Tässä jutussa sukellamme videomainonnan monipuoliseen maailmaan. Jutun luettuasi tiedät, miksi videomainonta toimii, millaisiin tavoitteisiin se sopii parhaiten, ja miten videomainonnan somessa, suoratoistopalveluissa tai muualla verkossa voi aloittaa. 

Tästä pääset myös klikkaamaan suoraan sinua kiinnostavimpaan aiheeseen: 

Miksi videomainontaa: mihin videon voima perustuu?
Videomainonnan tavoitteet – mihin videomainontaa kannattaa käyttää?
Missä medioissa videomainontaa voi käyttää?
Video suoratoistopalvelussa
Video uutismediassa
Youtube-mainonta
Somevideot ja videot eri somealustoilla
Videot bannerimainoksissa, eli outstream-mainonta
Videomainonnan mediavalinnat – mitä huomioida?
Miten videomainontaa mitataan?
Mitä videomainonta edellyttää mainostajalta?
Videomainonnan mediabudjetti
Mainosvideoiden tuotanto ja tuotantobudjetti
Miten videomainonnan voi aloittaa?

Miksi videomainontaa: mihin videon voima perustuu?

Liikkuvan kuvan vahvuus perustuu sen vaikuttavuuteen ja hyvään huomioarvoon, joka syntyy tarinallisten ja hyvin toteutettujen mainosvideoiden avulla. Liikkuvan kuvan ja äänen avulla voidaan luoda mainoksia, joilla päästään vaikuttamaan ihmisten tunteisiin, ja luomaan haluttua brändimielikuvaa. Video on tunnetusti vahva keino brändin rakentamiseen, mutta yhä useammin sitä hyödynnetään myös taktisen mainonnan välineenä.

Video on hyvin monipuolinen mainosformaatti, joka sopii erilaisiin käyttötarkoituksiin. Mainostajan on kuitenkin hyvä ymmärtää miten eri mainoskanavat toimivat ja miten mainosvideota tulee muokata, jotta se sopii eri mainoskanaviin ja tavoitteisiin. 

Kun mainos on hyvin tehty ja löytänyt oman kohdeyleisönsä oikeassa paikassa, katsotaan se mieluusti myös loppuun asti. Parhaimmillaan videomainokset ovat hauskoja, tunteisiin vetoavia ja jopa liikuttavia – silloin niiden vaikuttavuus ja muistijälki ovat ihan omaa luokkaansa. 

Videomainonnan tavoitteet – mihin videomainontaa kannattaa käyttää?

Videomainonta on perinteisesti ollut vahva brändin rakentamisen keino, mutta yhä useammin sitä käytetään myös taktisen mainonnan tarpeisiin. Siksi monet mediat ovat kehittäneet uusia videoformaatteja juuri taktisen mainonnan tarpeisiin.

Esimerkiksi erilaiset tuote- ja palvelulanseeraukset ovat videomainonnalle sopivia käyttökohteita. 

Videomainonnasta hyötyvät erityisesti toimialat, joilla mielikuvien ja elämyksellisyyden korostaminen on tärkeää; esimerkiksi elintarvikebrändit tai matkailuala. Video on hyödyllinen keino myös  mainostajalle, joka haluaa havainnollistaa tuotteen tai palvelun käyttötarkoitusta.

Taktisemman videomainonnan yleistyessä mainostajat hyödyntävät myös lyhyitä mainosvideoita, joilla pyritään ohjaamaan kuluttaja tutustumaan mainostettavaan tuotteeseen tai palveluun. Lyhyemmissä spoteissa voidaan hyödyntää myös hinta- tai tarjousvetoisia mainosviestejä. 

Missä medioissa videomainontaa voi käyttää?

Videomainontaa voi hyödyntää useissa eri kanavissa, joista jokaisella on oma paikkansa ja roolinsa asiakkaan ostopolulla. Siksi onkin tärkeää tuntea medioiden vahvuudet ja asettaa niille tavoitteet, jotka kyseinen media pystyy toteuttamaan.

