Annetaan Ahooy Creativen Kirsi Venäläisen ja Sanoman Satu Raatikaisen kertoa kokemuksiaan toimiston ja mediatalon välisestä yhteistyöstä. 

Mainostoimisto Ahooy Creative kehittää brändejä ja rakentaa kestäviä asiakassuhteita

Ahooy Creative on itsenäinen luova toimisto, jonka asiakaskunta koostuu hyvin erilaisista yrityksistä, aina teollisuusvetoisista B2B-toimijoista kaupan hyllyiltä tuttuihin kuluttajabrändeihin.

Kirsi Venäläinen toimii Ahooyssa asiakkuuspäällikkönä.  Ahooy_kirsi (800 x 1000 px).jpg

"Vastaan siitä, että asiakkaiden asiat etenevät sovitusti, ja että luova tiimi tietää aina, mitä olemme tekemässä ja miksi. Osalle asiakkaista toimin myös ulkoistettuna markkinointipäällikkönä."

Yksittäisten kampanjalähtöjen sijaan Ahooylla panostetaan pitkiin asiakkuuksiin ja strategiseen toimintamalliin. Yhteistyö asiakkaan kanssa alkaa yleensä brändin kehittämisellä. Markkinoinnilla, mainonnalla ja kampanjoilla tähdätään siihen, että esimerkiksi brändin arvo ja tunnettuus kasvavat oikeaan suuntaan. 

"Toimenpiteet ovat usein osa asiakkaan markkinoinnin isompaa vuosikelloa ja tähtäävät aina siihen, että pääsemme yhdessä asetettuihin strategisiin tai vaikkapa taktisiin tavoitteisiin. "

Mediaostoista monipuolisempaan kokonaisuuteen

Ahooy Creativen ja Sanoman polut ristesivät syksyllä 2021, kun Sanoman Satu Raatikainen oli buukannut toimiston väen kanssa tapaamisen. Tarkoitus oli käydä läpi Sanoman insight- ja tutkimustietoa ja kertoa, millaista tukea mediatalo voi tarjota luoville toimistoille ympäri Suomen. 

"Satun presentaatiosta saimme kattavan kuvan Sanoman tarjoaman monipuolisuudesta. Keskustelussa selvisi myös se, että saisimme Sanoman tiimiltäsatu-raatikainen-270x360.jpg avuksemme esimerkiksi tutkimusdataa erilaisten kohderyhmien käyttäytymisestä ja erilaisia väestöryhmiä kiinnostavista teemoista." Kirsi kertoo. 

Miksi mediatalo haluaa tarjota suunnittelutukea mediavalintoihin ja tutkimustietoa luoville toimistoille?

"Meille on tärkeää, että toimistot saavat ajatuksia, inspiraatiota ja työkaluja omaan työhönsä. Meiltä voi kysyä mitä vain, olipa kysymys medioista, kohderyhmistä tai vaikka datasta. On hienoa pystyä auttamaan oman alansa ammattilaisia." Satu kuvaa.

Suunnittelu ja toimiva työnjako arjessa ovat yhteistyön avainasioita

Sujuva yhteistyö edellyttää selkeää työnjakoa. Miten mainostoimiston ja mediatalon yhteistyö toimii arjessa, ja mitä kukin tuo mukanaan? 

Ahooy on tietysti vastuussa asiakkaidensa kampanjoista; suunnittelusta, konsepteista ja luovista ratkaisuista. Kirsi pyörittää kokonaisuutta ja hoitaa viestinnän asiakkaiden suuntaan, ja Satu tiimeineen hyppää mukaan silloin, kun kutsutaan. 

Kirsi kuvailee tyypillistä etenemistapaa: 

"Aika hyvä malli on ollut se, että kun meillä on kohderyhmä ja tavoitteet tiedossa, ja tiimillä ensimmäisiä ideoita tähän tarpeeseen, annamme briiffin Satulle."

"Kerromme kampanjan tavoitteista ja kohderyhmistä, ja luovista ajatuksistamme. Satulla on ollut melko vapaat kädet tehdä ehdotuksia, ja ehdotusten myötä tiimimme on saanut myös lisää ideoita jalostettavaksi."

Yhteistyöllä on monia ulottuvuuksia

Kampanjoiden suunnittelu ja toteuttaminen on vain yksi osa yhteistyötä. Asiakkaan kampanjan eteen tehdään töitä monin eri tavoin. Lopulliset mediavalinnat ovat yhteistyön näkyvä muoto – taustalla on paljon kohderyhmäymmärrystä, dataa ja jopa tutkimuksia. Joskus kampanjat päätyvät Sanoman kanaviin, joskus taas toisiin medioihin.

"Meille on tärkeintä saatavilla olevan tiedon ja osaamisen jakaminen ja se, että pystymme auttamaan toimistoja palvelemaan omia asiakkaitaan paremmin", Satu kuvaa toimintamallin taustoja. 

Malli saa kiitosta myös pöydän toiselta puolelta. 

"Satu ymmärtää sen, että meillä on muitakin kumppaneita, ja että teemme jatkuvasti vertailua. Sparrailu antaa näkemystä, ja usein suunnittelusta jää mieleen ideanpoikasia, joista on hyötyä sitten muissa yhteyksissä", Kirsi kuvaa. 

Asiakas on aina pääosassa – niin tässäkin yhteistyössä

Tärkeintä on tietysti se, että asiakas tavoittaa kohderyhmänsä mahdollisimman terävästi ja kustannustehokkaasti. Esimerkit ja toteutetut caset auttavat myös asiakkaita näkemään uusia mahdollisuuksia. 

"Monelle yritykselle monikanavainen mainonta on jo arkipäivää. Jos asiakas on kuitenkin vasta aloittamassa mediamainontaa, pystymme erilaisten esimerkkien kautta näyttämään, miten media- ja kanavasuunnittelu vaikuttaa kampanjaan." Kirsi kuvaa. 

"Pystymme nyt tuomaan ehdotuksiimme entistäkin monipuolisempia vaihtoehtoja asiakkaille, jotka ovat ulkoistaneet meille sekä mainonnan että mediasuunnittelun. He ovat pitäneet siitä paljon."

Yhteistyöstä seuraa myös molemminpuolista oppimista

Yhteinen, säännöllinen sparrailu auttaa myös varmistamaan, että koko tiimi pysyy pulssilla median muutoksissa. Mediatalolle luovan toimiston ammattilaisten kanssa työskentely on puolestaan avannut hyvin sitä, miten asiakkaan kampanja rakentuu – millainen työ taustalla tapahtuu ja millaiset tiedot ovat luovalle tiimille avuksi. 

Kirsi muistuttaa, että jatkuva oppiminen on arvokasta pääomaa kaikille osapuolille. 

"Medioilla on omat erityispiirteensä. Sanomalla tiedetään, miten erilaiset trendit milloinkin näkyvät ja vaikuttavat, ja millaiset ratkaisut on missäkin tilanteissa havaittu toimiviksi."

"Kun laajentaa omaa, tuttua tiimiään ulkopuolisella mediasuunnittelulla, auttaa se saamaan asiakkaan asioita tehokkaammin eteenpäin. Siitä saa myös itselleen uutta oppia!"

Kaipaatko rakennuspalikoita insightia varten, tutkimusdataa median käytöstä tai suomalaisten asenteista? Tai lisätietoa mediatrendeistä, median hinnoista ja erilaisista kampanjoista?

Täältä pesee!