Päivän pähkinä: miten asetat mainonnan ja markkinoinnin tavoitteet, ja seuraat mainontasi onnistumista?

Moni meistä lipsuu mittaamaan klikkejä tai yksittäisten mainosten tavoittavuutta. Nämä pinnalliset mittarit eivät kuitenkaan kerro, onko mainonta saavuttanut tavoitteensa ja kasvattanut yrityksesi kassavirtaa.

Väärät mittarit valikoituvat käyttöön yleensä sen vuoksi, että markkinoinnille tai mainonnalle ei ole määritelty selkeitä tavoitteita. Kun markkinoinnin ja mainonnan tavoitteet ovat kirkkaat, myös oikeiden keinojen valinta, markkinoinnin mittaaminen ja tulosten seuranta tulevat kuin luonnostaan.

Kokosimme alle kolme sääntöä ja listan kysymyksiä, joiden avulla määrittelet mainonnan tavoitteet oikeista lähtökohdista.

Saat apua myös mainonnan keinojen miettimiseen: saavutatko tavoitteet parhaiten digimainonnalla, tarvitsetko tunnettuuden rakentamiseen tv-mainontaa tai radiomainontaa, vai olisiko tehokkainta rakentaa monimediallinen mainoskampanja?

Tee tuloksellista mainontaa! Lataa avuksesi Tuloksellisen mainonnan käsikirja.

LATAA TÄSTÄ

Sääntö 1: Aloita markkinoinnin tavoitteiden asettaminen liiketoiminnan tavoitteista

Markkinoinnin ja mainonnan tavoitteiden tulisi aina pohjautua yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin. 

Siispä ennen kuin lähdet arpomaan oikeita tavoitteita, varmista että tiedät vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on yrityksesi tilanne tällä hetkellä?
 • Tavoitteletko kasvua vai haluatko säilyttää nykyisen asemasi markkinassa?
 • Mikä on yrityksesi tavoitetilanne vuoden kuluttua? Entä viiden vuoden?
 • Mistä odotat yrityksen kasvun tai liikevaihdon tulevan jatkossa?
  • Olemassa olevasta tuotteesta tai palvelusta?
  • Jostain tietystä kohderyhmästä tai asiakassegmentistä, jossa näet          potentiaalia?
  • Lisämyynnistä nykyasiakkaille?
  • Kokonaan uudesta liiketoiminnan osa-alueesta?

Ennen kuin siirryt eteenpäin, varmista että sinulla on tarkat tavoiteluvut tulevalle vuodelle ja tiedät tarkalleen, mitä reittejä pitkin lukuihin pyritään.

Sääntö 2: Aseta tavoitteet niin, että ne kertovat mainonnan vaikuttavuudesta

Kun tiedät mitkä ovat yrityksesi liiketoiminnan tavoitteet ja tiedät, millä alueilla tavoittelet kasvua tai uusia asiakkaita, on seuraava askel selvittää, hidastaako jokin näihin tavoitteisiin pääsyä.

Markkinoinnin tavoitteet vaikuttavat markkinoinnin strategian rakentamiseen. Kun tunnet kasvun pullonkaulat, pääset miettimään, miten markkinointi ja mainonta auttavat ratkaisemaan ne.

Kysy siis: 

 • Tunnettuus: kuinka hyvin yrityksesi tunnetaan markkinassa?
 • Onko tuotteesi tai palvelusi kohderyhmäsi top of mindissa, vai kiilaako jokin kilpailijoista ohi?
 • Erottuuko tuotteesi tai palvelusi kilpailijoiden vastaavista ratkaisuista? Miten?
 • Ymmärtävätkö asiakkaasi yrityksesi tarjooman? Tietävätkö he mitä sinulta voi ostaa?

Jos huomaat, että joissain näistä kohdista piilee haasteita, yritä selvittää missä ongelma piilee. Onko yritykselläsi esimerkiksi haasteita brändin tai tunnettuuden kanssa? Ovatko erottautumistekijät asiakkaille kristallinkirkkaita? Estääkö jokin seikka asiakastasi ostamasta?

Jos kysymyksiin vastaaminen tuntuu haastavalta, juttele asiakkaidesi kanssa ja kysy mikä sai heidät ostamaan sinulta. Vastaavasti kannattaa kysyä myös ostamatta jättäneiltä, mikä sai heidät kääntymään kilpailijan puoleen.

Sääntö 3: Valitse mainonnan keinot ja mittarit niin, että voit aidosti seurata tavoitteiden täyttymistä

Kun tiedät, mihin liiketoiminta haluaa päästä ja mitkä asiat ovat todennäköisimpiä onnistumisen esteitä, on markkinoinnin ja mainonnan tavoitteiden asettaminen helpompaa.

Otetaan esimerkki: tontillesi kuuluu todennäköisesti sekä uusien asiakkaiden hankkiminen että olemassa olevien asiakkaiden pitäminen ja lisämyynti. Kysy siis, mitä näiden ryhmien sisällä täytyy tapahtua, jotta liiketoiminnan tavoitteet toteutuvat, ja miten markkinointi voi vauhdittaa toivottua muutosta. 

Kun tiedät, millaiseen muutokseen tähtäät, on helpompaa miettiä, millaiset mainonnan keinot vievät oikeaan suuntaan. 

Kannattaa myös muistaa, että mainonta on vain yksi osa markkinoinnin keinovalikkoa ja osa samaa hierarkiaa, ja pitemmän tähtäimen markkinoinnin tulokset muodostuvat jatkuvan mainonnan ja kampanjoiden tuloksista.

Samalla tavalla kuin markkinoinnin tavoitteet johdetaan liiketoiminnan tavoitteista, kannattaa mainonnan tavoitteet johtaa markkinoinnin kokonaistavoitteista. Näin löydät myös parhaat mittarit kampanjoiden tulosten seuraamiseen.

Kysy siis:

 • Miten markkinointi on mukana rakentamassa liiketoiminnan tavoitteisiin pääsyä?
 • Millaisilla markkinoinnin toimenpiteillä voi poistaa tunnistettuja pullonkauloja?
 • Millainen rooli mainonnalla on markkinoinnin tavoitteiden toteuttamisessa? Onko tarkoitus kasvattaa yrityksen tai sen tuotteiden tunnettuutta ja laatumielikuvaa, vai ohjataanko asiakkaita suoraan ostoon? 
 • Miten liiketoiminnan tavoitteet asettuvat aikajanalle, ja miten markkinoinnin ja mainonnan toimenpiteet tulee ajoittaa?

Muista, että mainonnassa on aina hyvä pitää mukana sekä pitkän tähtäimen brändilliset tavoitteet ja tunnettuuden kasvattaminen että nopeat, taktiset tavoitteet. Vaikka nopea myynnin kasvattaminen kuulostaa houkuttelevalta, pelkillä alennuskampanjoilla myyntipiikit jäävät hetkellisiksi. Brändiä rakentamalla rakennat samalla kestävää kasvua.

Haluatko lisää vinkkejä fiksumman mainonnan tekemiseen?

Lataa tuloksellisen mainonnan käsikirja