Sanoma Markkinointi Routa palvelee useita mainos- ja digitoimistoja. Toimistot tuntevat asiakkaansa ja me tunnemme suomalaisen yleisön. Yhteistyömallimme luo arvoa kaikille osapuolille.

Markkinoinnin ollessa voimakkaassa murrosvaiheessa myös mainostoimistojen toiminta on muuttunut. Mainostoimistojen ydin, luovuus, on saanut rinnalleen datan, teknologian ja automaation ja se synnyttää paitsi uusia osaamisvaateita myös uusia rooleja.  Moni markkinointitoimisto pohtii, kuinka paljon kannattaa itse erikoistua ja kuinka laaja-alaisesti keskittää osaamista itselle. Asiakkaat edellyttävät entistä enemmän kumppaneiltaan tulosten mitattavuutta sekä dataan pohjautuvaa näkemystä siitä, miten markkinoinnin eurot kannattaa sijoittaa. 

Olemme tunnistaneet kolme merkittävää muutosvoimaa, jotka muokkaavat markkinoinnin kenttää kovalla vauhdilla ja joissa erityisesti me Sanomalla pystymme markkinointitoimistoja ja heidän asiakkaitaan palvelemaan. 

1.    Maailma on verkostojen

Perinteiset roolit arvoketjussa muuttuvat. Markkinoinnin tehtävänä on kehittää liiketoimintaa asiakaslähtöisesti, kasvattaa myyntiä tai parantaa katteita. Tänä päivänä on entistä hyödyttömämpää jakaa toimintoja funktioihin yrityksen sisällä, sillä myynti, markkinointi ja IT-osasto lähestyvät kovaa vauhtia toisiaan.

Samansuuntaisesti kehittyy myös yhteistyö kumppaneiden kanssa. Hedelmällisintä on istua samalla puolen pöytää – eikä vastakkain – ratkomassa asiakkaiden liiketoimintahaasteita. Menestyäkseen yritysten on luotava yhdessä kumppaniensa kanssa markkinointiin pitkän aikavälin suunnitelmia ja samalla taktisen suunnitelman ja koneiston, joka takaa onnistumiset lyhyellä aikavälillä. Tämä onnistuu parhaiten luotettavan ja näkemyksellisen kumppaniverkoston avulla.

Menestystä tuovat ketterät tiimit ja yhteistyömallit, joissa asetumme ratkomaan asiakkaiden ongelmia kukin tuoden pöytään oman osaamisensa.
 

2.    Markkinoinnin ja myynnin johtamiseen on tarjolla dataa ja teknologioita enemmän kuin koskaan

Kyse on enemmänkin siitä, mistä kaikkialta dataa saamme ja miten osaamme sitä hyödyntää ja yhdistää luoviin prosesseihin kuten näkemyksen luomiseen tai kampanjoiden ohjaamiseen. Tutkimustenkin mukaan liikevaihto on kehittynyt parhaiten niissä yhtiöissä, joissa markkinointia johdetaan integroidulla mallilla yhdistäen dataa ja luovuutta. McKinseyn mukaan näiden yhtiöiden liikevaihto kasvoi vähintään tuplavauhtia verrattuna yhdysvaltalaisten yritysten (S&P 500) kasvuun (+5%).

Samalla yksityisyydensuojaan liittyvät vaatimukset ja kolmannen osapuolen evästeiden poistuminen rajoittavat miten ja mitä dataa voimme käyttää. Kumppanilta edellytetään osaamista paitsi eri teknologioista, osto- ja myyntikanavista myös näkemystä siitä, mihin asiakasyrityksen kannattaa euronsa sijoittaa ja miten toimenpiteitä mitataan.

3.    Asiakkaat odottavat laadukasta ja personoitua asiakaskokemusta

Markkinoinnin viestien tulee olla kohdennetumpia, jopa one-to-one markkinointia. Markkinoijan on osattava hyödyntää asiakasymmärrykseen liittyvää dataa sekä ymmärrystä eri medioiden rooleista eri kohderyhmien ja ostopolkujen osalta. Harvoin yhden median taktiikka riittää.

Koronaviruspandemia, vastuullisuuden nousu sekä digitalisaatio muokkaavat sekä asenteita että käyttäytymistä yhä tiiviimmässä tahdissa. On mietittävä uudelleen – ja jatkuvasti - miten puhutella kohderyhmää ja miten heidät tehokkaimmin tavoittaa. Jotta tehokkaasti kohdennettu kampanja toimii, täytyy myös brändiä rakentava markkinointi olla hyvin mietitty.

Sanomalla on hyvä ote ja tuntemus suomalaisista mediakäyttäjistä, sillä tavoitamme 97% suomalaisista viikoittain. Lisäksi Sanoma on tänä päivänä erittäin vahva alueellinen toimija. Pystymme mediadatan ja monimediallisen tarjoaman avulla vastaamaan aidosti kaikkiin asiakastarpeisiin ja rakentamaan niihin sopivat ratkaisut.

Mikä estää meitä ryhtymästä syvällisempään yhteistyöhön?

Mieleen saattaa hiipiä kysymys: jos aloitamme läheisemmän yhteistyön, lähteekö meiltä samalla myös liiketoimintaa. Teemmekö yhteistyötä kumppanin vai kilpailijan kanssa? 

Kilpailuasetelmien pohtimisen sijaan kannattaa mediakumppani ottaa mukaan suunnitteluun jo riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta voit tarjota asiakkaallesi tuplaten kokemusta sekä erinomaisen palvelukokemuksen. Yhteistyö mahdollistaa toimistolle todennäköisesti myös isomman kokonaisuuden tarjoamisen sekä edesauttaa pidempiaikaisen suhteen syntymistä, kun ehdotukset perustuvat dataan ja mitattaviin tuloksiin.

Yhteistyömallimme luo arvoa kaikille osapuolille tuottamalla faktaa ja näkemystä siitä, keitä asiakkaan asiakkaat oikeasti ovat, miten he käyttäytyvät, miten heidät tavoittaa ostopolun eri vaiheissa ja millaisia tuloksia saadaan aikaan.

Tutustu toimistoille suunnattuun yhteistyömalliimme tarkemmin ja pyydä esittely!

Yhteistyömalli mainos- ja digitoimistoille