Haaste: Kannuksen kaupungin profiilin nostaminen ja uusien asukkaiden houkutteleminen alueelle. 

Ratkaisu: Kampanjasivusto, jossa kerrotaan ajantasaisesti Kannuksesta ja sen palveluista. Tämän yhteyteen monikanavainen kampanja, joka sisälsi alueellista natiivimainontaa, Google Ads -hakusanamainontaa, Facebook- ja Instagram-mainontaa sekä uudelleenmarkkinointia. 


Kannus on iso pieni kaupunki, joka tekee viestintää ja markkinointia oman tiiminsä voimin erityisesti tietyille kohderyhmille. He halusivat kuitenkin laajentaa tietonsa tavoittavuutta, joka jää rajalliseksi Kannuksen omilla kanavilla ja saada tietoa kaupungista mahdollisimman kattavasti ulospäin.

Kaupunki oli jo jonkin aikaa pohtinut verkkosivujensa uusimista, joten ajatus uudenlaisesta ilmeestä kyti taka-alalla. Kun Routa tarjosi näkemystään kampanjasivusta, jolla houkutella muun muassa uusia asukkaita, sekä monikanavaista mainontaa, Kannus innostui ajatuksesta.

Uutta tavoittavuutta – tähtäimessä paluumuuttajat, lapsiperheet ja yritykset

Aivan vuoden 2021 alussa lähdettiin liikkeelle. Kannusvapaalla.fi-kampanjasivusto sekä mainonnan eri osa-alueet tarjottiin lähes kokonaan avaimet käteen -periaatteella. Sisällöt suunniteltiin yhteistyössä Kannuksen kanssa ja toteutettiin routalaisten kynästä. 

Sivustolla Kannus halusi tavoittaa paluumuuttajia, mutta lapsiperheet ja yritykset olivat myös tärkeitä kohderyhmiä.

Kannuksen kaupungilla kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattorina työskennellyt Anja Takkunen kertoo:

- Roudan tarjoamassa paketissa pääsimme toteuttamaan mainontaa useammalle kohderyhmälle. Kun valitsimme selkeät teemat, kampanjan rakentamiseen oli monia eri vaihtoehtoja, mikä oli hyvä.

Sivustolla kerrotaan Kannuksen palveluista ja arjesta käytännön kautta. Minkälaista on arki esimerkiksi yrittäjien, lasten tai koirien kannalta? 

Monikanavaista kohdentamista

Mainonnan kanavina haluttiin hyödyntää sellaisia, joita Kannus käyttää itsekin, kuten Facebookia ja Instagramia. Natiivimainontaa kohdistettiin Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle, ja se ajoitettiin ajankohdalle helmi-maaliskuussa, kun Keski-Suomessa vietettiin hiihtolomaa.

Natiivimainonnassa toteutettiin artikkeli Ilta-Sanomiin, jossa kerrotaan Kannuksen palveluista ja yhteisöllisyydestä. Juttuun haastateltiin kaupunginjohtajaa Jussi Niinistöä, jonka julkisuusarvo toi myös näkyvyydelle uutta pontta.

Kannus3.jpeg

Artikkeli keräsi yli 1 000 näyttöä ja  yli 1 000 lukukertaa. Sen parissa viihdyttiin pitkään: keskimäärin yli kolme minuuttia. 

Google-hakusanamainonnassa puolestaan keskityttiin esimerkiksi asumiseen, yrityspuolen asioihin ja vapaa-ajan palveluihin.

Mainonta tuotti arvokasta tietoa siitä, mitä Kannuksesta etsitään. Yrityspuolen tilakyselyt tulivat paljon vastaan Google-hauissa, samoin vapaa-ajan harrastukset. 

- Olemme tämän kampanjan myötä uskaltaneet tuoda esimerkiksi koira-asioita esiin rohkeammin, kun aiemmin olemme sen suhteen olleet varovaisempia, Takkunen kertoo. - Tätä aiomme jatkossakin hyödyntää, Takkunen jatkaa.

