Tästä voit klikata suoraan itsellesi tärkeimpään aiheeseen: 

Mikä on markkinointisuunnitelma ja miten se tehdään?
Markkinointibudjetti ja sen laatiminen
Markkinointisuunnitelman tekeminen käytännössä
Aloita markkinoinnin tavoitteista
Markkinoinnin kohderyhmät
Markkinoinnin toimenpiteet: tavoitteista suunnitelmaksi
Esimerkkejä markkinointisuunnitelmista eri tilanteissa
Esimerkki 1: yritys etsii kasvua uuden tuotteen tai palvelun lanseerauksella
Esimerkki 2: yritys haluaa kasvaa nykyisellä tarjoomallaan ja haastaa tutut toimijat
Esimerkki 3: yritys haluaa ylläpitää liiketoimintaansa ja pitää kiinni nykyisistä asiakassuhteista
Markkinointisuunnitelmasta vuosikelloksi ja kampanja­suunnitelmiksi

Mikä on markkinointisuunnitelma ja miten se tehdään?

Markkinointisuunnitelma on kaikenkokoisten yritysten tärkein työkalu markkinoinnin ja markkinointiviestinnän ohjaamiseen. Markkinointisuunnitelman tärkein tehtävä on liiketoiminnan tavoitteiden tukeminen, ja markkinointisuunnitelma on kuvaus keinoista, joilla se tapahtuu.

Suunnitelma tehdään yleensä kalenterivuodeksi tai tilikaudeksi kerrallaan – silloin puhumme markkinoinnin vuosisuunnitelmasta, tai markkinoinnin vuosikellosta.

Lataa tästä maksuton markkinoinnin vuosikellopohja, jossa myös valmis markkinointisuunnitelman pohja vuodelle 2023

Kerrataanpa siis perusasiat. Markkinointisuunnitelma sisältää tiedot 

  • markkinoinnin tavoitteista
  • niihin liittyvistä kohderyhmistä
  • keinoista kohderyhmän tavoittamiseen 
  • viesteistä, joilla heidät vakuutetaan
  • markkinointibudjetista

Tavoitteet ovat suunnitelman tärkein osa – reittiä ei voi piirtää tietämättä, mihin haluaa päätyä. Siksi markkinoinnin tavoitteiden asettamiseen kannattaa paneutua yhdessä myynnin ja yrityksen johdon kanssa. 

Kohderyhmien muodostamiseen ja tavoittelemiseen kannattaa hyödyntää tutkimustietoa. Suomalaisten asenteita ja mediankäyttöä tutkitaan jatkuvasti, ja esimerkiksi me Sanomalla tarjoamme tuoretta tietoa ja asiakasymmärrystä markkinoijen käyttöön. 

Markkinointiviestien muodostaminen kumpuaa tavoitteista: millaisia asioita yrityksen tuotteista ja palveluista tulisi jäädä asiakkaiden mieleen? Onko tulossa esimerkiksi lanseerauksia tai sesonkikampanjoita, jolloin asiakkaat halutaan ohjata yrityksen pariin erityisen tehokkaasti?

Markkinointibudjetti ja sen laatiminen

Markkinointibudjetin laatiminen kannattaa tehdä tavoitteiden ja keinojen pohjalta: paljonko tavoitteiden toteuttaminen vaatii investointeja – niin rahaa kuin aikaakin. Syytä on myös miettiä, millainen määrä euroja markkinoinnin toimenpiteiden tukemana tulisi kassaan vuoden aikana kilahtaa. 

Kuulostaa selkeältä ja suoraviivaiselta. Todellisuus on kuitenkin lähes aina valintojen tekemistä: aikaa ja rahaa ei useinkaan ole käytettävissä rajattomasti, ja siksi markkinoinnin budjetointi ja suunnittelu vaatii tiukkoja päätöksiä ja priorisointia.

Markkinointibudjetin tehokas hyödyntäminen edellyttää markkinoinnin suunnitelmallisuutta: selkeää tavoitteiden asettamista ja tiekarttaa tavoitteiden täyttämiseksi. 

Markkinointisuunnitelman tekeminen käytännössä

Millaista tietoa markkinointisuunnitelman tekemiseen tarvitaan? Seuraavassa muutamia vinkkejä suunnitelman juoksutukseen ja konkretiaan.

Aloita suunnittelu markkinoinnin tavoitteista 

Kuten jo aiemmin totesimme, toimivat markkinoinnin suunnittelun tärkeimpänä pohjana liiketoiminnan tavoitteet. Oikeiden taktiikoiden ja lähestymistapojen valinnan savotta selkeytyy, kun kartalla näkyy selkeä maali, jota kohti on tarkoitus edetä.

Millaisia nämä tavoitteet sitten ovat? Suurin osa yrityksistä tavoittelee kasvua tai vähintäänkin liiketoiminnan ylläpitoa. Liiketoiminnan tavoitteita ovat usein esimerkiksi:

  • tunnistettu euromääräinen kasvu 
  • tietty määrä uusia asiakkaita joko tietystä segmentistä tai tietylle tuotteelle
  • asiakaspito eli se, että olemassaolevat asiakkaat pysyvät palveluiden piirissä paremmin

Yrityksen liiketoiminnan tavoitteista johdetaan markkinoinnin tavoitteet. Aiotteko lanseerata kokonaan uuden tuotteen tai tavoitella laajempaa kohderyhmää olemassa olevalla tarjoamalla? Jos tavoitteenanne on asiakaspito, millaista tukea se vaatii markkinoinnilta ja asiakasviestinnältä? Milloin yrityksen täytyy esimerkiksi aloittaa mainonta, jotta sen avulla turvataan tietyn sesongin myynti?

