Mainonnan tuloksellisuudesta ja raportoinnista puhutaan paljon. Tässä  artikkelissa käymme läpi TV-mainonnasta saatavat raportit ja kerromme, millaista tietoa ne tarjoavat. 

TV-mainonnan raportit kertovat mainoksen tavoittavuudesta ja sen aikaansaamasta toiminnasta: siitä, montako kontaktia tv-mainoksella saavutettiin. Se ei kuitenkaan vielä tee autuaaksi tai kerro, miten bisnes kehittyi. 

Markkinoijan tehtävä onkin seurata tarkkaan sitä, miten kampanjat näkyvät liiketoiminnassa: kysynnässä, kiinnostuksessa, viivan alla ja ovipumpussa kampanjan tavoitteista riippuen. Kannattaa myös muistaa, että TV-mainontaa ostaessasi et jää missään vaiheessa yksin. Voit myös sopia kampanjan suunnittelun yhteydessä, millaisia tietoja haluat kampanjasi suhteen seurata – autamme tässä mielellämme.

Mistä TV-kampanjan hinta muodostuu?

Televisiomainonnan hinta perustuu kontakteihin, eli mainoksen ja kohderyhmään kuuluvan katsojan kohtaamiseen.

Lue lisää TV-mainonnan erityispiirteistä ja  tunnusluvuista tästä artikkelista!

TV-mainonnan ja kampanjoiden hintaan vaikuttavat: 

 • kampanjalle tavoiteltu kontaktimäärä, eli kampanjan koko
 • kampanjan kohderyhmä ja kohderyhmän koko valitsemallasi alueella
 • TV-spotin pituus 
 • kampanja-ajan hintaindeksi: koska TV-mainontaa voi myydä vain rajoitetusti, on hintaindeksi korkeampi kovemman kysynnän aikaan.

Kampanjasuunnitelma eli ajolista tehdään ennen mainoskampanjan alkua

Kampanjasuunnitelma, eli mainonnan ajolista tehdään katsojaennusteiden perusteella. Se perustuu ennusteisiin siitä, paljonko eri kohderyhmiin kuuluvat katsojat katsovat eri ohjelmia ja montako kontaktia näissä esityksissä syntyy. 

Kampanjasuunnitelmasta näet:

 • Ohjelmat, joiden yhteydessä mainosta aiotaan esittää ja ohjelmien alkamisajat
 • Ennusteen siitä, montako kontaktia mainos saa alueen 10+ -kohderyhmässä
 • Ennusteen siitä, montako kontaktia mainos saa sovitussa kohderyhmässä (25-64 -vuotiaat)

Kampanjaraportti kertoo, miten kampanja tavoitti kohderyhmänsä

TV-mainonnan raportista selviää, miten kampanjaa ajettiin ja miten ennustetut kontaktit toteutuivat. Raportin läpikäynti on tärkeä osa kampanjan seurantaa – se auttaa sinua myös seuraavien kampanjoiden suunnittelussa. 

Kampanjaraportti on saatavilla noin 2 viikkoa kampanjan päättymisen jälkeen

 • Oma yhteyshenkilösi käy raportin kanssasi läpi – näin varmistetaan, että saat vastauksen kaikkiin kysymyksiisi 
 • Kampanjaraportti on hyvin samannäköinen kuin suunnitelmakin. Siihen on kuitenkin lisätty luvut toteutuneista kontakteista sekä 10+ -kohderyhmässä että 25-64 -vuotiaissa.
 • Raportin läpikäynnin jälkeen tiedät, 
  • missä ohjelmissa ja millä katkoilla mainos on esitetty
  • miten hyvin ennusteet osuivat kohdalleen: toteutuivatko kontaktimäärät – tai saavuttiko mainos jopa sovittua enemmän kontakteja? 
 • Suuremmista kampanjoista saat halutessasi myös tarkempia tietoja: esimerkiksi sen, montako eri katsojaa näki mainoksen laskennallisesti, ja OTS-luvun, joka kertoo, montako kertaa yksittäisellä katsojalla oli mahdollisuus nähdä mainos. Jos toivot tarkempaa raportointia, kannattaa siitä mainita jo kampanjan suunnittelun yhteydessä. 
 • Käytössä on myös kontaktitakuu, joka varmistaa sen, että kampanjasuunnitelmassa sovitut kontaktit toteutuvat. Kontaktitakuu koskee tietyn suuruisia kampanjoita – löydät lisätietoa kontaktitakuusta täältä.

Kampanjaraportti ja liiketoiminnan seuranta auttavat suunnittelemaan seuraavia mainoskampanjoita

Etenkin silloin, kun teet ensimmäisen TV-kampanjasi, on liiketoiminnassa näkyvistä tuloksista kampanjan aikana ja sen päätyttyä tärkeää pitää kirjaa. 


>> Televisiossa mainostaminen on kuviteltua helpompaa ja yhä useampien yritysten ulottuvilla. TV-mainonnan hinta on sen tuomiin hyötyihin nähden varsin kohtuullinen, etenkin alueellisesti kohdennettuna.  Lue artikkeli, jossa kerromme, miten pääset alkuun televisiomainonnassa.


Kun näet, miten kampanja vaikutti yhteydenottoihin, kysyntään ja kiinnostukseen, on helpompi hahmotella seuraavaa kampanjaa. Tulisiko mainontaa ajaa vielä vahvemmin TV:ssä tai ottaa tukimedioita mukaan, vai riittääkö esimerkiksi lyhyempi kampanja-aika ryyditettynä esimerkiksi videokampanjalla?

Jos tulokset esimerkiksi näyttävät, että kampanjan näkyvyystavoitteet toteutuivat ja verkkosivulle tuli paljon kävijöitä, mutta he häipyivät sivustolta nopeasti, tulee sivuston sisältöä kehittää ennen seuraavia mainonnan kampanjoita. Jos taas kampanjan aikaansaama kysyntä ylitti tarjonnan, täytyy seuraavan kerran varmistaa, että tuotetta tai palvelua on saatavilla enemmän. 

Haluatko tutustua valtakunnallisen ja alueellisen TV-mainonnan mahdollisuuksiin tarkemmin?

Lue lisää TV-mainonnan palveluistamme