Markkinoinnin kentältä löytyy valtavasti erilaisia lähestymistapoja – on digimarkkinointia, printtimainontaa, somemarkkinointia, tapahtumia, webinaareja, podcasteja ja niin edelleen.

Loputtomien mahdollisuuksien ja rajallisten budjettien keskellä oikeiden keinojen valinta on haastavaa. Ja kun markkinointiin varatut summat pitäisi osata käyttää mahdollisimman tehokkaasti, on dilemma valmis.

Mistä markkinointia suunniteltaessa kannattaa sitten lähteä liikkeelle? 

Teimme vuosisuunnitteluun avuksi pohjan, joka auttaa sinua suunnittelemaan yrityksesi markkinoinnin oikeista lähtökohdista. Sen avulla kysyt oikeat kysymykset ja opit valitsemaan yrityksellesi parhaat kohderyhmät, mittarit ja taktiikat. Tämän artikkelin lukemalla ja suunnitelupohjan lataamalla pääset sutjakkaasti alkuun.

Mistä markkinoinnin suunnittelussa tulisi lähteä liikkeelle?

Usein markkinoinnissa on haastavinta oikeiden lähtökohtien tunnistaminen. Siksi rakensimme suunnittelupohjan siten, että se johdattelee sinut suoraan liiketoiminnan tavoitteista markkinoinnin toimenpiteiden valintaan. Näin varmistat että markkinointisi pelaa samaan maaliin myynnin ja liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.
Kysy siis:

  • Mitkä ovat yrityksesi tavoitteet? Mitä yrityksesi haluaa saavuttaa vuoden aikana? Suurin osa yrityksistä tavoittelee kasvua tai vähintäänkin liiketoiminnan ylläpitoa. Tavoitteita voi siis olla esimerkiksi tunnistettu euromääräinen kasvu, tietty määrä uusia asiakkaita tai vaikkapa se, että vuoden aikana ei menetetä olemassa olevia asiakkaita. 
  • Millaisin keinoin, tuottein tai palveluin näihin tavoitteisiin päästään? Jos yrityksen tavoitteena on kasvu, mistä tuotteista tai palveluista sitä saadaan? Aiotteko lanseerata kokonaan uuden tuotteen tai tavoitella laajempaa kohderyhmää olemassa olevalla tarjoomalla? Tai jos tavoitteenanne on asiakaspito, millaisin keinoin se onnistuu?
  • Mistä asiakasryhmistä kasvua saadaan? Mikä asiakasryhmä sinun tulisi voittaa puolellesi? Entä mitä tarvetta tuotteesi erityisesti palvelee? Pohdi millaisia kohderyhmiä yrityksesi tavoittelee ja sen jälkeen selvitä, onko jokin näistä erityisen potentiaalinen yrityksesi tavoitteiden kannalta? Selvitä miten tuotteesi tai palvelusi auttaa kyseistä asiakasryhmää. Näin löydät oikean kohderyhmän ja ehkä jopa löydät heille sopivan viestikärjen.

Kun ymmärrät yrityksen tavoitteita, on sinun helpompi määritellä millaista panosta markkinoinnilta tarvitaan ja miten erilaiset toimenpiteet voivat tukea näihin tavoitteisiin pääsemistä.

Ponnista oikeista lähtökohdista oikeisiin toimenpiteisiin

Kun olet vastannut liiketoiminnalle tärkeimpiin kysymyksiin, on markkinoinnin oikean fokuksen, kohderyhmien ja taktiikoiden valitseminen helpompaa. Selkeät tavoitteet auttavat keskittymään olennaisimpaan ja mututuntumalla tehdyt kampanjat ja markkinointiteot jäävät vähäisemmäksi.

Hyvän pohjan avulla toimivan markkinointisuunnitelman laatiminen on yllättävän helppoa. Haastavimmaksi osuudeksi jää määriteltyjen tavoitteiden yhdistäminen tehokkaimpiin toimenpiteisiin. Siksi kannattaa valita muutamia erilaisia lähestymistapoja ja testaamaan, mikä niistä tuo parhaat tulokset.

Tässä pari yksinkertaistettua esimerkkiä siitä, millaisia toimenpiteitä eri tilanteissa voi kokeilla. 

Yritys etsii kasvua uuden tuotteen tai palvelun lanseerauksella.  ► Uusi tuote tai palvelu tarvitsee näkyvyyttä jotta asiakkaat osaavat sitä ostaa. Tällöin kannattaa kokeilla näyttävää mainontaa isoissa medioissa. Näin uusi tuote saadaan kohderyhmälle nopeasti tutuksi. Kannattaa myös varmistaa että yrityksesi verkkosivuilla kerrotaan uudesta valikoimasta selkeästi ja kohderyhmää puhuttelevasti.

Yritys haluaa kasvaa nykyisellä tarjoomallaan ja haastaa isot toimijat.  ► Tiukassa kilpailussa brändin merkitys on huima. Tietääkö kohderyhmä yrityksesi olemassaolosta ja millainen mielikuva heillä teistä on? Tässä tapauksessa brändiä ja mielikuvaa kehittävä mainonta isoissa medioissa on kokeilemisen arvoinen ratkaisu. Toinen hyvä keino on hakusanamainonta, jonka avulla varmistat että yrityksesi näkyy Googlessa ensimmäisten joukossa, kun potentiaalinen asiakas etsii tarjoomastasi löytyvää ratkaisua.

Yritys haluaa ylläpitää liiketoimintaansa ja pitää kiinni nykyisistä asiakassuhteista. ► Nykyasiakkaiden sitouttamisessa toimiva viestintä on kaiken A ja O. Pohdi siis miten voisit ilahduttaa nykyasiakkaitasi eri keinoin. Esimerkiksi erilaiset sähköpostikampanjat taikka palautekyselyt osoittavat asiakkaalle että hänet muistetaan. Samalla kannattaa varmistaa että kotisivut palvelevat uusien asiakkaiden lisäksi myös nykyisiä riittävän hyvin. Rohkeampi markkinoija kokeilee myös nykyasiakkaille mainostamista.

Kaipaatko jeesiä markkinointisi suunniteluun?

Lataa markkinoinnin suunnittelupohja