Katsotko yrityksen markkinointia suurennuslasilla vai kiikareilla? Toivottavasti jälkimmäisellä, tai jos et vielä tee niin, tämän artikkelin luettuasi lasket loopin pöydälle ja suuntaat katseen paljon pidemmälle.

Markkinoinnin suunnitelmallisuus tarkoittaa toivottujen tavoitteiden, tarpeiden ja halujen pohjalta määriteltyä tapaa aloittaa ja tehdä mainontaa. Onnistumiseen vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja uskallusta katsoa tulevaisuuteen sekä tietenkin luotettava ja monipuolinen kumppani, jonka kanssa markkinointia voidaan toteuttaa tuloksekkaasti markkinointisuunnitelman pohjalta pitkällä tähtäimellä. 

Lue tästä artikkelista tehokkaat vinkit markkinoinnin suunnitelmalliseen toteuttamiseen ja tiedät, miten pystyt rakentamaan oman menestystarinasi! 

Katso markkinointia aina kokonaisuutena

Markkinointia tulee aina katsoa pitkällä aikavälillä toteutettavana kokonaisuutena. Lyhyet, yksittäiset kampanjat ovat toki hyvä alku, mutta muutokseen tarvitaan ajatuksella tehty markkinointisuunnitelma ja hieman pidemmälle mietityt toimenpiteet, jotka mahdollisesti muokkautuvat matkan varrella.

Tehokas markkinoinnin suunnittelu rakentuu omien tavoitteiden ja toivottujen tulosten sekä käytössä olevan markkinointibudjetin pohjalta määritetyn vuosikellon mukaan, jossa on huomioitu tulevat tarjouskampanjat, sesongit ja esimerkiksi uudet tuotelanseeraukset.

Vaikka pikavoittojakin syntyy, yhdellä kampanjalla ei räjäytetä galakseja. 

Jokainen kampanja on erilainen ja tulokset vaihtelevat: mukaan mahtuu luonnollisesti niin hittejä kuin huteja. Saaduista opeista otetaan kuitenkin aina koppia ja tuloksia hyödynnetään tulevissa kampanjoissa.


tyokalut_screenshot.JPG

>> Lataa hyödylliset työkalut avuksesi! Markkinoinnin työkalupakista löydät vuosisuunnitelmapohjan, markkinoinnin tavoitelaskurin, sekä kampanjoiden seurantalaskurin.


Vain kokeilemalla ja testaamalla voidaan todentaa omalle kohderyhmälle parhaiten istuvat mainonnan tavat ja ne viestikulmat, joilla asiakkaat saadaan toimimaan toivotulla tavalla. Lisäksi mainonnan tuomilla kokemuksilla ja mainoskampanjoista kerätyllä datalla voidaan kehittää omaa markkinointia entistä timanttisemmaksi.

Pitkäjänteinen markkinointi nojaa suunnitelmallisuuteen 

Ennen kuin edes mietit markkinointibudjetin suuruutta, kirkasta itsellesi, onko tarkoituksena kasvattaa yrityksen tunnettuutta, kenties kassavirtaa tai esimerkiksi lanseerata uusi tuote? Vai onko tarkoituksena tiedottaa uuden myymälän avaamisesta?

Toisin sanoen, hyvin tehty markkinointisuunnitelma on kaiken perusta. Ja juuri siksi yrityksen tulee olla tietoinen omista toivotuista tavoitteista sekä yrityksen tarpeista ja toivomuksista, jotta mainonnan suunnittelu voidaan toteuttaa niin että haluttu päämäärä saavutetaan.

Kun tahtotila on tiedossa, voidaan määritellä budjetti sekä se, mihin kanaviin ja millaiseen mainonnan kokonaisuuteen käytössä olevat eurot riittävät.

Muista kiikaroida myös omaan yleisöön 

Mainonnan onnistumisen kannalta on tärkeää tunnistaa omat yleisöt ja kanavat, joissa potentiaaliset asiakkaat viettävät aikaansa.

Omat käytössä olevat ja valmiiksi hyväksi havaitut kanavat kannattaakin listata valmiiksi. Tämän jälkeen lista on myös järkevä käydä avoimesti läpi valitun kumppanin kanssa, jotta mainonnan rakentaminen on mahdollisimman tehokasta. Lisäksi kumppaniksi valittu mainonnan osaaja pystyy, budjettisi raameissa, ehdottamaan myös muita potentiaalisia tapoja tavoittaa ostohaluiset yleisöt.

Valitse osaava kumppani – ja luota yhteistyöhön

Toimiva yhteistyö ja luotettava kumppanuus ovat avaintekijöitä tuloksia tuovan pitkän tähtäimen markkinoinnissa. Kun tavoitteet on omalta puolelta asetettu, markkinointibudjetti määritelty ja oma asiakaskunta tunnistettu onkin aika etsiä sopiva kumppani! 

