Tällä hetkellä elämme maailmassa, jossa tapahtuu isoja muutoksia kiihtyvällä vauhdilla. Muutosvoimat koskettavat markkinaa kokonaisuudessaan, mutta niillä on myös vaikutusta yritysten jokapäiväiseen toimintaan. Sanalla muutos saattaa hyvinkin olla negatiivinen kaiku, mutta muutos tarjoaa myös mahdollisuuksia niille, jotka uskaltavat tarttua toimeen ja tarkastelevat omaa toimintaansa uudesta näkökulmasta. Tarjolla voi olla esimerkiksi uusia mahdollisia kohderyhmiä ja potentiaalisia asiakkaita, mutta myös kokonaan uusia markkinoita. Tuleen ei kannata jäädä makaamaan!

Verkko-ostoksille löytävät nyt myös iäkkäämmät kuluttajat

Verkko-ostamisen kasvu oli merkittävää jo ennen pandemian alkua, mutta muutoksen vauhti kiihtyi merkittävästi sen aikana. Vanhemmat ikäryhmät ovat aikaisempaa aktiivisemmin hakeutuneet verkkokauppojen puoleen. Verkkokaupoille tämä tarkoittaa uutta aktiivista ja ostovoimaista yleisöä. Jo vuonna 2020 yli 70 % suomalaisista kertoi tehneensä ostoksia verkkokaupoista edellisen neljän viikon aikana. Nuoremmissa ikäluokissa aktiivinen verkosta ostaminen oli vieläkin yleisempää: jopa 84 % alle 50-vuotiaista kertoi ostaneensa verkosta edellisten viikkojen aikana.

Kun verkosta ostetaan aiempaa enemmän, nousee myös asiakkaiden vaatimustaso toimivuuden ja luotettavuuden suhteen. Erityisesti maksutavoissa nousevat aikaisemman helppouden ja nopeuden vaateen sijaan aikaisempaa enemmän turvallisuuteen liittyvä asiat.

Verkko-ostoksille tiensä löytäneiden iäkkäämpien kuluttajien tarpeet ja ostopolku eroaa merkittävästi nuoremmista kuluttajista, joten näitä kuluttajia ei voida kohdata aivan samalla tavalla. Nuoret arvostavat mm. mahdollisuutta ilmastohyvityksiin ja erilaisia maksutapavaihtoehtoja, kun taas yli 65-vuotiaille tärkeää on verkkokaupan luotettavuus ja teknisesti helppo ostotilanne.

Verkkokauppa avaa markkinoijalle myös uuden laajemman markkinan. Aikaisemmin asiakkaat ovat saattaneet poiketa tietyssä lokaatiossa sijaitsevaan kivijalkamyymälään, kun verkkokaupan kautta tilauksia voi sadella ympäri maata ja kauempaakin.

Kuluttajat vaativat vastuullisuutta sanoista teoiksi

Ihmisen arvot muuttuvat yleensä erittäin hitaasti ja ajan kanssa. Nyt kuitenkin maailmantilanteesta johtuen, on nähtävissä paikoitellen aikaisempaa nopeampaa arvojen muutosta. Huomion arvoista on, että arvot eivät ole ikäsidonnaisia. Kohderyhmäsi saattaakin olla arvojen puitteissa laajempi, kuin olet ehkä ajatellutkaan.

Vastuullisuus on ollut pitkään megatrendi, mutta nyt viimeisen kahden vuoden aikana sen merkitys on noussut entisestään ja muuttunut vielä enemmän sanoista teoiksi. Varsinkin viimeisen vuoden aikana vastuullisuuden merkitys on korostunut vahvasti ja lähes puolet kiinnittää asiaan enemmän huomiota kuin ennen. Erityisesti nuorissa, 16-24-vuotiaissa, vastuullisuuden merkitys on huomattava. Erityisesti vastuullisuus näkyy kotimaisten tuotteiden ja tuottajien suosimisena sekä paikallisten yrittäjien ja tuotteiden tukemisena.

muutos_on_tuonut_mahdollisuuksia_artikkeli.JPG

muutos_on_tuonut_mahdollisuuksia_artikkeli2.JPG

Muutos on mahdollisuus

Toisille suurten muutosten aiheuttama epävarmuus saattaa olla lamauttavaa. Markkinoijalla tulee kuitenkin olla rohkeutta katsella muutosta avoimin mielin ja etsiä sieltä uhkien seasta mahdollisuuksia. Olisiko se uusi laajempi markkina ja sitä kautta polku kohti kasvua? Tai kenties onko omassa brändissä vahvasti vastuullisuutta tukevia elementtejä, joilla voidaan erottua kilpailijoista ja luoda arvoa nuorissa vaativissa kuluttajissa? Jos tuntuu, että oma pohdinta ei vie juurikaan eteenpäin, voi osaava ja monipuolinen markkinoinnin kumppani olla myös apuna sparraamassa.

Nyt ei ole oikea hetki lopettaa markkinointia!

Varaa oma aika juttutuokioon - löydetään yhdessä yrityksesi mahdollisuudet