Perustellaan seurannan tarve hieman tuonnempana ja sanotaan tärkein heti alkuun: markkinoinnin mittaaminen ja tulosten seuranta ei tarkoita jäätäviä kustannuksia ja investointeja teknologiaan, sillä kaiken voi aloittaa kätevästi excelillä.

Kyllä, luit oikein! Iki-ihana taulukkolaskentaohjelma taipuu moneksi, myös mainonnan mittaamisen työkaluksi. 

Samaan hengenvetoon on hyvä muistuttaa, ettei monisoluinen excel maineestaan huolimatta ole mikään mörkö vaan mieletön mahdollisuus kehittää mainonnan toimivuutta ja kannattavuutta kohti entistä parempia tuloksia!

Tässä artikkelissa esitellyt vuosikello ja näppärät laskurit auttavat tekemään tuottavan vuosisuunnitelman ja seuraamaan tavoitteiden toteutumista.


tyokalut_screenshot.JPG

>> Lataa työkalut käyttöösi ja sinulla on aina kättä pidempää tulevien kampanjoiden suunnittelua varten!


Aluksi: Varmista oma pelipaikka 

Ennen mainonnan aloittamista sinun tulee miettiä oman brändin tunnettuutta brändikentällä, eli keitä vastaan kilpaillaan ja miten oma brändi suhteessa kilpailijoihin sijoittuu. 

Yrityksen ei siis kannata lähteä vain rynnimään täysillä eteenpäin. Tehokas markkinointi vaatii aina suunnitelmallisuutta esimerkiksi vuosikellon  mukaan, minkä lisäksi mainonnan tavoitteet tulee asettaa nykypositioon sopivaksi. Tähän vaikuttaa isosti myös käytössä oleva budjetti.

Todennäköisesti pallon kanssa ilmassa leijuu myös kysymys: “Mikä sitten on mainonnan tulosten seuraamisen rooli mainonnan suunnittelussa?” 

Vastataan siis seuraavaksi siihen!

Mainontaa voidaan kehittää vain tulosten pohjalta

Ja jotta saadaan tuloksia, täytyy olla tavoitteita, sillä ilman tavoitteita ei ole mitään järkeä markkinoida – tässä pelissä kun ei voiteta riskinotolla.

Tavoitteita miettiessäsi makustele hetki aiemmin mainittua omaa positiota suhteessa kilpailijoihin. Riittäisikö konversioksi ensimmäisessä vaiheessa uusien kävijöiden saattaminen sivustolle? Tämä konversiomalli on nimittäin täysin validi silloin, kun vielä halutaan kasvattaa brändin tunnettuutta.

Jo yhdestä kampanjasta saadut tulokset ovat hyvä alku; dataa tarvitaan kuitenkin enemmän. Tämän päivän mainonta on parin-kolmen kampanjan sijaan pitkän tähtäimen huolellisesti suunniteltua jatkuvaa tekemistä, jossa kampanjan tuloksia seurataan aktiivisesti kampanjan aikana ja sen jälkeen.

Vuosikello tikittää ja mainonta etenee suunnitelman mukaan

Perinteinen ja tasaisesti käyvä vuosikello on edelleen kaikista toimivin ratkaisu. Näin on myös siksi, että tavoitteellisessa markkinoinnissa on aina tarkoitus mitata pidemmän aikavälin onnistumisia yksittäisten kampanjoiden tuottamien konversioiden sijaan.

Yhden kampanjan luvut kun eivät koskaan kerro, onko vuoden markkinointi onnistunut.

Vuosikellon avulla pystyt suunnittelemaan ja rakentamaan kaikki vuoden 2022 markkinoinnin kampanjat yhteen näkymään. Brändillisten ja taktisten toimenpiteiden lisäksi vuosikelloon tulee määrittää, millä kampanjoilla voidaan odottaa suoraa kauppaa sekä mitkä kampanjat tuovat kauppaa pidemmällä aikavälillä. 

Vaikka nimi saattaa hämätä, tarkoitus ei ole seurata vain kaikista yleisimpiä sesonkeja ja vakiintuneita tarjouspäiviä: kaikkien halutessa mainostaa Black Fridayn aikaan budjetilla on entistä suurempi rooli. Vuosikello auttaakin jalkauttamaan mainonnan tehokkaasti myös muille ajankohdille. Toisin sanoen, mitä isompaa kuvaa pystyt ajattelemaan, sitä parempia tehoja pystyt tuomaan mainontaan.

