Suomalaiseen puree laatu, huumori ja oivaltava mainonta.

Sanoman teettämä laaja tutkimus osoittaa, että suomalainen mediankäyttäjä haluaa laatua ja viihdyttävää mediasisältöä. Roudan kumppanuus takaa, että kaikki tutkittu tieto on hyödynnettävissä sinun markkinointisi hyväksi. 

Kun tutkittiin suomalaisten mediankäyttömotiiveja ja -asenteita, löydettiin kahdeksan erityyppistä mediankäyttäjäryhmää, eli mediankäyttösegmenttiä. Segmentoinnin tarkoitus on auttaa ymmärtämään, millaiset sisällöt erilaisiin käyttäjiin vetoavat, mitä medioita he kuluttavat, missä kanavissa ja miksi.

Oletko sinä utelias suunnannäyttäjä vai haaveileva mukanakulkija? 

Sanoman tutkimuksen perusteella suomalaiset jaetaan kahdeksaan eri segmenttiin mediankäyttömotiivien ja -asenteiden perusteella. Nämä kahdeksan segmenttiä ovat: uteliaat suunnannäyttäjät

  • laatutietoiset tiedonhakijat
  • ennakkoluulottomat verkostoitujat
  • itsevarmat menestyjät
  • haaveilevat mukanakulkijat
  • kiireiset tasapainon etsijät
  • mukavuudenhaluiset viihtyjät
  • vakiintuneet arjesta nauttijat

Tutkimus paljastaa, että yleisimpiin mediankäytön motiiveihin kuuluvat halu tarkastella asioita eri näkökulmista, tarve pystyä käyttämään mediaa silloin, kun se itselle sopii sekä kaipuu sivistyneeseen ja korkealaatuiseen mediasisältöön viihty unohtamatta.

Selvitä oma mediankäyttäjäryhmäsi  hauskalla segmenttipelillä! 

Tee testi 

Syväymmärrä kohderyhmääsi

Markkinoinnissa oikea kohderyhmä on kaiken keskiössä. Kohderyhmää on ymmärrettävä syvällisemmin, jotta tieto saadaan perille entistä varmemmin. Mediankäyttö-segmentoinnin avulla voidaan avata kohderyhmään liittyvää tietoa laajemmin ja tutkia muun muassa online-käyttäytymisdataa, tilaajadataa ja tutkimusdataa. 

Laajan ja monipuolisen datan avulla on mahdollista hyödyntää segmentointia kaikissa kohderyhmäymmärryksen osa-alueissa. Mainostaja-asiakkaat voivat muun muassa tunnistaa uutta potentiaalia, kasvattaa markkinaymmärrystä tarkastelemalla toimialakohtaista dataa ja kilpailija-analyyseja sekä rikastaa omaa segmentointia mediankäyttödatalla. 

Muokkaa viestisi kiinnostavaksi

Informatiivinen, selkeä, todentuntuinen, oivaltava ja humoristinen mainonta vetoaa suomalaisiin parhaiten. Mainonnan tehoa lisää ymmärrys siitä, mihin segmenttiin tai eri segmentteihin oman yrityksen kohderyhmä kuuluu. Sen avulla viesti voidaan viedä perille kohderyhmän kiinnostuksia ja tapoja sekä kulutus- ja mediankäyttötottumuksia hyödyntäen. 

Esimerkiksi uteliaat suunnannäyttäjät arvostavat mainonnan viihdyttävyyttä, rohkeutta, hauskuutta ja yllättävyyttä, ja he suhtautuvat mainontaan positiivisesti.  He nauttivat shoppailusta ja kuluttavat väestön keskiarvoa enemmän viihde-elektroniikkaan, vaatteisiin ja asusteisiin.    

Laatutietoiset tiedonhakijat puolestaan koostuvat pääosin vanhemmista ikäluokista. He arvostavat asiallista, informatiivista ja hyvien tapojen mukaista mainontaa. Tällä ryhmällä on eniten ostovoimaa, mutta he eivät halua käyttää aikaa ostoksilla olemiseen. He kuluttavat keskiarvoa enemmän muun muassa elintarvikkeisiin ja päivittäistavaroihin sekä huonekaluihin ja muuhun kodin sisustukseen. 

Roudan kumppanina saat suurten mainostajien parhaat keinot ja edut kaiken kokoisten yritysten ulottuville. Me selvitämme, millainen on sinun yrityksesi kohderyhmä ja tarjoamme juuri oikeat keinot ja mediat sen tavoittamiseksi.

Tutustu Kumppanuus-malliimme


Sanoma toteutti tutkimuksen ja segmentoinnin yhteistyössä Kantar TNS Oyn kanssa.