Markkinoinnin vuosisuunnittelu on usein varsinainen valintojen viidakko. Erilaisten mahdollisuuksien, suositusten, toiveiden ja rajallisten budjettien keskellä oikeiden keinojen valinta on haastavaa. Ja kun markkinointibudjetti tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti, vaatii tilanne toimivaa suunnitelmaa. 

Rakensimme markkinoinnin suunnittelun avuksi vuosikellopohjan, joka auttaa muodostamaan kokonaiskuvan tavoitteista, toimenpiteistä, aikatauluista ja budjetoinnista yhdessä kätevässä kalenterinäkymässä.

Lataa käyttöösi markkinoijan työkalupakki, joka sisältää vuosikellopohjan ja laskureita joilla voit asettaa tavoitteita ja seurata toimenpiteitäsi.

Lataa työkalupakki

Markkinoinnin vuosikellopohja on toimiva työkalu tavoitteelliseen suunnitteluun

Mistä markkinoinnin vuosisuunnittelussa tulisi sitten lähteä liikkeelle? Vastaus on yksinkertainen: markkinoinnin suunnittelun pohjana toimivat liiketoiminnan tavoitteet. Oikeiden taktiikoiden ja lähestymistapojen valinnan savotta selkeytyy, kun kartalla näkyy selkeä maali, jota kohti on tarkoitus edetä.

Tavoitteiden asettaminen ja niiden priorisointi auttaa myös suunnittelemaan ja aikatauluttamaan toimenpiteet fiksusti. 

Markkinoinnin vuosikellopohja on työkalu, jonka avulla:

  1. määrittelet markkinoinnin tavoitteita suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin syväluotaavien kysymysten avulla
  2. aikataulutat ja suunnittelet toimenpiteitä yhdessä selkeässä näkymässä 
  3. hahmottelet tarvittavaa budjettia eri medioiden ja toimenpiteiden välillä. 

Näin asetat markkinoinnin tavoitteet ja priorisoit ne

Usein markkinoinnissa on haastavinta oikeiden lähtökohtien tunnistaminen. Siksi rakensimme markkinoinnin vuosikellopohjan siten, että se johdattelee sinut suoraan liiketoiminnan tavoitteista markkinoinnin toimenpiteiden valintaan. Näin varmistat että markkinointisi pelaa samaan maaliin myynnin ja liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

Kun tiedät yrityksen tavoitteet ja sen, mitä on tärkeintä saavuttaa vuoden aikana, helpottuu myös markkinoinnin toimenpiteiden määrittäminen ja budjetointi. 

Aivan aluksi kannattaa siis pohtia, mitkä ovat yrityksesi tärkeimmät tavoitteet tulevalle vuodelle.  

Suurin osa yrityksistä tavoittelee kasvua tai vähintäänkin liiketoiminnan ylläpitoa. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi tunnistettu euromääräinen kasvu, tietty määrä uusia asiakkaita tai vaikkapa se, että vuoden aikana ei menetetä olemassa olevia asiakkaita. 

Yrityksen tapa kasvaa vaikuttaa myös markkinoinnin tavoitteisiin. Aiotteko lanseerata kokonaan uuden tuotteen tai tavoitella laajempaa kohderyhmää olemassa olevalla tarjoomalla? Tai jos tavoitteenanne on asiakaspito, millaisin keinoin se onnistuu?

Mistä asiakasryhmistä kasvua saadaan? Mikä asiakasryhmä sinun tulisi voittaa puolellesi? Kun pohdit, millaisia kohderyhmiä yrityksesi tavoittelee ja selvität, onko jokin näistä erityisen potentiaalinen yrityksesi tavoitteiden kannalta, olet jälleen askelta pitemmällä priorisoinnissa ja suunnittelutyössä. 

Selvitä myös, miten tuotteesi tai palvelusi auttaa kyseistä asiakasryhmää. Näin löydät oikean kohderyhmän ja ehkä jopa heille sopivimman viestikärjen.

Mainontaa, asiakasviestintää vai myynnin tukea? Ponnista oikeista lähtökohdista oikeisiin toimenpiteisiin

Kun ymmärrät yrityksen tavoitteita, on sinun helpompi määritellä millaista panosta markkinoinnilta tarvitaan: markkinoinnin vuosisuunnitelmassa määrittelet, millaisin markkinoinnin keinoin näihin tavoitteisiin päästään. 