Vaikka markkinointi on vaatinut kahden viime vuoden aikana myös todella nopeaa reagointia, pelkkien ad hoc -toimenpiteiden tuijottaminen ei vie pitkälle: tämän hetken menestyneimmät markkinoijat pystyvät tekemään pitkän ajan suunnitelmia, joille on myös olemassa vaihtoehtoja ja skenaarioita. Lisäksi nopeita ratkaisuja tehdään tarpeen vaatiessa.

Vuosikellon avulla varmistetaan isot linjat, joihin on helppo palata missä vaiheessa vuotta tahansa. Näin kuljetaan aina kohti ennalta määritettyä suuntaa, unohtamatta sivupolkuja eli nopeita muutoksia vaativia ratkaisuja. 


>> Lataa tästä Markkinoinnin Työkalupakki käyttöösi


Laskureista konkreettista apua tulosten pitkäaikaiseen seurantaan 

Kampanjoiden tulosten seurannalla opitaan ja todennetaan, miksi luvut ovat sellaiset kuin ovat, miksi joidenkin kampanjoiden konversiot ovat parempia kuin toisten, sekä mitä voidaan tehdä, jotta mainonnasta saadaan entistä enemmän paukkuja irti ja tietenkin entistä parempaan hintaan.

Digikampanjoiden tulos- ja seurantalaskuri 

Digikampanjoiden tulos- ja seurantalaskuri seuraa kampanjoiden suorituskykyä medioittain ja kertoo, kuinka paljon konversioita kampanja tuottaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi laskuri näyttää myös kaikkien kampanjoiden keskiarvot ja yleiskuvan.

Digikampanjoiden tulos- ja seurantalaskurin avulla pystyt tekemään päätöksiä, joiden avulla kehität mainontaa entistä tehokkaammaksi. Toimiakseen tämä laskuri tarvitsee dataa, eli tiedon siitä, paljonko myyntiä on saatu aikaan, mitkä ovat pitkän aikavälin euromääräiset mittarit sekä mahdolliset muut mittarit ja konversiot (yhteydenotto, uusi sivustokävijä, yms.).

Jos et vielä ole toteuttanut mainoskampanjaa, käy läpi yrityksen lähtötaso eli se, miten oma näkyvyys tuottaa konversioita ilman että teet yhtään mainontaa. Tätä lähtötilannetta voidaan käyttää verrokkina jo pienelläkin mainosbudjetilla tehtävälle kampanjalle.

Digikampanjan tavoitelaskuri 

Digikampanjan tavoitelaskurin tarkoituksena on, nimensä mukaisesti, laskea realistiset tavoitteet tuleville kampanjoille. 

Toimiakseen tavoitelaskuri tarvitsee useampien kampanjoiden tuottamaa tarkempaa dataa, eli tätä laskuria kannattaa hyödyntää sitten, kun jo olet toteuttanut muutaman erillisen vuosikellon mukaan suunnitellun kampanjan. 

Muistathan siis kerätä meneillään olevien ja tulevien kampanjoiden toteutuneet luvut seurantalaskuriin! Tai jos vasta aloittelet tavoitelaskentaa, voit myös arvioida laskuriin keskimääräisiä lukuja, ja katsoa, millaisia tuloksia niillä voidaan saada aikaan. 

Tavoitteiden laskeminen ja tavoitteiden vertaaminen toteutuneisiin tuloksiin auttavat kehittämään mainonnan sisältöä ja toimivuutta, minkä vuoksi sinun kannattaakin ehdottomasti ladata nämä maksuttomat työkalut käyttöösi!


>> Lataa tästä Markkinoinnin Työkalupakki käyttöösi Tärkeintä on aloittaa! 

Vaikka laskurit ovat helppokäyttöisiä, kaiken uuden sisäistämiseen menee aikansa. Sinun ei siis tarvitse heti kättelyssä tavoitella täydellisyyttä. On myös mahdollista, ettei sinulla ole täyttää tietoja kaikkiin laskureiden soluihin, eikä se haittaa: voit aloittaa niillä tiedoilla, jotka sinulla on tiedossasi!

Tarkoituksenamme on nimenomaan oivalluttaa, ettei mittaaminen ole rakettitiedettä ja että kuka tahansa voi käyttää näitä markkinoijan työkaluja.

Voit siis aloittaa testaamisen, mittaamisen ja suunnitelmallisen tekemisen vaikka heti! 

Lataa Markkinoinnin Työkalupakki