Vuosi 2020 on haastanut mainostajia keksimään tapoja, joilla myyntiä on saatu tehtyä siitäkin huolimatta, että liikenne kivijalkamyymälöihin on merkittävästi vähentynyt. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi verkkokauppojen kehittämistä edelleen tai niiden ottamista käyttöön.

Poikkeusolot ovat aktivoineet uusia kohderyhmiä verkko-ostamisen pariin ja tämä trendi tulee varmasti jatkumaan myös tulevina vuosina. Markkinoinnin tekniikat kehittyvät harppauksin ja mikäli kehityksessä haluaa pysyä mukana, on mainostajan aktiivisesti kehitettävä omaa osaamistaan pysyäkseen virran mukana. Yksin digiloikan tekeminen on haastavaa, joten myös osaavat kumppanit ovat arvokkaita.

Miten mainonta ja kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut ja mitä jatkossa?

Lataa Mediatrendit 2021 raportti josta:

  • luet ajankohtaiset kuulumiset mediaryhmittäin 

  • pääset tutkimaan viime vuoden tilastoja 

  • teet päätelmiä, joiden avulla pohjaat tulevat päätöksesi dataan, et mutuun.

Mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 259 miljoonaa euroa vuonna 2019. Suomalaisen mediapäivä on noin 8 tuntia ja ajankäyttö jakaantuu eri medioiden kesken. Internetin sivustot ja palvelut vievät lähes puolet päivittäisestä media-ajasta.  Pandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat vaikuttaneet kuluttajien käyttäytymiseen ja arvoihin, esimerkiksi lähes puolet kiinnittää nykyisin aikaisempaa enemmän huomiota vastuullisuuteen liittyviin teemoihin. 

Edelleenkin suomalaisten mielestä uutis- ja ajankohtaismedian tärkeimmät ominaisuudet ovat  luotettavuus, asiantuntevuus, riippumattomuus ja laadukkuus. Tunnetun ja luotettavan median luoma halo-efekti kasvattaa näin ollen myös mainostajan luotettavuusmielikuvaa.  

Mediapäivän pirstaleisuus ja monikanavaisuus tuo mainostajalle haasteen myös viestin läpimenoa ajatellen. Tulevaisuudessa materiaalien räätälöiminen mediaan ja kohderyhmään sopiviksi nousee vielä entistäkin tärkeämmäksi. Tutkimusten mukaan mainonnan teho kasvaa joka rintamalla, kun mukana on useita eri medioita. Monikanavaisuus kasvattaa tunnettuutta, positiivista mielikuvaa ja aktivoi kohderyhmää toimimaan. Mainonnan panostukset kannattaakin siis miettiä tarkkaan.

Ohjelmallinen ostaminen on edelleen kasvussa ja katseet luodaan jo tulevaan. Mainostajien ja julkaisijoiden on keksittävä uusia tapoja mainonnan kohdentamiselle, kun 3. osapuolen evästeet tulevat poistumaan parin vuoden sisään. Mitä tämä lopulta tarkoittaa ja miten siihen voi varautua? Ota siis hyvissä ajoin tämäkin asia pohdintaan!

Ole yhteydessä, kun haluat jutella aiheesta lisää! Me autamme ja räätälöimme, juuri sinun tavoitteisiisi ja kohderyhmällesi sopivat mediavalinnat.


varaa sitoumukseton sparraushetki