Markkinoinnin kohderyhmät

Tavoitteiden yhteydessä pulpahtavat pohdittavaksi myös markkinoinnin kohderyhmät.  Mistä asiakasryhmistä kasvua saadaan? Mikä asiakasryhmä sinun tulisi voittaa puolellesi? Kun pohdit, millaisia kohderyhmiä yrityksesi tavoittelee ja selvität, onko jokin näistä erityisen potentiaalinen yrityksesi tavoitteiden kannalta, olet jälleen askelta pitemmällä priorisoinnissa ja suunnittelutyössä. 

Kirjaa ylös myös se, miten tuotteesi tai palvelusi auttaa kyseistä asiakasryhmää. Näin löydät oikeat kohderyhmän ja ehkä jopa heille sopivimman viestikärjen.

Markkinoinnin toimenpiteet: tavoitteista suunnitelmaksi

Hyvän taustatyön avulla toimivan markkinointisuunnitelman laatiminen on helpompaa. Kun maali on kirkkaana mielessä, helpottuu reitin piirtäminen huomattavasti. Kampanjoiden ajankohdat, mediavalinnat ja viestit ponnistavat suoraan edellisistä askelista – markkinoijan tehtävänä onkin siis tavoitteiden yhdistäminen tehokkaimpiin toimenpiteisiin. 

Jos mukana on uusia kohderyhmiä,i kannattaa valita muutamia erilaisia lähestymistapoja ja testata rohkeasti, mikä tuo parhaat tulokset.

Esimerkkejä markkinointisuunnitelmista eri tilanteissa

Tässä pari yksinkertaistettua esimerkkiä siitä, millaisia toimenpiteitä eri tilanteissa voi kokeilla:

Esimerkki 1: yritys etsii kasvua uuden tuotteen tai palvelun lanseerauksella

Uusi tuote tai palvelu tarvitsee näkyvyyttä, jotta asiakkaat osaavat sitä ostaa. Tällöin kannattaa kokeilla näyttävää mainontaa isoissa medioissa. Näin uusi tuote saadaan kohderyhmälle nopeasti tutuksi. Kannattaa myös varmistaa että yrityksesi verkkosivuilla kerrotaan uudesta valikoimasta selkeästi ja kohderyhmää puhuttelevasti.

Katso markkinointikampanjan esimerkki: näin eKukka.fi rakentaa tunnettuutta >>

Esimerkki 2: yritys haluaa kasvaa nykyisellä tarjoomallaan ja haastaa tutut toimijat

Tiukassa kilpailussa brändin merkitys on huima. Tietääkö kohderyhmä yrityksesi olemassaolosta ja millainen mielikuva heillä teistä on? Tässä tapauksessa brändiä ja mielikuvaa kehittävä mainonta isoissa medioissa on kokeilemisen arvoinen ratkaisu. Toinen hyvä keino on hakusanamainonta, jonka avulla varmistat että yrityksesi näkyy Googlessa ensimmäisten joukossa, kun potentiaalinen asiakas etsii tarjoamastasi löytyvää ratkaisua.

Katso markkinointikampanjan esimerkki: Sandcomin brändikampanja >>

Esimerkki 3: yritys haluaa ylläpitää liiketoimintaansa ja pitää kiinni nykyisistä asiakassuhteista

Nykyasiakkaiden sitouttamisessa toimiva viestintä on kaiken A ja O. Pohdi siis miten voisit ilahduttaa nykyasiakkaitasi eri keinoin. Esimerkiksi erilaiset sähköpostikampanjat tai palautekyselyt osoittavat asiakkaalle, että hänet muistetaan. Samalla kannattaa varmistaa että kotisivut palvelevat uusien asiakkaiden lisäksi myös nykyisiä riittävän hyvin. Rohkeampi markkinoija kokeilee myös nykyasiakkaille mainostamista.

Lue lisää nykyasiakkaille mainostamisesta >>

Markkinointisuunnitelmasta vuosikelloksi ja kampanja­suunnitelmiksi

Miksi markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin vuosikello ovat niin toimivia työkaluja? Ensinnäkin ne auttavat tarkistamaan, että markkinoinnin toimenpiteet ja kampanjat tähtäävät täyttämään yrityksen liiketoiminnalle asetetut tavoitteet. 

Markkinointitiimin arkea helpottaa myös se, että muualla yrityksessä ymmärretään markkinoinnin rooli yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Perinpohjainen vuosisuunnitelma tavoitteineen ja mittareineen auttaa näyttämään koko organisaatiolle läpinäkyvästi, mihin eri toimenpiteillä pyritään. 

Visuaalinen vuosikello, jossa kampanja- ja toimenpidekalenteri näkyvät yhdellä silmäyksellä auttavat hahmottamaan aikatauluja ja tarvittavia resursseja. Ja kun toimenpiteiden budjettiallokaatio päivittyy suoraan excel-riveiltä, pysyy myös budjettipiirakka ajan tasalla. 

Ota maksuton vuosikellopohja ja markkinointisuunnitelma-excel käyttöösi!

Lataa täältä omasi