Haaste: Suomessa on noin 120 panimoa joista suurin osa kilpailee saman kohderyhmän huomiosta. Kun jopa 70 prosenttia kuluttajista tekee ostopäätöksen vasta kaupan hyllyllä, täytyy Pyynikin Käsityöläispanimon löytää toimivia keinoja joukosta erottautumiseen.
 
Ratkaisu: Kuluttajien mielissä pysyminen on pienpanimolle äärimmäisen tärkeää. Siksi Pyynikin Käsityöläispanimo päätti panostaa monikanavaiseen mainontaan, jonka avulla kehitetään kuluttajien mielikuvaa panimon tuotteista ja tarjoomasta. Banneri-, video- ja printtimainonnan avulla viestille taataan riittävän laaja peitto, kun taas natiivimainonnan avulla pyritään hankkimaan kasvavalle yritykselle elintärkeää rahoitusta.

Panimoiden tiukka kilpailu vaatii erottautumista markkinassa

Vuonna 2013 toimintansa aloittanut Pyynikin Käsityöläispanimo on muutamassa vuodessa ponnistanut pienestä toimijasta yhdeksi Suomen suurimmista pienpanimoista. Tie ei ole helppo, sillä pienestä maasta löytyy iso kasa panimoita, jotka tavoittelevat pitkälti samaa kohderyhmää.

“Suomessa on 120 panimoa, joten erottautuminen on tärkeää. Jopa 70 prosenttia kuluttajista tekee ostopäätöksen vasta kaupan hyllyvälikössä joten haluamme panostaa vahvan mielikuvan luomiseen”, kertoo Pyynikin Käsityöläispanimon yhteisömanageri Veikko Sorvaniemi.

Samalla liiketoiminnan tueksi tarvitaan rahoitusta. Pienen panimon tarinaan kuuluvat oleellisesti osakkeenomistajat joita on tällä hetkellä yli 5000. Kun kasvutahti kiihtyy, myös uudet osakkeenomistajat ovat tervetulleita.

Monikanavainen valtakunnallinen mainonta siivittää liiketoiminnan kasvua

Jotta kaupat tilaisivat panimon tuotteita hyllyilleen, täytyy niillä olla kysyntää. Ja jotta kysyntää syntyisi, täytyy kuluttajien olla tietoisia saatavilla olevista tuotteista.

Siksi tunnettuutta kehittämään valittiin monikanavainen mainonta, jonka avulla Pyynikin brändin tarinaa pyritään levittämään mahdollisimman laajalle joukolle.

Syksyllä 2017 mainonnan suunnitteluun otettiin kumppaniksi Routa. Yhteistyö käynnistyi aluksi tuotteista kertovalla bannerimainonnalla, ja kun Sorvaniemi hyppäsi kuvioihin vuotta myöhemmin monikanavainen mainonta polkaistiin kunnolla käyntiin.

Pyynikin_käsityöläispanimo_Oy_980x400.jpg

“Mielestäni näkyvyys on kasvua tavoittelevalle yritykselle ehdottoman tärkeää. Aiemmin teimme mainontaa lähinnä Pirkanmaan alueella, mutta kun kasvoimme siirryimme mainostamaan valtakunnallisella tasolla”, Sorvaniemi kertoo.

“Routa oli mielestämme paras kumppani valtakunnalliseen tekemiseen. Kävimme toki läpi muitakin vaihtoehtoja, mutta Roudan tarjooma ja Sanoman mediat ovat niin kattavat ettei kukaan muu kyennyt tarjoamaan samaa.”

Vuoden aikana onkin tehty bannerimainontaa, natiiviartikkeita, videomainontaa sekä printtimainontaa. Sorvaniemen mukaan Roudan kanssa tehty mainonta on ollut merkittävä osa Pyynikin Käsityöläispanimon liiketoiminnan kasvattamista.

“Mainonnalla on valtava rooli yrityksemme arjessa, sillä se vahvistaa asiakkaan ostopolkua. Kuluttaja pohtii vain joitakin sekunteja minkä tuotteen hän kaupan hyllyltä ottaa mukaansa. Tunnettuudella ja brändillä on tässä kaikessa iso merkitys.”

Mainonta on kasvattanut Pyynikin Käsityöläispanimon tunnettuutta sekä osakkeenomistajien määrää

Kasvun taustalle tarvitaan aina rahoitusta ja sitä Pyynikin Käsityöläispanimo hankkii etsimällä yrityksen tarinaan sitoutuneita osakkaita. Osakeantien mahdollisuuksia jaetaan natiiviartikkeleiden avustuksella.

“Haluamme natiivimainonnan avulla kertoa Pyynikin Käsityöläispanimon tarinaa ja sitä, miksi osakkuus kannattaa”, Sorvaniemi kertoo.

Natiiviartikkelien avulla onkin onnistuttu kasvattamaan osakkeenomistajien määrää. Samalla artikkelien kasvavat lukumäärät kertovat omaa tarinaansa panimon tunnettuuden kasvusta ja viittaavat siihen, että Pyynikin Käsityöläispanimo tunnistetaan brändinä.

“Loppuvuoden artikkelit ovat selkeästi kasvattaneet suosiotaan ja lukumäärät näissä ovat hyviä. Olemme myös nähneet verkostoissamme näihin liittyviä keskusteluja eli olemme selvästi herättäneet huomiota.”

“Meillä on 110 prosentin luotto Routaan”

Sorvaniemi pitää mainontaa oleellisena osana yrityksen liiketoiminnan jatkuvuutta sekä kasvua. Yhteistyö Roudan kanssa on hänen mukaansa auttanut tavoitteiden saavuttamisessa.

“Roudan Anssi Laitisesta on ollut meille iso apu. Olemme tehneet hänen kanssaan tiivistä yhteistyötä ja miettineet yhdessä missä meidän kannattaa milloinkin näkyä. Hän on ammattitaitoinen kaveri jonka asiantuntemus eri medioista on huippuluokkaa.”

Tulevia kampanjoita pohditaankin yhdessä viikottaisella tasolla.

“Olemme Anssin kanssa tekemisissä viikoittain. Yhdessä katsomme suuntaa, aiempia tuloksia ja pohdimme mitä tehdään seuraavaksi”, Sorvaniemi tiivistää. “Erityisesti tulosten läpikäyminen on meille tärkeää. Roudassa pidänkin siitä että heidän datansa on ensiluokkaista ja tulokset avataan selkeästi.”

Tällä hetkellä suurin osa mainonnasta ostetaan Roudan kautta eikä Sorvaniemi näe tähän muutosta lähitulevaisuudessa. 

“Emme edes harkitse muita merkittäviä mainoskumppaneita. Roudan kanssa yhteistyö on niin hyvää että meillä on 110 prosentin luotto sinne päähän.”

Kaipaatko yrityksesi viesteille laajaa näkyvyyttä?

Tutustu verkkomainonnan palveluihimme!