Videolla kerrotaan, miten ROI-laskuri toimii käytännössä.

Markkinoinnin tuottamaa arvoa ja tuottoa voidaan laskea eri tavoilla. Yleisimmät ja tärkeimmät mainonnan mittarit, siis ne, jotka kannattaa ensimmäisenä suunnitella kuntoon, ovat: ROI (return on investment), ROMI (return on marketing investment) & ROAS (Return on Advertising Spend).

Aina kun yritys käyttää rahaa esimerkiksi teknologiahankkeisiin tai kehitystyöhön, on syytä pohtia, miten sijoituksen tulisi palautua. Samalla tavalla markkinoinnin ja mainonnan investoinnit täytyy suunnitella ja toteuttaa niin, että tehdylle sijoitukselle on odotettavissa mitattava, miksei toki mittavakin, tuotto.

Mainonnan ROI:n laskeminen

Mainonnan tuottavuuden laskeminen on lopulta aika yksinkertaista, mutta ei missään nimessä helppoa, matematiikkaa. Laskennassa täytyy ottaa huomioon mm. se, mitä tavoitellaan (brändillinen vs taktinen vaikutus) ja missä vaiheessa ostosuppiloa kyseinen kampanja toimii. Kampanjan suunnittelu, tuotanto ja media maksavat summan X – ROI-prosentti kertoo, kuinka suuri osuus tästä rahasta palautuu ostoina.

ROI-prosentin laskemisessa kannattaa hyödyntää väliportaita: Mikä oli kampanjan tavoite, millainen osa kohderyhmästä tavoitettiin, moniko siirtyy sivustolle, moniko näistä konvertoituu liidiksi ja montako todellista kauppaa kampanja toi. Kampanjan tuottoa laskiessa kannattaa huomioida myös se, että kampanjan aikana syntyneiden kauppojen lisäksi voi syntyä myös uusia, tunnistettuja liidejä, joista taas voi ajan saatossa syntyä myyntimahdollisuuksia. 

Kampanjakohtaisen tuoton lisäksi on tärkeää laskea myös pitkäaikaisten vaikutusten tuottoa. Markkinoijan on siis tärkeää siis tiedostaa myös se, millainen mainonta tuo tuloksia heti ja millainen näkyy tuottona vasta pitemmän ajan kuluttua.

Laske kampanjasi tuotto markkinoinnin ROI-laskurilla

Markkinointikampanjan tuoton laskeminen voi tuntua työläältä. Siksi rakensimme avuksi laskurin, jonka avulla voit helposti kokeilla, millaisin investoinnein ja odotuksin kampanjasta saadaan tehokas ja tuottava. 

Kokeile markkinoinnin ROI-laskuria

ROI-laskennan hyödyt

Markkinoinnilta odotetaan tuloksia, ja se on oikein. Mainontaa, joka ei tuo kauppaa, ei yksinkertaisesti kannata tehdä. Toimimaton kampanja kannattaa tutkia – tämä on kuitenkin mahdotonta, jos tavoitteita ei ole asetettu tai niitä ei seurata. 

Markkinoinnin ROIn laskeminen auttaa ymmärtämään asiakashankinnan kustannuksia ja hahmottamaan, paljonko mainontaan kannattaa investoida tietyn kokoisella keskikaupalla ja paljonko liidejä ja myyntimahdollisuuksia täytyy saada jotta tavoitteisiin päästään. 

Kannattaa myös muistaa, että mainonnan mittaaminen ei ole projekti, joka olisi joskus valmis. Mittaamista on mahdollista kehittää koko ajan, ja mitä enemmän siitä kertyy kokemusta, sitä lähemmäksi todellisia lukuja päästään. Tärkeintä on ylipäänsä aloittaa, jotta matka kohti parempaa päätöksentekoa ja parempaa markkinointia voi alkaa.

Haluatko kuulla – ja nimenomaan kuulla – markkinoinnin ROIsta lisää? 
Kuuntele Mainostauko-podcastin jakso, jossa avaamme asiaa CTO Paul Westerlundin kanssa tarkemmin! 

Kuuntele podcast