Jos Roudan visio kuvailtaisiin urheilutermein, mentäisiin suoraan huipulle. Parhaiten siihen taipuisi olympialiikkeen motto: Citius, altius, fortius eli nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin.
- Roudan visio on vahva. Me haluamme, että meillä on tyytyväisimmät työntekijät ja asiakkaat, tiivistää Roudan HR Developer Kristiina Lehto.

Hän toteaa, että visio ohjaa punaisena lankana kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa. Työhyvinvointiin panostetaan voimakkaasti. Ilman tyytyväisiä ja hyvinvoivia työntekijöitä on vaikea luoda tyytyväisiä ja hyvinvoivia asiakassuhteita.

Keväinen kulttuurikysely paljasti, että Routa on isolta osin onnistunut tavoitteissaan.
- Saimme vastauksia, joissa työntekijämme kertoivat kokevansa ilmapiirin rennoksi ja hyväksi. Erilaisuutta arvostetaan, ja se koetaan rikkaudeksi myös työnantajan näkökulmasta. Avoin ilmapiiri sai kiitosta, samoin matala organisaatio, sen mukanaan tuoma nopea päätöksenteko ja ihmisten helppo lähestyttävyys kaikissa portaissa. Vastaajat kokivat, että heitä kannustetaan, kuunnellaan ja heistä välitetään. Routa koetaan turvalliseksi ja luotettavaksi työpaikaksi, Lehto listaa.

Avoin ilmapiiri sai kiitosta, samoin matala organisaatio, sen mukanaan tuoma nopea päätöksenteko ja ihmisten helppo lähestyttävyys kaikissa portaissa.

Joustoa ja entistä parempaa tiedonkulkua

Myös joustavuus nousi esiin. Vastaajat kertoivat arvostavansa etätyöskentelymahdollisuuksia ja liukuvaa työaikaa. Osaamisen arvostus ja sen kehittäminen olivat monelle tärkeä työhyvinvointia lisäävä tekijä.
- Tottakai saimme palautetta myös siitä, mikä voisi olla vieläkin paremmin. Jouston mahdollisuudet eivät ole jakautuneet aivan tasaisesti kaikkien osastojen kesken. Myös kaikki työntekijät helposti tavoittavaan tiedonkulkuun toivottiin parannusta.

Kyselyn jälkeen tartuttiin jälleen toimeen. Marraskuun alussa käynnistyi pilotti, jossa etätyömahdollisuutta laajennettiin niillekin osastoille, joissa se ei perinteisesti ole ollut käytössä. Yksi sellainen oli myyntiosasto. Tiedonkulkua parantamaan otettiin käyttöön koko Roudalle yhteinen keskustelupohjainen ryhmätyöväline. Yhteinen foorumi mahdollistaa helpon tiedonkulun eri toimipisteiden ja osastojen välillä - se on otettu hyvin vastaan. Siellä voi jakaa myös omia ideoita, ja on ollut ilo huomata, että niin myös tehdään. Foorumilla keskustelu on kaikille avointa; jokainen voi nähdä kommentit ja argumentit esimerkiksi tehtyjen päätösten taustalla.

Käyttöön strategiaa tukeva osaaminen

Roudalla tiedostetaan, että organisaatio voi kehittyä ainoastaan työntekijöidensä kautta. Osaamisen jatkuvalla kehittämisellä tähdätään yksilöiden hyvinvoinnin kehittymisen ohella siihen, että myös Routa kehittyy, ja sillä on käytössään sen strategiaa tukeva osaaminen. Kehitteillä on uudenlainen, yksilöllinen oppimiskonsepti.
- Ihmisten tarpeet, lähtökohdat, tavat oppia ja halu kehittyä ovat hyvinkin erilaisia. Me Roudalla haluamme, että jokainen löytää itselleen oman ja mielekkään polun.

Lehto toteaa, että osaamisen kehittämiseen täytyy panostaa koko työuran ajan. Koulutuksen ja työn rajapinta on hiljalleen katoamassa.
- Oppimaan oppimisesta on tulossa yhä tärkeämpi taito meille kaikille. Roudalla osaamista kehitetään yksilöllisten polkujen kautta, siis yhdessä oppien mutta yksilöllisesti kehittyen. Me uskomme siihen, että jokainen on oman työnsä pomo, ja näin myös yksilöillä on vastuu oman osaamaisen ylläpidosta ja kehittymisestä. Me tarjoamme siihen kannustavan ympäristön. Haluamme osoittaa, että olemme työntekijöihimme sitoutuneita.

Hyvää oloa hyvinvointibudjetilla

Aivan lähitulevaisuudessa routalainen voi poimia koulutustarjottimelta itselleen mielekkäät oppimisen muodot ja keinot. Kun toinen haluaa luennolle, voi toiselle sopiva keino olla webinaari tai työn käytäntöjen seuraaminen. Roudan kasvun myötä työntekijöille on mahdollista tarjota yhä haastavampia ja monipuolisempia työtehtäviä. Tämä nostaa työssäoppimisen ohella one-to-one -keskustelut entistä tärkeämpään rooliin.
- Niissä ajatuksia ja toiveita voi pallotella ja pohtia yhdessä esimiehen kanssa.

Routa otti vuoden alussa käyttöön hyvinvointibudjetin. Sillekin pohjan luovat henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet.
- Eihän kukaan voi päättää toisen puolesta, mikä tukee hänen hyvinvointiaan. Siksi hyvinvointibudjetin voi käyttää juuri itselle parhaiten sopivalla tavalla.

Jollekin hyvinvointia tuo liikunta, toiselle kulttuuri tai hemmotteluhoito. Budjetin voi käyttää myös vaikkapa lounaisiin, työmatkoihin tai hammaslääkäriin.
- Siinä ei ole mitään rajoituksia, Kristiina Lehto painottaa.

Me Roudalla haluamme, että jokainen löytää itselleen oman ja mielekkään polun.

Aina aikaa keskustella

Roudalla uskotaan varhaisen välittämisen malliin. Se tarkoittaa, että työtekijöiden hyvinvointia ei seurata perinteisesti vain esimerkiksi sairauspoissaolojen kautta. Lehto toteaa, että silloin ollaan jo aika lailla myöhässä. Työyhteisöön ja sen toimivuuteen kiinnitetään jatkuvaa huomioita. Esimiesten rooli ja omien työntekijöiden tunteminen nousevat tässä avainasemaan.
- Jos huomaamme, että jonkun motivaatiossa näkyy laskua ja esimerkiksi onnistumisia ei enää tule, alamme miettiä asioita tarkemmin ja yhdessä sparraten. Työn merkityksellisyys on tärkeää. Me haluamme, että jokainen routalainen tulee mielellään töihin. Se tarkoittaa, että työolot ovat kunnossa, ihminen saa tehdä riittävän haastavaa työtä oman osaamisen ja riittävien resurssien puitteissa ja kehittyä haluamallaan tavalla.

Roudan slogan ”Routa antaa aikaa” ei koske vain asiakkaita.
- Routa antaa aikaa myös työntekijöilleen. Meillä kaikilla on aikaa keskustella keskenämme, kuulostella tuntoja ja kuulumisia. Vain näin huomaamme, miten yksilöillä ja tiimeillä menee, Lehto sanoo.