Markkinointi ei ole kilpailu toisia markkinoijia vastaan, se on suunnitelmallista, sinnikästä ja pitkäjänteistä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksittäisten kampanjoiden lisäksi markkinointia on hyvä miettiä kokonaisuutena, vuositasolla ja jatkuvana tekemisenä. Omaa yritystoimintaan on hyvä pohtia markkinoinnin näkökulmasta ja punnita sitä, mitä tällä hetkellä tehdään hyvin ja missä mahdollisesti olisi tilaa tehdä toisin. 

Viisi askelta parempaan markkinointiin

Kertaa markkinoinnin perusteet, keinovalikoima ja tavoitteet, perehdy asiakasymmärrykseen sekä luovuuden merkitykseen markkinoinnissa. Viiden osa-alueen kautta saat suunniteltua omia toimenpiteitäsi paremmin ja saat enemmän irti panostuksista joita teet markkinointisi eteen.

Viiden jakson sarjassa, puolituntisissa jaksoissa, pohditaan esimerkkien kautta kampanjan viemistä ideasta käytäntöön ja pysähdytään lopuksi tulosten mittaamisen ääreen. Saat muodostettua käsityksen markkinoinnista kokonaisuutena katsomalla kaikki jaksot. Voit myös katsoa vain yhden jakson aiheesta, joka kiinnostaa eniten. 

Sarjan jaksoista saat käytännön vinkkejä, tärppejä ja tekemisen iloa. Käytä kahvitauko hyödyksi ja teroita kärjet markkinointitekemiseesi!

Tutustu sarjaan - Viisi askelta onnistuneempaan markkinointiin

Jakso 1. Valmiina, paikoillanne, hep! - Johdatus markkinointiviestintään, Paula Hernetkoski

Kaikki tekeminen, joka vie eteenpäin, on hyvästä. Vaikka suunta ei olisikaan ihan selvillä tai tähtäimessä mitään tiettyä tavoitetta, jostain on aloitettava, jos haluaa päästä vauhtiin.

Esimerkkinä: Yrittäjä Susanna Nieminen, Nokian S-Puu


Jakso 2. Harjoitus tekee mestarin - Ajatuksia asiakasymmärryksestä, Tiina Virtanen

Jotta mitään saadaan rakennettua kestävästi, on pohjatyöt tehtävä kunnolla.

Esimerkkinä: Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski, Iisalmen kaupunki


Jakso 3. Havuja, prkl!  -Luovilla ratkaisuilla yllättäviin lopputuloksiin, Tanja Hovi ja  David Sarmas

Joskus parhaat onnistumiset syntyvät sattuman tai jopa vaikeuksien kautta odottamattomien vastoinkäymisten seurauksena.


Jakso 4. Jaksaa, jaksaa! - Ideasta käytäntöön, Elina Bono

Onnistumisen ja tavoitteisiin pääsemisen ratkaisee sitkeys, jolla parhaat ideat viedään käytäntöön ja tehdään se, mitä suunniteltiin tehtävän.

Esimerkkinä: Toimitusjohtaja,  Pekka Telilä, Telilä


Jakso 5. Tulin, näin, voitin - Tulokset ja mittaaminen, Heli Virola

Markkinointi­toimenpiteille pitää olla mittarit, joilla tapahtunut kehitys saadaan näkyväksi.​​​​

Esimerkkinä: Myynti- ja markkinointipäällikkö, Hanna-Mari Talvensaari, Harriniva Hotels & Safaris

Katso jaksot