Televisiomainonta on tehokasta, tunteita herättävää ja vaikuttavaa – ja nykyään yhä useamman mainostajan ulottuvilla. Televisio yhdistää äänen ja kuvan ja jättää siksi vahvan muistijäljen. TV-mainonnan hinta on sen tuomiin hyötyihin nähden varsin kohtuullinen. Etenkin alueellinen TV-mainonta on tehokas vaihtoehto kaiken kokoisille yrityksille. 

Tässä jutussa kerromme, miten pääset alkuun televisiomainonnassa. Alta löydät myös linkin muistilistaan ja suunnittelupohjaan, jotka auttavat hahmottelemaan briiffiä sekä medialle että mainoksen suunnittelijalle!

TV-mainoksen tuotanto kannattaakin aina antaa ammattilaisten käsiin, jotta tuote tai yritys pelaa mainoksessa vahvuuksillaan.

Hyvä TV-kampanja syntyy, kun kohderyhmä, kampanjan tavoite ja pääviesti ovat selvät. Iskevä, napakka viesti toimii lyhyessäkin spotissa ja ohjaa asiakkaat oikeaan suuntaan. Toimiva TV-kampanja alkaa huolellisesta  valmistautumisesta – lataa muistilista!

Hyvä mainos alkaa aina hyvästä briiffistä. Se kertoo, mitä mainonnalla tavoitellaan, ketä halutaan puhutella ja mitkä ovat mainostettavan yrityksen tai tuotteen tärkeimmät vahvuudet ja asiat, jotka erottavat ne kilpailijoista. Hyvän TV-mainoksen taustalla on  perusteellinen suunnittelu – lataa suunnittelupohja!

Pikaohje: 7 askelta TV-mainonnan aloittamiseen

 • Mieti kohderyhmä ja kampanjan tavoite 
 • Suunnittele kampanjan ajankohta alustavasti
 • Ota yhteyttä mediatilan myyjään tai osta kampanja verkosta
 • Sovi myyjän kanssa kampanjan tarkat tavoitteet, aikataulu, ja hinta
 • Briiffaa TV-mainoksen tekijä
 • Sovi hyväksytyn mainoksen toimituksesta kanavalle
 • Valmistaudu kampanjaan: varmista, että verkkosivujen analytiikka toimii, henkilökunta tietää kampanjasta ja tuotetta on saatavilla
 • Tutustu kampanjaraporttiin ja suunnittele seuraava kampanjalähtö

Aloita TV-mainonta, kun haluat uusia asiakkaita ja näkyä laadukkaassa ja luotettavassa mediaympäristössä

TV-mainonta sopii monenlaisiin tavoitteisiin. Se tuo tutkitusti yrityksille uusia asiakkaita: auttaa tavoittamaan ihmiset, jotka eivät ole aiemmin kuulleet mainostavasta yrityksestä tai tuotteista. TV-mainos on tehokas tunnettuuden kasvattaja, joka jättää vahvan muistijäljen. TV-mainonta sopii myös napakan tarjouksen tai ostokehotuksen välittämiseen. 

Screenforcen referoiman Thinkboxin tutkimuksen mukaan TV-mainonta vaikuttaa myös kampanjan päättymisen jälkeen: se ruokkii liiketoiminnan jatkuvuutta  ja vaikuttaa asiakkaisiin, jotka eivät vielä kampanjan aikaan olleet markkinoilla. 

TV-mainonnassa media itsessään on jo viesti. Televisiossa mainostava yritys koetaan luotettavaksi ja TV:ssä näkyvä tuote panostuksen kohteeksi, ja siksi mielenkiintoiseksi. Televisio on myös turvallinen mediaympäristö: mainos esitetään päivän puheenaiheiden ja laadukkaiden viihdeohjelmien yhteydessä. 

>> Lue lisää TV-mainonnan ROIsta: miten TV-mainonnan investointi palautuu? Jokainen TV-mainontaan sijoitettu euro tuotti Gigantille pitkällä aikavälillä 17 euroa <<

Miten ostan TV-mainontaa ja mitä se maksaa?

TV-mainonnan hinta riippuu monista seikoista mm. spotin pituudesta ja alueesta, jolla mainontaa näytetään. Esimerkiksi viikon kampanja, alueellisesti kohdennettuna,  Nelosella parhaaseen katseluaikaan, on hinnaltaan alkaen 1 500 euroa. Valtakunnallisen kampanjan hinta riippuu valitusta kohderyhmästä ja ostotavasta – lue lisää TV-mainonnan ostamisesta ja eri tavoista näkyä tv-ohjelmissa täällä!

Helpoin tapa TV-mainonnan ostamiseen on kokeilla valmista pakettia Roudan verkkokaupasta. Löydät sieltä valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia oman seutusi alueellista mainontaa varten. 

Voit myös lähettää meille yhteydenottopyynnön, jolloin voit pallotella eri kampanjavaihtoehtoja asiantuntijamme kanssa ja kysyä lisää mm. valtakunnallisesta TV-mainonnasta ja ohjelmayhteistyöstä. 

Kampanjasuunnitelma ja -raportti: näin luet TV-mainonnan tunnuslukuja

Kun ostat TV-mainontaa, ostat käytännössä kohderyhmäsi tavoittamiskertoja, eli kontakteja. 

TV-ohjelmilla on katsojaennusteet, joiden mukaan kampanjat suunnitellaan. Katsojaennuste kertoo, paljonko ohjelman arvioidaan saavan esityskerroillaan katsojia eri kohderyhmistä. Ennusteet – kuten mainonnan raportitkin – pohjautuvat Finnpanelin katsojamittauksiin

Kampanjan hinta perustuu siihen, montako kontaktia mainoksesi saavuttaa kampanjasi aikana kohderyhmäsi keskuudessa, eli montako katsomiskertaa mainos saa valitussa kohderyhmässä. 