Selkeät tavoitteet auttavat myös keskittymään olennaisimpaan ja mututuntumalla tehdyt kampanjat ja markkinointiteot jäävät vähemmälle. 


>> Lataa avuksesi markkinoijan työkalupakki - se sisältää tavoitelaskurin, joka auttaa hahmottamaan lukujen valossa, miten eri muuttujat vaikuttavat toisiinsa.  Voit tarkastella mediakohtaisia sekä koko kampanjan tavoitteita samassa näkymässä.


 

Hyvän taustatyön avulla toimivan markkinointisuunnitelman laatiminen on yllättävän helppoa. Haastavimmaksi osuudeksi jää määriteltyjen tavoitteiden yhdistäminen tehokkaimpiin toimenpiteisiin. Siksi kannattaa valita muutamia erilaisia lähestymistapoja ja testaamaan, mikä niistä tuo parhaat tulokset.

Muutama esimerkki erilaisiin tavoitteisiin vaikuttavasta markkinoinnista

Tässä pari yksinkertaistettua esimerkkiä siitä, millaisia toimenpiteitä eri tilanteissa voi kokeilla:

Yritys etsii kasvua uuden tuotteen tai palvelun lanseerauksella.  

► Uusi tuote tai palvelu tarvitsee näkyvyyttä, jotta asiakkaat osaavat sitä ostaa. Tällöin kannattaa kokeilla näyttävää mainontaa isoissa medioissa. Näin uusi tuote saadaan kohderyhmälle nopeasti tutuksi. Kannattaa myös varmistaa että yrityksesi verkkosivuilla kerrotaan uudesta valikoimasta selkeästi ja kohderyhmää puhuttelevasti.

Yritys haluaa kasvaa nykyisellä tarjoomallaan ja haastaa tutut toimijat. 

Tiukassa kilpailussa brändin merkitys on huima. Tietääkö kohderyhmä yrityksesi olemassaolosta ja millainen mielikuva heillä teistä on? Tässä tapauksessa brändiä ja mielikuvaa kehittävä mainonta isoissa medioissa on kokeilemisen arvoinen ratkaisu. Toinen hyvä keino on hakusanamainonta, jonka avulla varmistat että yrityksesi näkyy Googlessa ensimmäisten joukossa, kun potentiaalinen asiakas etsii tarjoamastasi löytyvää ratkaisua.

Yritys haluaa ylläpitää liiketoimintaansa ja pitää kiinni nykyisistä asiakassuhteista.

► Nykyasiakkaiden sitouttamisessa toimiva viestintä on kaiken A ja O. Pohdi siis miten voisit ilahduttaa nykyasiakkaitasi eri keinoin. Esimerkiksi erilaiset sähköpostikampanjat tai palautekyselyt osoittavat asiakkaalle, että hänet muistetaan. Samalla kannattaa varmistaa että kotisivut palvelevat uusien asiakkaiden lisäksi myös nykyisiä riittävän hyvin. Rohkeampi markkinoija kokeilee myös nykyasiakkaille mainostamista.

Markkinoinnin toimenpide­suunnitelmasta vuosikelloksi ja kampanja­suunnitelmiksi

Miksi markkinoinnin vuosikello on niin toimiva ja hyvä työkalu? Se auttaa tarkistamaan, että markkinoinnin toimenpiteet ja kampanjat tähtäävät täyttämään yrityksen liiketoiminnalle asetetut tavoitteet. 

Markkinointitiimin arkea helpottaa se, että muualla yrityksessä ymmärretään markkinoinnin rooli yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Perinpohjainen vuosisuunnitelma tavoitteineen ja mittareineen auttaa näyttämään organisaatiolle läpinäkyvästi, mihin eri toimenpiteillä pyritään. 

Visuaalinen vuosikello, jossa kampanja- ja toimenpidekalenteri näkyvät yhdellä silmäyksellä auttaa hahmottamaan aikatauluja ja tarvittavia resursseja. Ja kun toimenpiteiden budjettiallokaatio päivittyy suoraan excel-riveiltä, pysyy budjettipiirakka ajan tasalla. 

Tutustu vuosikellopohjaan ja työkalupakin laskureihin - lataa ne käyttöösi!

Lataa vuosikellopohja ja laskurit