Suomalaiseen puree laatu, huumori ja oivaltava mainonta

Sanoman teettämä tutkimus osoittaa, että suomalainen mediankäyttäjä haluaa laatua ja sivistynyttä mediasisältöä. Roudan kumppanuus takaa, että kaikki tutkittu tieto hyödynnetään sinun markkinointisi hyväksi. 

Sanoma teetti laajan tutkimuksen, jossa suomalaiset jaettiin kahdeksaan eri segmenttiin mediankäyttömotiivien ja -asenteiden perusteella. Segmentoinnin tarkoitus on auttaa ymmärtämään, millaiset sisällöt erilaisiin käyttäjiin vetoavat, mitä medioita he kuluttavat, missä kanavissa ja miksi.
Tutkimus paljastaa, että yleisimpiin mediankäytön motiiveihin kuuluvat halu tarkastella asioita eri näkökulmista, tarve pystyä käyttämään mediaa silloin, kun se itselle sopii sekä kaipuu sivistyneeseen ja korkealaatuiseen mediasisältöön.

Mediankäytön laatutietoisuus nouseekin vahvasti esiin. 67 prosenttia on erittäin laatutietoisia käyttämiensä medioiden suhteen. 74 prosenttia kaipaa käyttöönsä entistä enemmän luotettavan tahon kokoamaa tietoa ja 61 prosenttia kokee, että on aiempaa tärkeämpää keskittyä lukemaan laaja-alaisia artikkeleita.    
- Roudan kumppanuus takaa, että kaikki tutkittu tieto hyödynnetään sinun markkinointisi hyväksi. Segmentointia hyödyntämällä me Roudassa varmistamme sen, että kumppaneidemme laadukkaat kampanjat kohdentuvat juuri oikealle kohderyhmälle niille parhaiten sopivissa mainosmedioissa, oli kyseessä sitten paikallinen tai valtakunnallinen kampanja, sanoo Roudan Kumppanuusmallin kehityspäällikkö Katariina Karine. 


Syväymmärrä kohderyhmääsi

Markkinoinnissa oikea kohderyhmä on kaiken keskiössä. Ei riitä, että tunnistaa oman kohdetyhmänsä, sitä on myös syväymmärrettävä, jotta tieto saadaan perille entistä varmemmin. Mediankäyttö-segmentoinnin avulla voidaan avata kohderyhmään liittyvää tietoa laajemmin ja tutkia muun muassa online-käyttäytymisdataa, tilaajadataa ja tutkimusdataa. 
- Kaiken tämän tiedon voimme hyödyntää, kun rakennamme kumppaneillemme heidän kohdeyleisölleen suunniteltua ja sopivaa sisältöä, Katariina Karine sanoo.  
Laajan ja monipuolisen datan avulla on mahdollista hyödyntää segmentointia kaikissa kohderyhmäymmärryksen osa-alueissa. Mainostaja-asiakkaat voivat muun muassa tunnistaa uutta potentiaalia, kasvattaa markkinaymmärrystä tarkastelemalla toimialakohtaista dataa ja kilpailija-analyyseja sekä rikastaa omaa segmentointia mediankäyttödatalla. 


Utelias suunnannäyttäjä vai haaveileva mukanakulkija? 

Sanoman tutkimuksen perusteella suomalaiset jaetaan kahdeksaan eri segmenttiin mediankäyttömotiivien ja -asenteiden perusteella. Nämä kahdeksan segmenttiä ovat uteliaat suunnannäyttäjät, laatutietoiset tiedonhakijat, ennakkoluulottomat verkostoitujat, itsevarmat menestyjät, haaveilevat mukanakulkijat, kiireiset tasapainon etsijät, mukavuudenhaluiset viihtyjät ja vakiintuneet arjesta nauttijat. 

Informatiivinen, selkeä, todentuntuinen, oivaltava ja humoristinen mainonta vetoaa suomalaisiin parhaiten. Mainonnan tehoa lisää ymmärrys siitä, mihin segmenttiin tai eri segmentteihin oman yrityksen kohderyhmä kuuluu. Sen avulla viesti voidaan viedä perille kohderyhmän kiinnostuksia ja tapoja sekä kulutus- ja mediankäyttötottumuksia hyödyntäen. Esimerkiksi uteliaat suunnannäyttäjät arvostavat mainonnan viihdyttävyyttä, rohkeutta, hauskuutta ja yllättävyyttä, ja he suhtautuvat mainontaan positiivisesti.  He nauttivat shoppailusta ja kuluttavat väestön keskiarvoa enemmän viihde-elektroniikkaan, vaatteisiin ja asusteisiin.    
Laatutietoiset tiedonhakijat puolestaan koostuvat pääosin vanhemmista ikäluokista. He arvostavat asiallista, informatiivista ja hyvien tapojen mukaista mainontaa. Tällä ryhmällä on eniten ostovoimaa, mutta he eivät halua käyttää aikaa ostoksilla olemiseen. He kuluttavat keskiarvoa enemmän muun muassa elintarvikkeisiin ja päivittäistavaroihin sekä huonekaluihin ja muuhun kodin sisustukseen. 

Sanoma toteutti segmentoinnin yhteistyössä Kantar TNS Oyn kanssa.

Roudan kumppanisopimus tuo suurten mainostajien parhaat keinot ja edut kaiken kokoisten yritysten ulottuville. Me Roudalla selvitämme, millainen on sinun yrityksesi kohderyhmä ja tarjoamme juuri oikeat keinot ja mediat sen tavoittamiseksi. Tutustu Kumppanuus-malliimme tästä.