Myyntipäällikkö Sini Hartikan tehtävänä on auttaa asiakasta – kuunnella tarpeita ja etsiä parhaita ratkaisuja. Myyntipäällikkö on parhaimmillaan asiakkaan sparrauskaveri, joka katsoo kampanjaa syvemmälle. 

Sini on osa Roudan Varsinais-Suomen myyntitiimiä, mutta asiakkuuksia hänellä on ympäri Suomen. Sinin asiakasyritykset ovat erilaisia ja myyntipäällikön pitääkin osata kysyä oikeat kysymykset ja etsiä sopivimmat ratkaisut. Työssään hän vastaa asiakkuuksista ja projektien johtamisesta. 

Sinillä on pitkä tausta erilaisista myyntihommista sekä myös yrittäjätaustaa. Routa on vienyt mennessään vuodesta 2018 lähtien. 

Parasta tässä työssä on asiakkaiden kohtaaminen. Olen asiakkaan ensisijainen yhteyshenkilö ja olen mukana projekteissa alusta loppuun saakka, kertoo Sini. 

Asiakkaan tarve ratkaisee sen, mihin keskitytään. Toisinaan ideoidaan, toisinaan tarkastellaan kokonaistilannetta tai aloitetaan selkeä projekti, jossa on alku ja loppu. Yhteistyömalli riippuu asiakkaan todellisista tarpeista. 

– Yhteistyö vaihtelee asiakkaittain ja minun kautta hoituvat niin nopeat kampanjalähdöt kuin vuosisuunnittelukin kertoo Sini. 
 
– Tehtäväni on ratkaista asiakkaan markkinointiin liittyviä haasteita ja auttaa ideoimaan. Kuuntelen aina asiakkaan tarvetta ja autan sen pohjalta. Olen myynnin, ideoinnin, projektinhallinnan ja asiakaspalvelun yhdistelmä, kertoo Sini. 

Sini nauttii siitä, kun näkee asiakkaan hyötyvän tarkoin suunnitelluista ja huolella toteutetuista ratkaisuista

Hyvä asiakastyö pitää sisällään myös tutustumista asiakkaan kannalta olennaisiin tutkimuksiin esimerkiksi toimialan ja kohderyhmän osalta. Sanoman datan hyödyntäminen ja lukujen koostaminen sekä analysointi on palvelua asiakkaalle. Roudalla suunnitellut ratkaisuehdotukset nojautuvat tutkittuun tietoon ja tässä työssä Siniä auttaa mediasuunnittelun ja kuluttajaymmärryksen routaiset ammattilaiset. 

Asiakastapaamiset ovat korona-aikana muuttuneet etäpalavereiksi ja Sini kokee, että kasvokkain tapahtuva asiointi on rikkaampaa. Etänä hoidetut projektit etenevät kuitenkin samalla tavoin. Etäilyyn ollaan jo totuttu.

– Myyjänä olen empaattinen ja annan itsestäni paljon. Se on luontaista ja koen, että saan olla oma itseni, kertoo Sini.

Empaattisuudesta huolimatta Sini osaa myös sanoa asiakkaalle, jos ideaa ei kannata toteuttaa. 

Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö tarkoittaa sitä, että kerron suoraan, jos asia pitää hoitaa toisin, muistuttaa Sini. 

– Innostun, jos omalla osaamisellani saan asiakkaan oivaltamaan jotain. 

Kun Roudan kanssa asioi, asiakkaan ei tarvitse olla ammattimainen median ostaja, vaan tarvittaessa ammattilaisemme opastavat. Nykyään teknologioita ja vaihtoehtoisia tapoja tehdä markkinointia on todella paljon. Roudalta asiakas saa koko organisaation tuen yhden yhteyshenkilön, kuten Sinin kautta.

Ratkaisumyyjän työ on itsenäistä ja asiakas on pomo. Sini toivookin, että Routa olisi helposti lähestyttävä valinta, kun yritys miettii markkinointikumppania. Hän itse pyrkii ajattelemaan aina asiakkaan parasta: koko liiketoimintaa ja sen tavoitteita. Lisäksi asiakastapaamisiin voidaan myös kutsua Roudalta erilaisia asiantuntijoita avuksi. 

Sini uskoo, että pitkän asiakassuhteen salaisuus on siinä, että ollaan olemassa asiakasta varten.

Luottamus syntyy tekemällä ja kiinnostumalla asiakkaan tarpeista, kiteyttää Sini. 

Me routalaiset saamme työssämme auttaa sekä markkinoinnin ammattilaisia että oman toimensa ohella markkinointia tekeviä yrittäjiä. 

Tärkein tehtävämme on auttaa asiakkaitamme onnistumaan mainonnassa. Miten sen teemme ja millainen on tapamme palvella asiakkaitamme?

Tutustu palvelumalliimme