Kontaktien määrä ilmoitetaan TRP-lukuna (target rating point), jossa yksi TRP-piste on 1% kampanjasi kohderyhmästä. 100 TRP:n kampanja tavoittaa siis kohderyhmään kuuluvat ihmiset laskennallisesti kerran, 200 TRP:n kampanja taas kahdesti. 

Mainoksen toteutuneet esitykset ja Finnpanelin mittaamat katsojaluvut ohjelmille raportoidaan aina kampanjan jälkeen, eli saat myös mustaa valkoisella siitä, missä mainoksesi näkyi. 

Kampanjasuunnitelma – nimensä mukaisesti suunnitelma siitä, missä mainoksesi näkyy

Kampanjatarjouksen yhteydessä sinulle toimitetaan kampanjasuunnitelma, joka kertoo, minkä ohjelmien yhteydessä mainoksesi tulee näkymään. 

Kampanjasuunnitelma on nimensä mukaisesti suunnitelma, ja esimerkiksi ohjelmamuutokset voivat muuttaa myös kampanjaa. Suunnitelmassa esitetyt katsojaennusteet ovat arvioita, jotka perustuvat ohjelman ja ohjelmapaikan aiemmin toteutuneisiin katsojalukuihin. 

Kannattaa myös huomioida, että suunnitelma kertoo ohjelmat, joiden katkolla mainos todennäköisesti nähdään, ei siis mainoksen tarkkaa esitysaikaa.

Kanavat sijoittelevat mainoksesi ohjelmistoon sovitun kohderyhmäkohtaisen kontaktitavoitteen mukaan. Näin varmistetaan, että kampanja tavoittaa sovitun määrän kontakteja – tai jopa enemmän. 

Kampanjaraportti kertoo toteutuneet katsojaluvut

Kampanjan jälkeen saat raportin, jossa kerrotaan, millaisin katsojaluvuin kampanjasi toteutui. 

Raportista näet, minkä ohjelmien mainoskatkoilla mainos esitettiin, ja paljonko kyseisillä ohjelmilla oli katsojia: 10+ -kohderyhmä tarkoittaa kaikkia yli 10-vuotiaita katsojia, “KR”-kohderyhmä kampanjasi sovittua kohderyhmää. 

Vältä TV-mainonnan sudenkuopat 

Tuloksellinen TV-mainonta onnistuu, kun vältät televisiomainonnan tyypillisimmät virheet. Ammattilaisen tekemä kampanjasuunnitelma vie useimmiten tehokkaasti maaliin, mutta muutamaan asiaan kannattaa kiinnittää huomiota: 

 1. Mainoksen esitysajat. Kannattaa varmistaa, että mainontaa esitetään prime timessä eli parhaaseen katseluaikaan. Jos mainostasi ajetaan aikaisin aamulla tai myöhään yöllä, eivät tavoitteet todennäköisesti tule täyttymään.
 2. Varmista, että kampanja ei jää liian ohueksi tai pieneksi.  Kun mainostat tunnettua tuotetta, on järkevää tavoittaa kohderyhmä bruttona kertaalleen, eli kampanjan suositeltava TRP-luku on 100. Vahvan muistijäljen synnyttämisessä, kuten uuden tuotteen lanseerauksessa kannattaa tavoitella kohderyhmää bruttona ainakin kahteen kertaan, TRP:n tulisi siis olla 200 tai jopa enemmän. 
 3. Huolehdi muistutuksesta. Jos TV-kampanjasi TRP-luku on alle 100, täytyy sen tueksi valita myös muita medioita. Voit esimerkiksi vahvistaa kampanjan viestiä verkkomainonnalla tai jatkaa kampanjaa radiossa. 

Valmistaudu kampanjaan myös yrityksesi sisällä

TV on vahva media, joten ennen kampanjan alkua kannattaa varmistaa, että yrityksessäsi ollaan valmistauduttu kampanjaan ja sen todennäköisesti herättämään kiinnostukseen. 

Jos kampanjassa ohjataan lukemaan lisää verkkosivuilta, kannattaa varmistaa, että sivuston analytiikka (esim. Google Analytics) on asennettu paikalleen ja kerää tietoa. Analytiikan avulla näet, millä sivuilla kävijät ovat vierailleet ja kuinka paljon lisää kävijöitä sivustollesi kampanjan aikana saapuu. Mieti myös, miten ohjaat sivustolla käyneitä asiakkaita kohti ostamista – esimerkiksi uudelleenmarkkinoinnin eli remarketingin avulla kohdennat bannerimainontaa TV-mainonnan ansiosta aktivoituneille asiakkaille. 

Jos kampanjassa on mukana tarjous tai tuotelanseeraus, varmista, että henkilökunta tietää mitä tuotteesta kerrotaan TV:ssä, ja mitä lisätietoa asiakkaat todennäköisesti tarvitsevat. Näin asiakaskokemus säilyy ehjänä silloin, kun asiakas ottaa mainoksen perusteella yhteyttä yritykseesi. 

TV:n luoma tunnettuus ja luotettavuus paaluttaa maaperää myös muita mainonnan toimenpiteitä varten. 

Kun luot tunnettuutta TV-mainonnalla, tuo taktinen mainonta esimerkiksi verkossa todennäköisesti parempia tuloksia. TV-mainonta rakentaa pienemmällekin yritykselle uskottavuutta ja tunnetta vakavaraisesta yrityksestä, ja mainonnan mielikuvahyödyt pysyvät tavoitetun yleisön mielessä pitkään. 

Jutellaan lisää televisiomainonnan mahdollisuuksista!

Ota yhteyttä