Insight tarkoittaa näkemystä, joka perustuu yleisömittauksista ja mediaryhmistä kerättyyn tutkittuun tietoon ja dataan. On hyvä muistaa, että markkinoinnin kohderyhmä ja sen ymmärtäminen määrittävät aina kaikkea tekemistä, eikä toisinpäin.

Insight koostuu kolmesta eri osa-alueesta:

 • Yleisömittaukset ja mediaryhmät
 • Markkinoinnin vaikuttavuus
 • Toimiala- /kohderyhmäymmärrys

Huomioi nämä markkinoinnin vaikuttavuuden mittaamisessa

Markkinoinnin vaikuttavuutta ja kuluttajan ostoprosessia voidaan mitata niin yksittäisistä kuin monimediallisista kampanjoista. Myös vaikuttavuuden mittaamisessa huomio kiinnittyy kolmeen eri osa-alueeseen:

 1. Mainoksen tavoittavuus eli huomioarvo, jolla saadaan kiinni oikea kohderyhmä
 2. Mainoksen vaikuttavuus eli viestin läpimeno ja kiinnostuksen lisääntyminen
 3. Mainoksen aktivointi, mikä muun muassa tarkoittaa asiakkaan ostoaikomusta

Kampanjan vaikuttavuutta voidaan kasvattaa esimerkiksi monimediallisilla ratkaisuilla. Tiedämme, että digikampanjoiden vaikuttavuus tehostuu, kun ne kohdennetaan oikein ja lisätään toistomääriä. Tutustu Sanoman tuottamaan Suomen suurimpaan digimarkkinoinnin tutkimukseen.

Hyödynnä myös toimiala- ja kohderyhmäymmärrys

Toimialojen trendit sekä suomalaiset kuluttajina ja mediankäyttäjinä tulee aina huomioida omassa markkinoinnissa: mitä laajemmin toimiala- ja kuluttajaymmärrystä voidaan hyödyntää, sitä parempia tuloksia markkinoinnista myös voidaan odottaa.

Tunnistamalla käyttäjien profiilit, tarpeet, huolet ja kiinnostuksen kohteet pystymme tarjoamaan kuluttajille entistä parempia sisältöjä. Lue lisää siitä, miten neljä tunnistettua megatrendiä liikuttavat ruokaharrastajia.

Hyväksi havaittu kolmen kopla jatkuu tässäkin:

 1. Toimialatutkimuksilla tunnistetaan asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden liikkeelle paneva voima. Tutkimuksesta saatujen selkeiden ohjeiden avulla brändiä, yritystä ja palvelua voidaan kehittää entistä paremmaksi.
  Lue esimerkki autoalan toimialatutkimuksesta.
   
 2. Tracking-mittauksilla saadaan nopeasti ja tehokkaasti tietoa niin toiminnan onnistumisesta ja muutoksista markkinoilla kuin kilpailutilanteessa ja asiakkaiden odotuksista. Tracking-mittausten tarkoituksena on, että edellä mainittuihin muuttujiin voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti.
   
 3. Kuluttajakäyttäytymisen ja trendien tutkimukset puolestaan koostuvat kohderyhmien syväymmärryksestä ja kilpailija-analyysista, joiden avulla oman markkinaymmärryksen kasvattamisen lisäksi voidaan myös rikastaa erilaisia asiakassegmenttejä tunnistetulla mediankäyttödatalla. 

Näitä kolmea insightin osa-aluetta omine aihealueineen kannattaa aina käyttää kampanjasuunnittelun lähtökohtana, sillä kohderyhmä ja mainonnan tavoitteet ohjaavat myös mediavalintoja. Lisäksi mainonnan tavoitteet määrittelevät sen, minkälaista kohderyhmää omilla viesteillä kannattaa tavoitella.

Kun kampanjasuunnittelussa huomioidaan edellä mainitut kolme osa-aluetta, itse kampanjointi on kustannustehokkaampaa, eikä markkinoinnista tule hakuammuntaa. 

Nyrkkisääntö #1: Markkinoinnissa suunnitelmallisuus on kaiken perusta.

Insight To Do -lista yrittäjälle

1. Mieti markkinoinnin tavoite

Ihan ensimmäisenä on syytä pohtia, mitä markkinoinnilla tavoitellaan. Halutaanko esimerkiksi saada uusia asiakkaita, kiihdyttää sivustoliikennettä tai tuoda yrityksen brändiä tunnetummaksi?

Markkinoinnin tavoitteita asetettaessa tulee myös pohtia, millaisin viestikärjin potentiaalista asiakaskuntaa halutaan lähestyä: onko kyseessä yksi ja sama viesti kaikille vai halutaanko eri kohderyhmille viestiä erilaisia asioita?

Tässä muutamia esimerkkejä onnistuneista mainoskampanjoista, jos vielä mietit omia tavoitteitasi:

Lue, Telilä Sähkötyön alueellinen verkkomainonta keräsi lähes kaksi miljoonaa silmäparia

Lue, miten Kannuksen kaupunki kasvatti tunnettuuttaan houkuttelevalla mainonnalla

Näin eKukka.fi rakentaa brändiä monimediallisella mainonnalla ja rohkeilla kokeiluilla

Sisältöyhteistyö Radio Rockin Korporaation kanssa teki seutukaupunki Iisalmesta yrityksineen puheenaiheen

Torpanpiha rakensi multabrändinsä tunnettuutta alueellisella mainonnalla

2. Valitse osaava kumppani ja luota yhteistyöhön

Yrityksillä ja yrittäjillä on monta rautaa tulessa, minkä vuoksi markkinointi ei aina ole prioriteetti ykkönen, johon käytössä olevia resursseja lähdettäisiin kohdentamaan.

