Suomalaisten ostokäyttäytyminen muuttuu toimintaympäristön myötä

Suomalaisten näkemys sekä omasta että maamme taloudesta on pessimistisellä tasolla. Esimerkiksi energiakriisi ja korkojen nouseminen näkyvät, tai ainakin tulevat näkymään konkreettisesti jokaisen kukkarolla.

Epävarmuus heijastuu myös suomalaisten ostokäyttäytymiseen. Valtaosa kuluttajista pohtii kuluttamistaan tarkemmin, ja etsii yhä aktiivisemmin tietoa päätöksenteon tueksi. Kuluttajat ovat entistä hintaherkempiä ja moni saattaa myös lykätä ostopäätöksiään.

Tämä kaikki aiheuttaa mainostajalle päänvaivaa. Miten yritysten kannattaa toimia tässä toimintaympäristössä, jossa kuluttajien käyttäytyminen muuttuu niin voimakkaasti? Mitkä tekijät yhdistävät niitä yrityksiä jotka selviävät tilanteessa voittajina?

Seuraavassa käyn läpi viisi tekijää, jotka yhdistävät hankalina aikoina menestyviä yrityksiä.

Tekijä 1: asiakasymmärrys ohjaa toimenpiteitä

Asiakasymmärryksen rooli korostuu nyt. On tärkeää ymmärtää, miten omat kohderyhmät reagoivat tässä epävarmassa tilanteessa.

Osa kuluttajista voi jatkaa suhteellisen samalla tavalla kuin aiemminkin, mutta olla valikoivampi esimerkiksi luksustuotteiden kanssa. Toinen ääripää taas lyö jarrut kokonaan kiinni ja vähentää ostamista merkittävästi esimerkiksi ns. hemmottelun suhteen.

Minkälaiset toimenpiteet tehoavat yrityksesi tärkeimpiin kohderyhmiin juuri nyt, ja mikä saa heidät pysymään sitoutuneina?

Vinkki: kaipaatko konkreettisia ideoita siihen, miten asiakasymmärrystä kannattaa hyödyntää markkinoinnin arjessa? Tuloksellisen mainonnan käsikirja auttaa suunnittelemaan markkinointia ja mainontaa tilanne ja tavoitteet edellä!

Tekijä 2: markkinointistrategia tukee kilpailukykyä ja kannattavuutta

Markkinointistrategiaa tulee uudelleenarvioida tai vähintäänkin hienosäätää, vaikka strategiakauden tavoitteet eivät muuttuisikaan.

Onko joitakin yrityksen kilpailukykyä tai kannattavuutta kasvattavia toimenpiteitä joita voisi ottaa käyttöön heti, tai hieman myöhemmin? Esimerkkejä tällaisista muutoksista voisivat olla muutokset hinnassa tai jakelukanavissa, uudet tai jalostetut tuotteet ja palvelut sekä lojaliteettiohjelmat tai paljousalennukset.

Tekijä 3: markkinointi ja mainonta ovat investointeja asiakkaisiin ja brändiin

Markkinointiviestintää tai mainontaa ei kannata lopettaa epävarmoina aikoina, vaan se täytyy nähdä investointina asiakas- ja brändipääomaan. Näin toimivat yritykset selviytyvät vaikeista ajoista voittajina.

Monimediallisuus kasvattaa mainonnan vaikuttavuutta ja tuottaa voimakkaimman kasvun. Kannattaa myös pitää silmällä mitä kilpailijat tekevät, koska matalampi panostus mediaan jättää haavoittuvaksi kilpailijoiden toimenpiteille.

Vinkki: päivitä tietosi suomalaisten mediankäytöstä tutustumalla Mediakatsaus 2022 -koosteeseen! Se kertoo, miten eri kohderyhmät käyttävät erilaisia medioita arjessaan. 

Tekijä 4: brändi ja brändin kehitys nähdään merkittävinä kilpailutekijöinä

Huolenpito brändistä on ensiarvoisen tärkeää epävarmoina aikoina. Lyhyellä tähtäimellä vahva brändi sitouttaa, vähentää hintaherkkyyttä ja kasvattaa asiakaskohtaista kannattavuutta. Myynti ja usein myös markkinaosuus kasvavat jos kilpailijoiden asema heikentyy samanaikaisesti.

Pitkällä tähtäimellä vahvat brändit taas tuottavat korkeampaa arvoa omistajille, kestävät paremmin kriiseissä ja palautuvat nopeammin. Kiinnostava brändi myös saa ostamaan: keskimäärin 30% Internetin hauista aktivoituu, kun aiheesta on ensin innostuttu toisessa kanavassa. Voimakkaasti hakuun innostavat mediaryhmät ovat  televisio-, display ja radiomainonta.