Voidaan hyvinkin sanoa, että markkinoinnin suunnitelmallisuus tarkoittaa myös sellaisen yhteistyökumppanin valintaa, joka pystyy tarjoamaan sparrausapua ja mahdollisimman kattavan tavan markkinoida monimediallisesti eli useissa eri kanavissa. 

Yhdessä tekemällä ja toisilta oppimalla myös toimintamallit hioutuvat timanttisiksi, minkä lisäksi ylimääräisen selvitystyön määrä vähenee ja siten myös kustannukset pysyvät maltillisina. On siis aina helpompaa ja usein myös kannattavinta tilata palvelut saman katon alta kuin hajauttaa mainonta useille eri toimijoille.

Harva osaa myöskään suoralta kädeltä sanoa, onko omassa tilanteessa järkevintä hyödyntää esimerkiksi Google-mainontaa, sosiaalisen median kampanjoita, lehtimainontaa, digiä, radiota tai kenties tv-mainontaa, sekä  onko mainonta alueellista vai valtakunnallista ja kuinka sitä mahdollisesti kohdennetaan? 

Harva myöskään osaa valita useamman toisiaan tukevan kanavan, jotta kokonaisuus on eheä ja oikeasti toimiva. 

Onneksi kaikkea ei tarvitsekaan tehdä itse: kun luotat valittuun kumppaniin ja asiantuntijoiden ehdotuksiin, voit olla varma, että mainontaa toteutetaan oman liiketoiminnan kannalta järkevällä tavalla. 

Ammattilaiset auttavat sinua määrittämään parhaat mediat ja budjettien jakamisen kanavien kesken. Me käymme aina läpi asiakasyrityksen tarpeet ja katsomme mainonnan tapoja monin kiikarein, sillä käsiämme ei ole sidottu vain yhteen mainonnan muotoon.  

Ota rohkeasti yhteyttä ja sparraa kanssamme monikanavaisen markkinoinnin mahdollisuuksista!

Kasva suureksi aloittamalla pienesti 

Vaikka moni saattaa niin ajatella, kaikkia kanavia ei tarvitse ottaa kerralla haltuun. Liikkeelle voidaan lähteä joustavasti, pala palalta, ammattilaisen ohjeita seuraamalla ja ennen kaikkea suunnitelmallisesti.

Tehokas markkinointi on siis yleensä aina kaikkea muuta kuin lyödä eurot kiinni isosti yhteen kanavaan tai yksittäiseen kampanjaan. Tarve ja toiveet määrittävät sen, miten budjetti kannattaa pilkkoa: vaikka tunnettuutta ylläpitävälle mainonnalle on aina paikkansa, isoimmat paukut tulee kohdentaa sesonkeihin, jolloin asiakkaat ovat sonnustautuneet niihin maan kuuluihin ostohousuihin. 

Suurempaa budjettia ei siis kannata pilkkoa useiksi liian pieniksi nostoiksi, sillä liian pitkään yhtäjaksoisesti toteutettu mainonta menettää tehonsa. Järkevämpää olisikin näkyä esimerkiksi yhden viikon ajan neljänä ajankohtana kalenterivuodessa. Näin siksi, että muistijälki ohjaa ostajaa, ja lyhyellä ajalla toistuvat näytöt tuovat yleensä aina parempia tuloksia.

Älä ahmi kerralla koko kakkua 

Kuten edellä mainittu, mainontaa voi ja kannattaa palastella. Yrityksen ei tarvitse heti olla toteuttamassa suuria kymmenien tuhansien eurojen arvoisia kampanjoita, kun liikkeelle voidaan lähteä kampanja tai vaikka vuosi kerrallaan omasta tahtotilasta ja budjetista riippuen.


Jostain on kuitenkin aloitettava, ja vain ansaittujen tulosten pohjalta voidaan tuoda aikaisempien kampanjoiden onnistumiset mukaan seuraaviin lähtöihin sekä vastavuoroisesti siivota pois mahdolliset epäonnistumiset. 

>> Lataa  työkalut markkinoinnin suunnitteluun ja  kampanjoiden seurantaan


Jokainen kampanja on oma kokonaisuutensa, ja jokainen kampanja toimii eri tavoin. Kun tuloksia seurataan aktiivisesti, niiden pohjalta pystytään rakentamaan entistä parempia ja laajemman peiton tavoittavia kampanjoita, jotka hioutuvat tuloksia tuoviksi tavoiksi myydä ja markkinoida omia tuotteita ja palveluita.

Mihin markkinointibudjettini käyttäisin ja riittäisikö se televisioon?

