesta

Ennen kuin siirryt eteenpäin, varmista että sinulla on tarkat tavoiteluvut tulevalle vuodelle ja tiedät tarkalleen, mitä reittejä pitkin lukuihin pyritään.

Vaihe 2: Tunnettuus, mielikuva ja positiointi: selvitä kasvun pullonkaulat

Kun tiedät mitkä ovat yrityksesi liiketoiminnan tavoitteet ja tiedät, millä alueilla tavoittelet kasvua tai uusia asiakkaita, on seuraava askel selvittää, hidastaako jokin näihin tavoitteisiin pääsyä.

Kysy siis: 

 • Tunnettuus: kuinka hyvin yrityksesi tunnetaan markkinassa?
 • Onko tuotteesi tai palvelusi kohderyhmäsi top of mindissa, vai kiilaako jokin kilpailijoista ohi?
 • Erottuuko tuotteesi tai palvelusi kilpailijoiden vastaavista ratkaisuista? Miten?
 • Ymmärtävätkö asiakkaasi yrityksesi tarjooman? Tietävätkö he mitä sinulta voi ostaa?

Jos huomaat, että joissain näistä kohdista piilee haasteita, yritä selvittää missä ongelma piilee. Onko yritykselläsi esimerkiksi haasteita brändin tai tunnettuuden kanssa? Ovatko erottautumistekijät asiakkaille kristallinkirkkaita? Estääkö jokin seikka asiakastasi ostamasta?

Jos kysymyksiin vastaaminen tuntuu haastavalta, juttele asiakkaidesi kanssa ja kysy mikä sai heidät ostamaan sinulta. Vastaavasti kannattaa kysyä myös ostamatta jättäneiltä, mikä sai heidät kääntymään kilpailijan puoleen.

Vaihe 3: Johda liiketoiminnan tavoitteista markkinoinnin ja mainonnan tavoitteet ja mittarit sekä mainonnan keinot

Kun tiedät, mihin liiketoiminta haluaa päästä ja mitkä asiat ovat todennäköisimpiä onnistumisen esteitä, on markkinoinnin ja mainonnan tavoitteiden asettaminen helpompaa.

Otetaan esimerkki: tontillesi kuuluu todennäköisesti sekä uusien asiakkaiden hankkiminen että olemassa olevien asiakkaiden pitäminen ja lisämyynti. Kysy siis, mitä näiden ryhmien sisällä täytyy tapahtua, jotta liiketoiminnan tavoitteet toteutuvat, ja miten markkinointi voi vauhdittaa toivottua muutosta. 

Kun tiedät, millaiseen muutokseen tähtäät, on helpompaa miettiä, millaiset mainonnan keinot vievät oikeaan suuntaan. 

Kannattaa myös muistaa, että mainonta on vain yksi osa markkinoinnin keinovalikkoa ja osa samaa hierarkiaa. Kuten todettua, markkinoinnin tavoitteet johdetaan liiketoiminnan tavoitteista – samalla tavalla mainonnan tavoitteet kannattaa johtaa markkinoinnin kokonaistavoitteista. 

Kysy siis:

 • Miten markkinointi on mukana rakentamassa liiketoiminnan tavoitteisiin pääsyä?
 • Millaisilla markkinoinnin toimenpiteillä voi poistaa tunnistettuja pullonkauloja?
 • Millainen rooli mainonnalla on markkinoinnin tavoitteiden toteuttamisessa? Onko tarkoitus kasvattaa yrityksen tai sen tuotteiden tunnettuutta ja laatumielikuvaa, vai ohjataanko asiakkaita suoraan ostoon? 
 • Miten liiketoiminnantavoitteet asettuvat aikajanalle, ja miten markkinoinnin ja mainonnan toimenpiteet tulee ajoittaa?

Muista, että mainonnassa on aina hyvä pitää mukana sekä pitkän tähtäimen brändilliset tavoitteet ja tunnettuuden kasvattaminen että nopeat, taktiset tavoitteet. Vaikka nopea myynnin kasvattaminen kuulostaa houkuttelevalta, pelkillä alennuskampanjoilla myyntipiikit jäävät hetkellisiksi. Brändiä rakentamalla rakennat samalla kestävää kasvua.

Haluatko lisää vinkkejä fiksumman mainonnan tekemiseen?

Lataa tuloksellisen mainonnan käsikirja