Video suoratoistopalvelussa

Suoratoistopalvelut kuten Ruutu, tarjoavat ns. premium-mainosinventaaria, joka tarjoaa erinomainen alustan tunnettuuden kasvattamiselle ja brändin rakentamiselle. Suoratoistopalveluissa korostuvat pidemmät mainosvideot ja katselussa isot TV-ruudut: tilastojen mukaan esimerkiksi Ruudun katselusta yli 50% tapahtuu televisioruudun ääressä. 

Mainonta suoratoistopalveluissa onkin hyvin TV-mainonnan kaltaista, mutta katselu on usein televisiota keskittyneempää, sillä kuluttaja itse valitsee katseluhetken juuri hänelle sopivaksi. Suoratoistopalveluissa kohderyhmä on myös toistaiseksi ollut TV:n kohderyhmää nuorempi. Tässä ympäristössä mainoksia ei voi ohittaa, jolloin ne katsotaan alusta loppuun ja äänet päällä.

Suoratoistomainonnassa voi hyödyntää myös dynaamista ja vuorovaikutteista videomainontaa.

Mainostaja voi myös hyödyntää ohjelmaympäristöä ja siitä syntyvää kontekstia kohdentamalla mainonnan haluamiinsa ohjelmiin: näin mainonnan ääressä on yhä varmemmin juuri oikea, oma kohdeyleisö ja mainostaja voi vahvistaa omaa brändiään tunnetun ohjelmaformaatin avulla.

Video uutismediassa

Uutismedioissa, kuten HS.fin ja IS.fin uutissivustoilla esitetään lyhyempiä videomainoksia (maksimissaan 20 sekuntia). Niiden tärkeimmät vahvuudet ovat tavoittavuus ja mainonnan kohdennettavuus. Sanoman uutismediat ovat turvallisia mediaympäristöjä: esimerkiksi ikävien ja mahdollisesti ahdistavien uutisten yhteydessä ei esitetä mainontaa.  

Youtube-mainonta

Youtube on edelleen maailman suurin videoalusta, jossa myös pyörii paljon erilaista mainontaa. Youtuben vahvuuksia ovat tavoittavuus ja käyttäjädata. Youtuben mainosratkaisuissa on tarjolla erilaisia formaatteja eri tarkoituksiin; skipattavia ja ei-skipattavia mainoksia, ja mahdollisuuksia kohdentaa ja ketjuttaa mainontaa. 

Somevideot ja videot eri somealustoilla

Video Facebookissa, Instagramissa, Snapchatissa, Tiktokissa… videomainonnan määrä somekanavissa kasvaa kasvamistaan, ja valtaosa sosiaalisen median mainonnasta onkin jo videota. 

Somessa toimivat parhaiten lyhyet (5-10 sekuntia) mainosvideot – tutkimusten mukaan mainosta katsotaan keskimäärin vain noin 1,7 sekuntia. Mainostajalle tämä tarkoittaa sitä, että viesti täytyy saada läpi todella lyhyessä ajassa, ja usein aika onkin auttamatta liian lyhyt varsinaiseen brändin rakentamiseen tai tarinankerrontaan.

Videot bannerimainoksissa eli outstream-mainonta

Videomainoksia voi ajaa myös perinteisillä display- eli bannerimainospaikoilla: esimerkiksi verkkosivun yläosassa näkyvänä, vaikuttavana paraatibannerina, tai sisällön välissä näkyvillä boksipaikoilla. 

Banneripaikoilla esitettävästä videomainonnasta käytetään termiä outstream-mainonta. Sen vastakohta, instream-mainonta, tarkoittaa videosisällön, kuten uutisklippien yhteydessä ajettavaa mainontaa.

Outstream-mainonta näytetään tekstisisällön yhteydessä, esimerkiksi uutisjuttujen välissä, ja sitä katsotaan yleensä ilman ääniä, joten niissä kannattaa suosia tekstitystä. Outstream-mainosten katseluaika on usein myös lyhyempi kuin esim. suoratoistopalveluissa, joten mainosviesti kannattaa suunnitella sen mukaan: ladata pääasia videon alkuun.

Videomainonnan mediavalinnat – mitä huomioida?

Kun suunnittelet videokampanjaa, on tärkeää ymmärtää oman kohderyhmän median käyttöä sekä mediaympäristöjä, joissa he mainontaa kohtaavat. Esimerkiksi ammattilaisen luomaa video- tai uutissisältöä kulutetaan ihan eri tavalla kuin nopeatempoista sosiaalista mediaa, jossa kävijä ennemminkin selailee sisältöjä, eikä varsinaisesti keskity siihen. Nämä asiat vaikuttavat myös mainosmateriaaliin. 