Televisio on kaikista himotuin mainonnan muoto, mutta onko oma budjetti riittävä? Ja ennen kaikkea, onko tv-mainonta oman budjetin kannalta järkevä valinta?

Valtakunnallisen television yksi mainospaikka voi nimittäin syödä kerralla saman budjetin, jolla yritykselle voitaisiin ostaa esimerkiksi valtakunnallisen radion ja digimainonnan yhdistävä tehokas kampanja. 

Vaihtoehtoisesti samalla summalla voitaisiin ostaa useamman paikallisen radiokanavan mainostilaa, sosiaalisen median näkyvyyttä ja digimainontaa. On hyvä huomioida, että rajallisissa budjeteissa monimediallinen laaja kokonaisuus palvelee yleensä aina paremmin asetettuja tavoitteita kuin muutama sekunti kotisohvalle esitettynä.

Osaavan ja monipuolisen kumppanin kanssa mainonnan kokonaisuus voidaan aina suunnitella mahdollisimman tehokkaaksi. Kumppanin kanssa kannattaakin keskustella avoimesti siitä, millaista budjettia ollaan ajateltu käyttää ja mitä budjetilla halutaan saavuttaa. Näin ollen voidaan todentaa, onko esimerkiksi monikanavaisella kampanjalla paremmat mahdollisuudet toteuttaa yrityksen tarpeita ja toiveita paremmin palveleva kokonaisuus.

Näin aloitat tehokkaan ja suunnitelmallisen markkinoinnin 

Niin TV-mainonnan kuin muiden kanavien mahdollisuuksista kannattaa aina sparrata sellaisen kumppanin kanssa, joka osaa ja pystyy ehdottomaan kanavia puolueettomasti: mitä enemmän kumppanilla on tarjota erilaisia mainonnan mahdollisuuksia, sitä parempia tuloksia kampanjasta myös voidaan odottaa.

Luotettava kumppani ei siis vain syötä koko markkinointibudjettia yhteen kanavaan, jos se ei toivottujen tulosten puolesta ole järkevää. 

Markkinoinnin suunnitelmallisuus lähtee aina asetetuista tavoitteista ja yrityksen omasta tahtotilasta sekä ennalta määritetystä kohderyhmästä. Myös kampanjan kärkiviesteillä on merkittävä rooli, sillä ne vaikuttavat mediavalintoihin. 

Uskalla siis kuunnella asiantuntijaa, sillä siten saat yleensä aina parhaat tulokset omista mainoskampanjoista! 

Markkinointisuunnitelman pohja, vuosikello ja näppärät laskurit auttavat tekemään tuottavan vuosisuunnitelman ja seuraamaan tavoitteiden toteutumista. Panosta markkinoinnin suunnitelmallisuuteen ja lataa työkalut!

Lataa Markkinoinnin työkalupakki

 

Tutustu tehokkaisiin mainonnan esimerkkeihin! 

Ohjelmayhteistyön avulla tuotteita voidaan esittää rakentamisesta kiinnostuneille kotinikkareille lyhyenä introna ennen mainoskatkoja.  >> Lue, miten Tiivistalo tavoitti räätälöidyn ohjelmayhteistyön avulla rakennustarvikkeista kiinnostuneet ostajat. 

Natiivimainonta on artikkelimuotoista kaupallista sisältöä, joka on muodoltaan ja äänensävyltään mahdollisimman lähellä valitun median sisältöjä. Natiivimainokset, sijoitetaan aina niihin Sanoman medioihin, jotka luontevasti sopivat yrityksesi artikkelimainoksen teemaan ja sisältöön.  >> Lue, miten 24Pesula kertoi kuluttajille uudesta palvelustaan natiivimainonnan avulla.

Sanoman tarjoaman verkoston avulla pystytään kohdentamaan mainontaa myös alueellisesti valtakunnallisiin kanaviin ja lehtiin, medioihin joita seuraavat lähes kaikki suomalaiset. Tämä tarkoittaa, että mainontaa voidaan kontekstikohdentaa tiettyjen kiinnostuksen kohteiden ja/tai demografisten tietojen perusteella esimerkiksi Ilta-Sanomien lukijoille, jotka asuvat tietyllä alueella Suomessa.  >> Tutustu verkkokaupassamme, IS.fi boksi, alkaen 195,50€

Mainonta sosiaalisessa mediassa voi olla hyvinkin tehokasta ja vaikutuksia voi nähdä nopeallakin aikataululla.  >>  Lue, kuinka Eiran Tukku onnistui somekampanjoinnilla saamaan  yli 30 uutta yritysasiakasta.

Monikanavainen alueellinen mainonta on tehokasta.  Kanavakomboja on monia, joten hyvä suunnittelu on kaiken lähtökohta. >> Tutustu, kuinka Torpanpiha onnistui kasvattamaan multabrändinsä tunnettuutta.