Haaste:
Ompelualan yritys Artenio kaipasi toiminnan startatessa kipeästi lisää asiakaskuntaa. Koko kohderyhmän tavoittaminen ei kuitenkaan onnistu yhdessä kanavassa ja pieni budjetti vaati huolellista markkinoinnin ja mainonnan suunnittelua.

Ratkaisu:
Myyntiluvut kasvoivat printtimainonnan avulla yli odotusten jopa 380 %. HS Paikalliset lehtiperhe osoittautui pääkaupunkiseudun yritykselle osuvaksi ratkaisuksi.
Verkkosivuille ohjaavien printtimainosten tukena hyödynnettiin uudelleenmarkkinointia, jonka avulla Artenio on pysynyt potentiaalisten asiakkaiden mielissä vielä useita kuukausia kampanjan jälkeen.


Pienyritys kaipasi lisää asiakkaita ja laajempaa tunnettuutta

Artenio on räätäli ja vaatetusteknikko Natalia Varpion vuonna 2018 perustama helsinkiläinen ompelualan yritys. 

Kuten muutkin nuoret yritykset, myös Artenio kaipasi kasvunsa tueksi kiihtyvää myyntiä sekä laajempaa asiakaskuntaa. Alkuaikojen suurimmaksi haasteeksi osoittautuikin tunnettuuden lisääminen kohderyhmän keskuudessa. Artenion aktiivinen sosiaalisen median markkinointi tavoitti hyvin jo tietyn asiakaskannan, mutta Varpio tiedosti, ettei kasvava yritys voi jämähtää yhteen toimivaan kanavaan. 

“On vaikea tietää etukäteen, mistä asiakkaita löytää parhaiten. Panostamme sosiaaliseen mediaan, mutta sen lisäksi olen aina kiinnostunut kokeilemaan muitakin tapoja uusien asiakkaiden tavoittamiseksi”, Varpio kertoo.

Printtimainonta ja remarketing olivat osuva yhdistelmä

Tammikuussa 2019 Varpio päätti kokeilla Roudan avustuksella uutta lähestymistapaa. Tavoitteena oli saavuttaa mahdollisimman laaja kattavuus pääkaupunkiseudulla ja hankkia yritykselle uutta asiakaskantaa kustannustehokkaasti. Näillä kriteereillä päädyttiin hyödyntämään osuvaa printtimainontaa.

Roudan avustuksella kanavaksi valikoitui uusi lehtiperhe, HS Paikalliset. Lehdet jaetaan ilmaisjakeluna Helsingin, Espoon ja Vantaan asukkaille kerran viikossa sekä lisäksi kaikille Helsingin Sanomien tilaajille lehden välissä. Lehden mainokset saavuttavat siis runsaasti silmäpareja pienemmälläkin budjetilla.

Varpio halusi lähestyä kohderyhmää palvellen ja siksi mainokset suunniteltiin ohjaamaan asiakkaat Artenion verkkosivuille uuden tuotteen, ilmaiseksi ladattavien PDF-kaavojen pariin.

Panostuksesta haluttiin saada kaikki hyöty irti ja siksi ensimmäistä viestiä tuettiin remarketingilla, eli uudelleenmarkkinoinnilla: näin yritys pysyi sivuvierailijoiden muistissa vielä kauan ensimmäisen mainoksen näkemisen jälkeen.

Varpio pitää yhdistelmää erittäin onnistuneena.

“Printtimainonta ja uudelleenmarkkinointi ovat mielestäni olleet paras yhdistelmä tähän mennessä sillä ne tukevat toisiaan erinomaisesti. Ei riitä, että asiakas näkee mainoksen kerran, vaan muistijäljen synnyttämiseen tarvitaan useampi kosketuspiste asiakkaan ja brändin välillä.”

Artenion myynti kasvoi jopa 380 %

Kampanjan jälkeen asiakkaat ovat löytäneet paitsi Artenion verkkosivuille, myös suoraan kivijalkaliikkeeseen. Erinomaiset tulokset kertovatkin omaa tarinaansa kampanjan onnistuneisuudesta.

Artenion myynti on kasvanut kampanjan jälkeen eri tuotteissa jopa 380 %. Lisäksi tunnettuuden kasvusta kertovat Google-hakujen määrä joka on lähes kolminkertaistunut sekä se, että asiakkaat ovat muistaneet mainokset kauan kampanjan päättymisen jälkeenkin.

“380 % on aivan älytön luku pienyrittäjälle. Uskon, että kampanja toimi sen vuoksi hyvin, että kaikki mainontaponnistelumme tukivat toisiaan ja tästä syntyi asiakkaalle johdonmukainen polku”, Varpio iloitsee.

Samalla hän kiittelee Routaa onnistuneesta kampanjasta.

“Kampanjan aikana ja sen jälkeen olemme saaneet paljon uusia asiakkaita ja moni heistä on tullut ensimmäisen ostokerran jälkeen takaisinkin. Routa on ollut tuhatprosenttisen avulias ja kiireiselle pienyrittäjälle erittäin tärkeä apu.”


Tulokset numeroina: 
Myynnin kasvu eri tuotteissa jopa 380 %
Google-haut kasvu 170 %
Google-näytöt kasvu 210 %
Koko kampanjan keskimääräinen ROI eri tuotteissa 185 % 


Kaipaako yrityksesi uutta asiakaskuntaa kustannustehokkaasti?

Tutustu lehtimainonnan palveluihimme!