Miten mediavalinta sitten vaikuttaa videon tuotantoon ja mitä kannattaa ottaa huomioon? Ainakin videon tekstitys, audion hyödyntäminen, videon pituus sekä luovan toteutuksen rakenne. Myös videoformaatin malli on hyvä miettiä mainoskanava huomioiden, sopiiko mainosympäristöön paremmin pysty- eli vertikaalivideo, vai perinteinen vaaka- eli laajakuvavideo. 

Kampanjan tavoite määrittelee, mitä mainoskanavia kampanjaan valitaan. Kanavat puolestaan määritettelevät sen, millainen itse mainosvideon tulee olla, jotta se toimii valitussa mediaympäristössä.

Pidemmät, tarinalliset mainosvideot, joiden tavoite on vahvistaa brändiä, sopivat kanaviin, joissa mainokset katsotaan useimmiten loppuun asti. Tällaisia kanavia ovat esim. suoratoistopalvelut, ja Youtuben tietyt mainosmuodot. 

Näin toteutat onnistuneet somevideot ja outstream-videot

Somekanavissa toimivat lyhyet, iskevät mainosvideot, joissa brändin ilme ja ydin viesti tai toimintakehote tulee heti alussa näkyviin. Somevideoita katsotaan keskimäärin alle kahden sekunnin ajan, joten kuluttajan mielenkiinto täytyy saada heti ensimmäisten sekuntien aikana. Hyvin toimivia elementtejä ovat esimerkiksi julkisuuden henkilöt ja selkeä visuaalinen ilme, joka eroittuu varsin hälyisästä mediaympäristöstä. 

Outstream-videoihin pätevät samat lainalaisuudet kuin somevideoihin. Videot käynnistyvät automaattisesti ilman ääniä, joten audion sijaan huomio tulee kiinnittää visuaalisuuteen, jossa brändi ilme on heti nähtävillä. Pystymallinen outstream-video on vaakakuvaa näyttävämpi. Siihen sopii hyvin myös tekstitys, joka voi myös korvata äänen ja toimia lisätehosteena.

Miten videomainontaa mitataan?

Kohderyhmä ja tavoitteet ohjaavat mainoskanavan valintaa joka vaikuttaa videon luovaan toteutukseen. Kaikki nämä vaikuttavat myös kampanjan mittaristoon ja siihen miten kampanjan tuloksia pitäisi tulkita. 

Valitse kampanjalle asetetut KPI:t mainoskanavan mukaan. Tulosten analysoinnissa tulee huomioida se, missä mainonta on pyörinyt. Mainoksen parissa vietetty aika sekä median hinta tai ostotapa vaihtelevat paljon kanavasta riippuen. Yleensä näiden eri mainoskanavien luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Esim. suoratoistopalveluissa mainostaja maksaa loppuun asti katsotusta videomainoksesta, kun taas sosiaalisessa mediassa mainosnäytöistä, riippumatta siitä onko videota katsottu vai ei. Pitkän tarinallisen mainosvideon osalta pitäisi pyrkiä analysoimaan kampanja vaikuttavuutta brändimielikuvaan, kun taas sosiaalisen median taktista kampanjaa vaikka laadukkaalla sivustoliikenteellä.

Mitä videomainonta edellyttää mainostajalta?

Mitä videomainonta sitten maksaa, ja mitä videomainonnan aloittamiseen vaaditaan? Kuten kaikessa mainonnassa, kustannukset muodostuvat kahdesta asiasta: mediasta ja itse mainoksista. 

Videomainonnan mediabudjetti

Kuten kaikessa mainonnassa, pääsee alkuun usein varsin maltillisella budjetilla, eikä videomainonnan budjetti ole poikkeus. Jos budjetti on hyvin rajallinen, on entistä tärkeämpää suunnitella sen hyödyntäminen huolella: mistä mainoskanavasta oma kohderyhmä tavoitetaan, ja minkälainen viesti heitä puhuttelee. Kohderyhmän suunnittelu ja löytäminen ovat oleellisia asioita budjetista riippumatta. 