Tulevaisuudessa Kannuksen on helpompi lähteä uudistamaan sivujaan ja tietää, mihin alueisiin tulee kiinnittää erityistä huomioita ja minkä tiedon on ehdottomasti oltava ajan tasalla.

Tiivistä yhteistyötä ja arvokasta tietoa

Roudan puolella kontaktina ja kampanjan päävelhona toimi asiakkuuspäällikkö Tuula Kumpulainen

Kumpulainen toteaa, että kampanjakokonaisuuden tarkoituksena oli tuoda kuntaa esiin monesta eri näkökulmasta. Uudelleenmarkkinoinnissakin pyöritettiin useampaa banneria kerralla, vaikka yleensä kampanjassa tyydytään yhteen. - Näin sama ihminen näki aina uudenlaista kulmaa Kannuksesta, mikä toimi hyvin, Kumpulainen kertoo.

Routa toimitti Kannukselle aktiivisesti tietoa muun muassa siitä, missä päin Suomea mainonta puri ja demografiasta yleisesti. Muun muassa sivustolle tulevien paikkakuntia seurattiin tarkasti. Helsingin alueen korostuminen yhteydenotoissa oli yllättävä, mutta arvokas tieto jatkoa ajatellen ja paluumuuttajien kartoittamisessa. 

Lisäksi Tuula Kumpulainen toimi välikätenä Kannuksen ja muiden tekijöiden välillä, mitä Takkunen piti arvokkaana. - Jo kampanjan suunnitteluvaiheeseen liittyi paljon valmistelevaa työtä. Oli ensisijaisen arvokasta, että meillä oli osaava välikäsi meidän ja muiden tekijöiden välimaastossa koordinoimassa asioita, Takkunen summaa.

Yhteistyössä Roudalta asiantuntijoina olivat mukana myös, kotisivusuunnittelija: Maria Aaltonen, sisällöntuotanto: Aaro Hallamurto, Google asiantuntija: Jari-Pekka Heino, remarketing- ja CPC-bannerisuunnittelija: Pasi Vainonen ja Facebook asiantuntija: Nina Metsätähti

Takkunen kiittelee Routaa ammattitaidosta ja aktiivisuudesta, sekä sisältöjen että yhteistyön suhteen. - Facebook-mainokset olivat aidosti freesejä ja informatiivisia, Takkunen iloitsee.

>> Monikanavaisen mainonnan hyödyt ovat tutkitusti moninkertaiset. Lue lisää artikkelista: Miksi mainonnassa kannattaa panostaa useampaan kanavaan?

Kuntamarkkinointi on jatkuvaa tekemistä 

Kampanjasivuston luominen ja siihen liittyvä mainonta oli onnistunut kokemus Kannuksen kaupungille. - Itselleni ainakin vahvistui käsitys, että meidän kannattaa tehdä kampanjoita ammattilaisten kanssa, Takkunen sanoo.

Yhteistyö antoi tuntumaa erilaisiin mainonnan vaihtoehtoihin, Takkunen kertoo

Kannuksella myös kiinnitettiin huomiota siihen, miten paljon paremmin modernit sivustot tavoittavat ihmisiä ja kuinka hyvältä ne näyttävät.  - Kun miettii kuntapuolen markkinointia, nykypäivä vain yksinkertaisesti vaatii sitä, Takkula tuumii.

Kahdeksan kuukauden kampanjakokonaisuus oli innostava alku. Kumpulainen toteaa: - Kannuksella ymmärrettiin se, että kuntamarkkinointi on jatkuvaa työtä. Toivon että tämä rohkaisee muitakin kuntia kokeilemaan samaa – panostuksen ei tarvitse olla suuri.


Lue lisää vinkkejä kuntamarkkinointiin ja katso tallenteelta inspiroivat puheenvuorot:

  • Johanna Nurmikari,  kuntamarkkinoinnin asiantuntija, Kuntamarkkinoinnin megatrendit juuri nyt.
  • Elina Bono, Head of Marketing, Jokaisella kunnalla on sanoma - mitä markkinointi on käytännössä.

siirry kuntamarkkinointi sivulle