Kaikilla ei myöskään välttämättä ole mahdollisuutta, aikaa tai osaamista toteuttaa markkinointia kaikista optimaalisimmalla tavalla. 

Me Sanomalla haluamme toimia yrittäjien mediakumppanina kampanjasuunnittelusta sen toteutukseen asti. Kannustammekin asiakkaita ottamaan meihin rohkeasti yhteyttä asiassa kuin asiassa.

3. Mieti, ketä haluat tavoittaa – ja hyödynnä valmiit mediasegmentit

Kyllä, luit oikein! Tässä kohtaa oma asiakastuntemus auttaa, sillä monilla yrittäjillä on valmiiksi hyvin selkeä näkemys siitä, millaisia omat asiakkaat ovat ja millainen oma markkina-alue on. Lisäksi yrittäjillä on jo jonkinlainen käsitys siitä, mitä he haluavat viestiä ja millaiselle kohderyhmälle. 

Yrittäjän pitäisi kuitenkin aina tietää, miten mainonta kohdennetaan oikein ja tuloksia tuovalla tavalla. Yhteistyössä markkinoinnin kumppanin kanssa mainonta voidaan aina viedä pidemmälle käytäntöön, huomioiden kaikista potentiaalisimmat asiakkaat tunnistettujen mediasegmenttien avulla.
 

Tutkimus segmentiointi.PNG

Ajatellaan, että yrityksen potentiaalinen kohderyhmä sijaitsee esimerkiksi Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella. Tällä alueella korostuvat mediasegmentit ovat tunnistetusti “kiireinen tasapainon etsijä” ja “laatutietoinen tiedonhakija”.

Valmiit mediasegmentit ovat oivallinen esimerkki siitä, ettei kampanjaan välttämättä tarvitse valita yksittäisiä kohdennuksia esimerkiksi demografisista tekijöistä tai yleisön kiinnostuksen kohteista. Kampanjoissa voidaan hyödyntää valmiita mediasegmenttejä, jotka perustuvat Sanoman datasta saatuun faktatietoon.

Käy kurkkaamassa, millainen oma mediasegmenttisi voisi olla!

4. Mediasegmenttien hyödyntäminen jatkuu: näin näyt oikeissa kanavissa

Kun mainonnan tavoitteet on tunnistettu, oma kohderyhmä kiikarissa ja markkinoinnin yhteistyökumppani valittu, seuraavana kannattaa ryhtyä selvittämään, missä kanavissa potentiaaliset asiakkaat ovat parhaiten tavoitettavissa.

Kantarin kuluttajatutkimuksen mukaan esimerkiksi edellä mainitut mediapersoonat “kiireinen tasapainon etsijä” sekä “laatutietoinen tiedonhakija” ovat parhaiten tavoitettavissa mobiilissa, somessa, uutismedian digissä sekä perinteisessä painetussa uutismediassa.

insight kuva asiakasjaot.PNG
Sanoma on tutkinut laajasti ja monipuolisesti suomalaisten mediankäyttöä. Suomalaiset jaettiin kahdeksaan eri segmenttiin mediankäyttömotiivien ja -asenteiden perusteella. 

Markkinointikanavia valittaessa on hyvä huomioida myös se, että yleensä monimediallisella kampanjalla tavoitetaan kohderyhmä paremmin kuin valitsemalla ainoastaan yksi kanava – paitsi jos kyseessä on pienemmän budjetin kampanja. 

5. Muista, ettei budjetin tarvitse olla avaruudellisen suuri

Pienellä budjetilla markkinoidessa, kannattaa kohderyhmä rajata tarkkaan ja ottaa selvää, missä kanavissa heidät parhaiten tavoittaa. Tällöin markkinointi on kustannustehokasta, kun tiedetään kenelle ja missä markkinoidaan. 

Pienen budjetin kanssa on hyvä myös pohtia, onko monimediallisuus kannattava valinta vai tulisiko ennemmin valita vain yhteen kanavaan panostaminen. Kun budjetti on rajallinen, kannattaa ennen kaikkea kiikaroida omaa kohderyhmää ja heidän median käyttötottumuksiaan. Markkinoinnin täsmäisku yhdessä kanavassa voi olla paljon kannattavampi, kuin budjetin jakaminen moneen eri kanavaan.

Mittaa tuloksia ja ota oppia kampanjoista

Pitkäjänteinen markkinointi nojaa suunnitelmallisuuteen. Markkinointi ei ole kertapanostus, vaan sen tulisi olla jatkuvaa ja mitattavaa toimintaa, jotta voidaan todeta myös siitä saadut hyödyt ja ottaa oppia seuraaviin kampanjoihin. 

Markkinointia kannattaakin aina pohtia pidemmällä tähtäimellä, sekä olla tarvittaessa valmis toimimaan myös ketterästi ja kokeilla uutta, jos tilanne sitä vaatii.

Mainonnan perimmäisenä tarkoituksena on aina se, että viivan alle jää enemmän kuin itse markkinointiin on satsattu. Ja juuri tässä me Sanomalla haluamme auttaa sinua!

Ota rohkeasti yhteyttä