Kaipaatko konkreettista esimerkkiä videomainonnan budjetista?
Kaupunkikohdennettu cross-screen -videoparaatikampanja (näyttävä videomainos is.fi -sivustolla sivun yläosassa, joka näytetään sekä desktop- että mobiilipalvelussa) 50 000 mainosnäytöllä maksaa 1322,50 € + alv – löydät lisää esimerkkejä verkkokaupastamme.

Budjettia laskiessa kannattaa muistaa, että vaikka mainonnan toimivuutta voi kokeilla hyvin rajatulla budjetilla, täytyy sen vaikuttavuutta puolestaan arvioida myös pidemmällä aikavälillä – eikä katsoa ainoastaan sitä, miten kyseinen kampanja juuri siinä hetkessä suorittaa. 

Kampanjan budjetti täytyy myös aina suhteuttaa tavoitteisiin.  “Yleistä” suositusta on vaikea antaa, sillä yksittäisen kampanjan hintaan ja  tuloksiin vaikuttavat monet tekijät, kuten kampanja-aika, ostettava mainosformaatti, asiakasalennukset, kohdennukset, luovan ratkaisun toimivuus sekä mainosviesti. 

Haluatko kokeilla videomainontaa helposti? Tutustu valmiisiin videomainonnan paketteihin verkkokaupassamme!

Mainosvideoiden tuotanto ja tuotantobudjetti

Videon tuotantobudjettia koskee sama nyrkkisääntö kuin mediabudjettiakin: alkuun pääsee tarkalla suunnittelulla, niin luovan kerronnan kuin mediakanavankin suhteen, ja hyvällä asiakasymmärryksellä.

Yksinkertaisimmillaan videon voi koostaa olemassa olevista still-kuvista, joihin lisätään tekstiä tai muuta grafiikkaa ja esimerkiksi spiikki ja/tai taustamusiikkia. Tällaisen videon vaatima investointi on pituudesta ja uusien elementtien määrästä riippuen alkaen 850 euroa. 

Toinen ääripää on useissa lokaatioissa kuvattu mainosvideo, jossa esiintyy näyttelijöitä, ja tehosteina käytetään edistyneempää grafiikkaa ja animointia. Tällaisen tuotannon hintaan vaikuttavat kuvausten henkilöstön määrä, esiintyjien määrä ja heidän palkkionsa, kuvauspaikat ja -päivät, sekä jälkituotannon määrä. 

Mainosvideon tuotannossa täytyy kuitenkin ensimmäisenä miettiä videon viestiä: mikä on tärkein asia, joka katsojalle tulee jäädä mieleen. Vasta sen jälkeen voi päättää, millaisella kerronnalla viesti menee parhaiten läpi. Joskus tehokkain video voi olla hyvinkin yksinkertainen!

Miten syntyy puhutteleva mainosspotti video- tai tv-mainontaan?
Lataa tästä suunnittelupohja mainosspotin briiffiä varten!

Miten videomainonnan voi aloittaa?

Kuten edellä kuvasin, tarvitaan videomainontaan kaksi asiaa: media, eli kanava, jossa kohderyhmä kohtaa videon, ja tietysti itse video. 

Silloin, kun mainostaja on asialla ensimmäistä kertaa, suosittelen kumppanin hankintaa jo siinä vaiheessa, kun ajatus hiipii mieleen ja suunnitelmiin, ennen kuin videota aletaan sen tarkemmin suunnitella. Silloin kumppani auttaa miettimään erilaisia vaihtoehtoja, ja mediavalinnat voi ottaa huomioon jo videon suunnitteluvaiheessa. 

Esimerkiksi meillä Sanomalla osataan auttaa. Saat tukea budjetin määrittämiseen, videon suunnitteluun ja tuotantoon, ja tietysti myös media- ja kanavavalintoihin. 

Vaihtoehtoja mainonnan aloittamiseen on tarjolla todella monipuolisesti: 

Jos videomainonta kiinnostaa, ota meihin yhteyttä ja jutellaan tarpeistasi ja tavoitteistasi lisää. Yhdessä löydämme yrityksellesi sopivimmat tavat videon hyödyntämiseen.

Ota yhteyttä täältä